čtvrtek 20. dubna 2017

TZOLKIN 20.4.2017 12 IMIX kin 181

Imix – Drak. Energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost

Všechno je relativní, jak se říká. Co budete dělat nebo říkat dnes, bude mít zcela nečekaný dopad či efekt na zítřek. Takže před tím, než budete soudit, než začnete litovat, že jste cokoliv udělali nebo řekli ve svém životě, zvažte a promyslete to v kontextu celého vašeho života, spíš než jen určitý moment. Ze všech čísel v Tzolkinu ví LaKa (12) nejlépe, jak se orientovat v chaotických vodách IMIX. Dbejte jeho doporučení z větší perspektivy, ať už pro váš osobní život nebo generační, společenský, kulturní či historický.

DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY

Drak nabízí nejvyšší potenciál Tvůrce a ovlivňuje moc každého začátku. Síla pohonu DRAKA podporuje rozvoj smyslu pro zodpovědnost a zájem o životní prostředí. Klíčová slova pro dnešní Imix – zůstaňte v přítomnosti a psychické rovnováze.

Symbolika představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnými vodami podsvětí a vyživuje Zemi – prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná – záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.

Všichni narození v IMIX jsou nejblíže prvotnímu Zdroji – v tom leží jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do hlubin Imix, snadno ovlivňují Kolektivní Vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní, vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.

***

Jsem Imix 12. Jsme vděční opět s vámi sdílet tuto příležitost a podělit se s vámi.

Dnes bychom chtěli, abyste dělali trochu legrace.

Často tvrdě pracujete a vaše cesta je někdy příliš vážná.

Občas je k dobré relaxaci a odpočinku mít prostě radost.

Dnes bychom vás chtěli požádat, abyste kdykoliv minete zrcadlo, dělali hlouposti.

To zahrnuje i reflexní plochy jako jsou okna či auta.

Udělejte bláznivý obličej, úsměv od ucha k uchu, smějte se, zpívejte, dělejte všechno, co vám pomůže dostat se z módu serióznosti.

Můžete být rozpačití, co si druzí budou myslet.

I přesto je vyzvěte, aby se k vám přidali, řekněte jim, že dnes se bavíte a povzbuďte je, aby udělali totéž.

Pokud nechcete dělat takové bláznivé věci na veřejnosti, dělejte to prostě v soukromí.

Smějte se, buďte směšní, poskakujte, bezstarostně tančete a osvoboďte se z pout vážnosti.

Nechte svoji vážnost odpočívat a buďte prostě blázniví!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Obživa, důvěra, víra….
DRAK – bez ohledu na doprovodný Tón - vždy přináší otázky důvěry. Dny označené tímto glyfem se dotýkají pole Stínů, a mohou se projevit strachem, bezmocí, ztrátou, MACHO postojem nebo namyšleným egem. Jelikož DRAK symbolizuje svět hmoty, pod vlivem energie Stínu se může projevit silným impulsem k postranním úmyslům (nadvláda, lakota, chamtivost). Pozitivní dopad IMIX se projevuje jako OCHOTA JEDNAT, AKTIVITA, NADŠENÍ, SEBEDŮVĚRA, SEBEÚCTA. Energie dne může zdůraznit poskytování „mateřského tepla“, péči a klid. Otázky, kterým DRAK přikládá zvláštní význam, jsou otázky matérie, otázky obživy, stejně jako radost ze života.

12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde uvědoměním si svých osobních vzorců, zjistíme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to odhaluje nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

DVANÁCTÝ Tón – POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den „zúčtování“ všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com