úterý 18. dubna 2017

TZOLKIN 18.4.2017 10 CAUAC kin 179

Cauac – Bouře. Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu

Nejvyšší vyjádření týmové práce. Kapičky mocných energií Cauac padají na zem ve velmi živém a chaotickém, přesto strukturovaném a uspořádaném tanci. Orchestr spolupráce, jejíž výsledek je jedno z nejúžasnějších kouzel přírody. Tančete dnes s těmi, kteří jsou vašimi nejbližšími a nejpřirozenějšími kapkami…… a buďte připraveni přijmout požehnání a nečekané odměny vaší kolektivní spolupráce.

DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE
JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLY
ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE,
KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ

Symbolika představuje bouři, déšť, blesky – čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá „Universální Společenství“ nebo „Nebeský domov Bohů“. Je to Znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem (vnitřní bouře, která přináší život).

Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob, jak směrovat svoji přecitlivělost.

Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.

***

Jsem Cauac 10, děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Rádi bychom vám poděkovali za úsilí, které věnujete po celou dobu svému Vzestupu. Jak zvyšujete schopnost udržet ve vašich buňkách Světlo a Lásku, ovlivňujete všechny na Zemi stejně jako ve Vesmíru. My všichni jsme JEDEN a to, co dělá jeden, ovlivňuje všechny. Není třeba žádné učení pouze poznávání, pokud jde o celkový aspekt lidstva.

Dnes bychom chtěli opět mluvit na téma Láska. Není větší věc než zažít Lásku. Mnohým z vás se nedostává schopnost milovat, takže se vracíme k tomuto tématu z různých úhlů. Dnes bychom chtěli hovořit na téma Láska, a jak ovlivňuje vaše emoce.

Když člověk cítí Lásku, v celém těle běhá adrenalin, což způsobuje příjemné a srdečné pocity. I když můžete hluboce milovat druhého, tento pocit zmizí, jakmile se objeví hněv nebo zranění. Láska se ve své podstatě nezmenšila, ale změnily se emoce. Máme na mysli emoce, které cítíte v lineární Lásce. Na jednom konci je emoce pocit euforie, zatímco na druhém konci je to pocit nenávisti. U vás i u druhých lidí se posouvají emoce tam a zpět na úrovni této linie, to znamená, že je nemožné cítit euforii a nenávist zároveň v konkrétní situaci. Je možné mít euforické pocity k jednomu člověku, zatímco k druhému nenávistné. Takže pokud jde o jednu osobu, budete mít v každém okamžiku pouze jednu z těchto emocí pohybující se v tomto posuvném měřítku.

V zájmu zvýšení schopnosti milovat budete muset posunout stupnici pro každého člověka, místo, událost blíže ke středu, kde je každá emoce perfektně v rovnováze. Pak bez ohledu na to, co jiní říkají nebo dělají, budete v daném okamžiku stále vyrovnaní.

Jakmile se naučíte uvolnit rozsudky vůči druhým, budete schopni uvolnit emoce při jakékoliv situaci. Stav odpuštění je vlastně to, co umožňuje ostatním volit si cestu, kterou chtějí, bez rozsudku nebo obav. Nicméně toto neplatí pro velmi malé děti, které potřebují dohled, aby se zabránilo jejich sebepoškození, zatímco se učí nové věci.

Každý člověk vnímá svoji realitu na základě vlastních zkušeností, očekávání a předpokladů. To je důvod, proč někteří lidé jsou svědky nějaké události a vyprávějí, co se stalo určitým způsobem. Pokud jste kadeřník, je větší pravděpodobnost, že si budete všímat vlasů druhých lidí, zatímco krejčí věnuje pozornost oblečení.

Totéž platí pro vaše emoce. Jakmile někdo pracuje se systémem přesvědčení oběti, očekává, že ostatní mají špatné úmysly. Zatímco ten, kdo vychází z kódů přesvědčení důvěry, neočekává, že by mu někdo ublížil. Dokážete si představit, jak složité to je s ohledem na všechny interakce každého člověka na denní bázi?

Oběti žijí své životy čekáním na druhé, kteří hledají způsob, jak jim ublížit. Ti, kteří žijí z pozice důvěry, žijí úplně jinak. To, co skrýváte uvnitř, projektujete ven. Lidé, kteří plní roli oběti budou reagovat jinak než ti, kteří žijí z pozice důvěry.

Pokud chcete milovat druhé, je nezbytné, abyste milovali sebe jako první. Dokud neodstraníte bloky, které vás drží od dobrovolného dávání a přijímání Lásky – omezujete schopnost zvýšit svou vibrační úroveň. To zpomaluje schopnost vzestoupit a udržovat rezonanci s Matkou Zemí.

