pátek 21. dubna 2017

Rehabilitace DNA. Tzolkin, kosmický matrix.

Vzestup napomáhá rehabilitaci DNA. Při pozorování pozemské historie není pochyb o tom, že původní 12 vláknová DNA byla odpojena na aktivní 2 vláknovou. K zásadním změnám došlo navázáním kontaktu s negativními mimozemskými rasami během minulého století a zavedení pokročilých technologií genetické manipulace s cílem zničit organické signály, které udržují tělo i mysl ve stavu rovnováhy. Tyto informace jsou globálně dostupné již dlouho nejen pro ty, kteří se zabývají Vzestupem.

Pomocí elektromagnetické energie lze získat kontrolu nad duševními funkcemi těla. Tato energie může být použita jak destruktivním a škodlivým způsobem tak také k léčení. Různými chemickými reakcemi lze měnit mentální a emoční stav. Je to něco jako forma podmiňovacího reflexu, aby bylo vyvinuto naučené chování bezmocnosti (omezený režim jíst, pracovat, spát). Za pomoci určitých technologií lze vytvořit ve frekvenčním spektru nosnou vlnu (viz kmitočtová modulace), která vyvolá úzkost a citovou bolest. To znamená, že chemie mozku je pozměněna a Vědomí člověka klesne na nižší úroveň, což vytváří roztříštěné vnímání, snížení IQ, strach, vinu, agresivitu. Půjdeme-li dál vidíme, že na podobné bázi funguje mainstream, aby se lidé k sobě záměrně chovali jako nepřátelé.

Jakmile pochopíme, jak funguje kontrola mysli, teprve pak můžeme odmítnout zúčastnit se této systémové víry. Protijed je spojení s naším duchovním Já, rozvíjet sebelásku, soucit a empatii, které mají vyšší vibraci. Je doba, kdy se už všichni musíme starat, co se skutečně děje na planetě. Genetická modifikace zasahuje do země, vzduchu a vody přes farmaceutický průmysl, chemtrails až po modifikované produkty, které jsou uváděny na trh jako potraviny. Tyto potraviny vytváří zmatek v metabolizmu a odpad uvnitř těla ( nadváha, celulitida, hormonální dysbalance, atd)

Mnoho lidí si stále není vědomo globálního zotročovacího programu, který zahrnuje ovládání genetické exprese lidské rasy. Mnoho se nachází v oblasti zemědělství, aby zisk byl ještě více generován. Pole jsou geneticky znečištěna a otrávena. A další důvod, proč bychom měli být informováni (Československo obzvlášť) je, že genetická modifikace je také způsob, jak zablokovat komunikační signály z vyšších frekvencí, naší duší a duchovní rodinou. Je to zásah to lidské neurobiologie, což blokuje vývoj vyššího Vědomí. Oslabuje to bio-spirituální evoluci lidské rasy a proces Vzestupu. Toto je jen jeden bod, který budou muset ti u moci vysvětlit – páchání genocidních zločinů a mučení lidstva. Zveřejňování a Odhalení nelouží k tomu, abychom dali průchod negativním emocím. Informovanost o těchto věcech slouží jako podpora Vzestupu a měníme pravidla hry. Vyšší vibrace vždycky určují nižší. Vždycky. Hodně z toho, co vidíme v dnešním světě škodí planetě, lidem a dětem, a zastavit to vše můžeme jen my, náš zdravý rozum, snížení sobectví, chamtivosti a přestat se oddělovat.

Pokud si uvědomujeme dopad této globální infekce, máme dobrý důvod poskytovat tyto informace, které jsou důležité pro uzdravení planety a lidstva a začít pěstovat a kupovat nekontaminované jídlo. Odvyknout zpracovaným potravinám se může podobat jako uzdravit se ze závislosti na tvrdých drogách - může to být běh na dlouhou trať, nicméně vysoké frekvence, které Slunce tlumočí nás mohou v naší disciplíně podpořit a jdou tomuto uzdravení naproti. Mnozí jsou nyní vedeni začít měnit stravu a životní styl.

***

Význam Mayského kalendáře, který v roce 2012 neskončil. Tzolkin je kosmická matice – modul Universální Harmonie neboli kosmograf Času. Používá (popisuje) navigační vlny galaktického centra. Jsou v něm zakódovány znalosti o Vesmíru. Mayská kosmologie bere v úvahu interakci mezi dvěma integrálními jevy – světlem a zvukem. Pátá a šestá dimenze je v rozporu s časem, což má nyní obrovský vliv na všechny na planetě. Kosmické energie mají vliv na Zemi.

Je mnohem více než kalendář, učí nás orientovat a měřit kvalitu životní rezonance. Jeho filozofie je mimo jiné také založena na sebeovládání, které je důležité pro překonání strachu ze smrti a zásadě nedotknutelnosti galaktického zákona o svobodné vůli.

V energii každý den je zakódována určitá kvalita Vesmírné Moudrosti. Třináct Tónů přináší zvláštní souvislosti se Zdrojem. Je to hnací síla. Zvláštností kalendáře je jeho universálnost, byl použit pro velké cykly (260 000 let) a teď ho používáme na 260 denní periodu. Pracuje v různých časových intervalech. Nyní jsou fraktální energie zhuštěny do jednoho dne, to znamená, že máme pocit, že změny se dějí rychlostí světla.

Nejjednodušší práce s kalendářem je porovnat naše zážitky a zkušenosti s kvalitou energie každý den. Každý den nás ovlivňuje energie, která má silný dopad na tělo i psychiku a individuální zdraví. Některé dny se neděje nic, některé dny probíhá velké zúčtování. To je hlavní pilíř konstrukčního řešení vedoucí k uzdravení. Vzhledem k tomu, že jsme v hlavním vysílacím čase Vzestupu, je nesmírně důležité vědět, co se děje. Reorganizace v myšlení a přesvědčení nám pomáhá dostat se na vyšší úroveň chápání. Takže nikdo nemusí mít pocit nejistoty, protože díky modulu Tzolkin si uvědomujeme, co se děje; nacházíme se v mnoha realitách, z nichž každá je taková, jaká je čili naprosto správná.

Na planetu se inkarnovalo do lidského těla 144 000 bytostí nesoucí kód životodárného proudu pro přeměnu na pátou dimenzi. Každý životodárný kód je závislý na dvou proměnných faktorech – rozpomenutí a svobodné vůli. Pokud chceme být v souladu se svým Já, musíme si uvědomit, že jsme darem bez ocenění. Děláme všechno a za nic. Nemá to nic společného s moderní spiritualitou. Na Zemi jsou přítomni ve fyzickém těle Mistři, kteří ještě v tomto životě projeví velké schopnosti a kteří dokáží měnit energie, aby nastal dimenzionální Přechod.

Naše horizontální a vertikální práce dostává od roku 2012 velkou podporu galaktických energií s cílem podpořit na planetě všechny změny, které se dějí. Končí cyklus, který v lineárním světe splnil svůj účel a galaktické vlny provádí opravy v dolních a spodních vibracích. Každý dostává možnost zúčastnit se Velkého Finále a vzhledem k zákonu svobodné vůle nikdo není nucen do ničeho. Končí doba vynucování si potlesku druhých, dělání něčeho pro slávu, manipulace a ovládání. Nehrajeme hru na hierarchii.

Všichni, kteří chtějí být součástí páté dimenze se stávají čistým listem papíru; musí přizpůsobit Vědomí. Mnoho lidí si neuvědomuje, že jejich osobní ego nerezonuje s harmonizačními programy. Vesmírné zákony nedělají výjimky, vztahují se na všechny bez ohledu na postavení.