Jakmile změníte své kódy přesvědčení, umožní to proudění více Světla a Lásky do vašeho energetického pole a můžete tak ovlivnit sebe i ostatní. Toto zjemnění je klíčem umožňujícím sjednocení a dovoluje vymanit se ze vzorců oddělenosti.

Obraťte se do svého nitra a denně sledujte, jak jste na tom s vibracemi Lásky s každým člověkem, místem a zda nejste zaměřeni na lineární stupnici Lásky. Přijměte fakt, že člověk je zodpovědný za své volby a uvolněte jakoukoliv potřebu ho měnit.

Věřte, že vše je v pořádku. Lidé mají tendenci považovat výsledky, které jsou bolestivé za něco, čemu se musí vyhnout. Přesto většina změn a tvůrčí inspirace přichází jako důsledek prožívání bolesti. Dovolte sami sobě i ostatním zažít tyto zkušenosti.

Není nic špatného na tom dávat rady nebo podporu. Ale jakmile budete očekávat, že ostatní budou následovat vaše rady, překračujete a vměšujete se do cizích záležitostí. Každá podpora, kterou dáváte druhým, by měla být bez jakéhokoliv očekávání, jinak se stáváte zdrojem manipulace.

Nejlepší podporou bude, když ostatním dáte vědět, že je máte rádi bez ohledu na to, jaké volby udělají.

Je lepší, když budete mlčet než nabízet rady, o které nejste žádáni. Mějte na paměti, že rady přichází z vašich vlastních zážitků a proto, co je nejlepší pro vás, nemusí být nejlepší pro druhé.

Vzdejte se potřeby, že je třeba měnit druhé, zaměřte se na sebe, na změnu svých postojů a kódů přesvědčení. Jakmile ovládnete své emoce, budete mít menší nutkání a touhu měnit druhé. Cílem je milovat dobrovolně, aniž by bylo nutné zachraňovat ostatní před tím, co si vyberou zažít.

Obraťte se dovnitř sebe a pracujte na své schopnosti milovat druhé bezpodmínečně. Zpočátku, a to zejména v obtížných vztazích, může být obtížné posunout své láskyplné city k euforickému konci. V tomto případě pracujte sami na sobě a najděte způsoby, jak uvolnit potřebu měnit druhé. Někdy budete muset „předstírat, jako by se to už stalo“. Pokud budete neustále promítat láskyplné myšlenky na druhé, budou negativní emoce vůči druhým ubývat.

Váš mozek nezná rozdíl mezi realitou a představou. Budete-li posilovat své myšlenky, aby byly pozitivní, a nebudete se zabývat negativními myšlenkami, váš mozek se převzoruje sám a nebude trvat dlouho a zjistíte, jak sami přijímáte ty, s kterými jste měli v minulosti problémy.

Nakonec schopnost milovat vše bude volně proudit ke každému, koho potkáte. To znamená, že budete emočně v rovnováze bez ohledu na to, jestli jste s někým v křížku, protože je dokážete milovat. To je tajemství Mistrů.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie > vlastní vibrace)

Obnova, nezávislost….
Dny MODRÉ BOUŘE se mohou projevit úzkostí a neklidem. Síla jejich dopadu může vyvolat výrazné změny ve vašem životě. Jako vždy i v tomto případě je jediným účelem CAUAC velká přestavba. Abychom přivítali NOVÉ, je třeba nejprve odsunout z cesty ZASTARALÉ. Čím více STARÉHO je třeba odstranit, tím silnější bude impuls CAUAC. Způsoby řešení mohou být velmi nepříjemné, často bolestné, ale nesmíte se nechat unést emocemi. Nenegujte změny i když jsou bouřlivé. Pokud se vaše Vědomí dostalo na vyšší úroveň, pokud se nadále odmítáte držet starých věcí, síla BOUŘE vám přinese geniální řešení. Bezbolestně odstraní z vašeho života nepotřebné věci a místo STARÉHO okamžitě přinese NOVÉ, zejména pokud je to nezbytné pro váš osobní rozvoj. Pokud nemáte sílu, abyste změnili v životě to, co by mělo být změněno, věnujte zvláštní pozornost dnu BOUŘE. Zašle vám sílu a dodá odvahu udělat první krok. Uvědomte si, že každá stagnace v životě pochází z nedostatku životní energie. Dejte šanci Obru CAUAC, aby rozbil všechny překážky a převedl vás do širokých klidných vod.

10. TÓN MANIFESTACE – SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy – duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?

Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se – o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita – váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.

TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com