Musíme počítat, že pro změny je potřeba mnoho nápravné energie. Vnitřní nesoulad je výsledkem mnoha smyček a mnoha poruch. Je spuštěn velký proces oprav a je to nevyhnutelné. Mnoho lidí je přesvědčeno, že se jim dějí velké zvraty osudu nebo psychózy, přičemž kmitočet je absolutně neutrální, záleží, kam směřujeme pozornost. My sami tvoříme svoji realitu, což má odpovídající následek/výsledek. My sami obrábíme svůj život. Každý jsme boss svého života.

Lidská bytost koncipovaná jako VĚDOMÍ, představuje tvůrčí aspekt – Zdroj – ve světě hmoty. Jak využíváme náš potenciál, určuje naši osobní a globální budoucnost. Jsme Zdroj, který je zodpovědný za vše, co vytváří, včetně kolektivních akcí. Jediný způsob, jak vyléčit Kolektivní Vědomí, je demaskovat Iluzi. Takže je nyní velmi přínosné pro každého pochopit fenomén rezonance s energiemi Stvoření. Je nutné přeladit se na intuici a mimosmyslové vnímání, což nás kalendář učí. Důležitou součástí Vzestupu je uzdravit všechny deformované aspekty našeho Já a přestat popírat svoji temnou stranu. Vstoupit do rezonance se Zdrojem vyžaduje celkově důvěru, velké sebevědomí a plné přijetí událostí na naší cestě. Jakékoliv zaváhání vytváří bariéru v kontaktu se Zdrojem.

Součástí cesty do 5D jsou tzv. zrcadlové odrazy. Při pohledu na sebe velmi rychle pochopíme, že lidé, kteří nám přichází do cesty odráží aspekty, na kterých je třeba pracovat. Dalším relevantním aspektem je zákon přitažlivosti – jsme přitahováni k lidem, kteří nám dávají příležitost k růstu. Je to poučení, které vždy vytahuje pole Stínů. Přichází lekce, které mají zpochybnit současný postoj. Cílem je umožnit hlubší prostorovou strukturu. My všichni společně jsme na této cestě a je jen na nás, jestli ji chceme podstoupit. To, co nám vadí na druhých, je vlastní slabina, a především příležitost k růstu. (Viz neutralita v minulém článku).

Naše další kroky jsou vedeny sebeovládáním, odvahou, věrností k inkarnační smlouvě a statečností. Jdeme proti proudu a boříme mnoho v masovém Vědomí. Mnozí to děláme mnoho let. Jsme vedeni přebírat zodpovědnost za kolektivní posun a náš osobní život každý den. Měnit vibrace směrem k úspěchu v oblasti zdraví, cvičení, stravování, tvoření, hojnosti a toho, jak reagujeme a komunikujeme.

Velmi mnoho lidí se probouzí a my jsme na to čekali mnoho let; teď je to tady. Jsme svědky chaosu, který vytváří energetickou horskou dráhou. Mnozí se potýkají s otázkou, proč je jejich energie rozptýlená, proč si neplní své sny a proč nejsou zplnomocněncem svého života. Indicie může být skryta ve slovech strach, výmluva & eliminace. Jsme trpěliví, soucitní a plně ukotveni v neutralitě.

Čest za odvahu a statečnost všem, kterým leží na srdci dobro všech, vybrali si cestu do neznáma a trpělivě kráčí vzhůru po schodišti Vzestupu krůček po krůčku každý den. Když jsme naplněni mírem, můžeme praktikovat neposuzování. Když jsme zakotveni v energetické suverenitě, náš život je v rovnováze. Když jsme v rovnováze ve všech oblastech života, můžeme být vzorem. A tato práce čeká všechny. I uprostřed chaosu je možné žít v klidu a mít rozzářenou tvář. Je čas odpojit se od kolektivního vědomí chudoby, od omezení nižších realit, aplikovat spektrum komplexní harmonie přes náš životní proud a náš fialový plamen do duality a začít uplatňovat hojnost jako Stvořitel inkarnovaný do lidského těla. Krásný víkend, Požehnání & Lásku, Milovaní!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.