úterý 18. dubna 2017

Osvobození & Neutralita

Milovaní, poslední týdny byly velmi očistné. Omlouvám se za zpoždění v komunikaci, ale prodloužený víkend ustát negativní projekce z Kolektivního Vědomí a kolektivních změn bylo opravdu velmi náročné. Telepaticky čteme mnoho slov, mnoho myšlenek mnoha lidí (nebudeme jmenovat), mnoho negativních energií.

Vzestup je náročný a aby naše Bohoslužba vycházela ze srdce, musí být ti, kteří jdou první, ztělesněním rovnováhy a vnitřního míru. Mnozí od nás očekávají daleko více, to je iluzorní a falešné vnímání. Vzestup je o osvobození. Učíme se existovat v zákrytu s velkým kosmickým praplánem.

Bylo odstraňováno mnoho bloků a mnoho překážek. Velmi náročné změny probíhají na úrovni fyzického těla. Přelaďujeme se na vyšší vibrace. Je testována vitalita a životní síla. Musíme pochopit, že je ukončován velký cyklus. Ačkoliv se o spiritualitu zajímáme desítky let, je čas ji spojit s každým aspektem našeho života. Na programu je odhalování pravdy po celé planetě, k němuž napomáhá mnoho duší. Cesta zahrnuje rozpuštění všeho, co není v souladu s osvobozením.

Nevědomí způsobuje obtížné myšlení a proniknout do světa neznámého a neviditelného. To znamená nutnost změnit nevědomý vztah k sobě. Uvolnit se z nižší podmíněnosti a méněcennosti. Lidé žijící svůj život z pozice nevědomí mají tendenci řídit se všeobecnými normami. Čím více jste si vědomi své individuality, tím více vystupujete do popřední – vaše jedinečnost a odlišnost, a tím méně odpovídáte všeobecným očekáváním, nelze předvídat vaše reakce. Vysoké Vědomí je vždy diferencované. Čím více je vaše Vědomí rozšířené, tím lépe rozeznáváte, rozlišujete a vzdalujete se kolektivním zákonitostem. Roste stupeň svobodné vůle.

Mnoho oddaných duší se nyní cítí ve velké izolaci, přitom se jedná o sloučení do jedné globální komunity. Mnoho lidí začíná mít hlad po informacích, které nejsou založeny na intelektu a myšlení. Důležité je budovat stále pevné základy pro náš další život a to hojením nezahojeného. Mnozí jsme se zavázali být pozorní, pečlivě sledovat každou myšlenku. Vzestup nelze chápat intelektem. Vzestup je věda. Pracuje se na tak mnoha úrovních Stvoření podle Universálních Zákonů. My sami si musíme uvědomit, že holograficky jsme Zdroj.

Většina práce probíhá uvnitř nás, a jen něco málo za pomoci externích zdrojů. Na druhou stranu starat se jen o naši vlastní transformaci nás bude oddělovat od pozemské a galaktické rodiny. Musíme mít velkou odvahu setrvat na této cestě. Později si všimnete hlubokých posunů a změn ve své realitě.

Zásadní je nasměrovat svoji energii do svého osobního projevu. Je to postupný proces, který vyžaduje mnoho času a mnoho energie. Mnozí jsme se rozhodli předávat zkušenosti přes naši vlastní cestu. Přestože jsme vedeni a chráněni, jakmile otevíráme světu své niterné Já, můžeme se cítit zraňováni. Občas tento stav připomíná dítě zraňované dospělým. Je potřeba velká péče o naši duši a velká sebeláska. Čím více známe svoji sebehodnotu, tím více bude docházet k vzájemné výměně energie založené na laskavosti a úctě. Mnozí až příliš často děláme mnoho, takže může velice často dojít k vyčerpání nebo snížení životní síly. Musíme se naučit nechat mnoho věcí být, zastavit se a rozjímat o tom, co je zbytečné a co je pro nás zatěžující. Jakmile se vrátíme zpět k plné životní síle, můžeme pokračovat v oddanosti vyššímu poslání, ujišťovat se, že žijeme náš vlastní život zarovnaný s naší pravou vírou nikoliv s vírou sociálních norem.

Jsme přiváděni budovat nové základy, integrovat nové Světelné kódy, stát se nejprve dobrými partnery se svým Já, aby se mohly otevřít dveře pro vztah založený na spoluvytváření a službě Duchu. Taková partnerství jsou závazkem sloužit jako silný pilíř oddanosti, což ovlivňuje energeticky všechny.

Tím, jak procházíme silnými energetickými portály dochází ke „střetu mezi Světlem a Temnotou“. Je doba velkých změn. O Velikonoční svátky jsem pocítila velkou vlnu „odporu“. Integrovat 5D do 3D je  teď opravdu velmi náročné a nemůžeme dát ještě více síly do záměru globální změny.

Mezi 5D a 3D je velká energetická propast, a my stojíme v obou světech najednou. Vyplavují se na povrch sedimenty způsobené historickým energetickým otiskem (bývalý režim, nacizmus). Ještě to nějaký čas potrvá, než budou zcela skartovány dualitní položky.

Naše činy toho o nás odhalují hodně. Mnozí na nás projektují závist, žárlivost, zášť a duchovní nezralost. Někteří tráví svůj čas psaním falešných emailů. To je škoda, že nemůžete věnovat svůj čas a energii něčemu konstruktivnímu. Takže se prosím na místo kritiky a poznámek, které nemají nic společného s námi zaměřte raději na práci na sobě, na své tvoření a vytváření hojnosti a svého harmonického života, o kterém se vám ani ve snu nezdálo. Je účelné nechat vyplavit všechnu zlobu, emoce a kritiku, nicméně jsme tu pro vás, abychom vám pomáhali, je-li to součástí vaší svobodné vůle, přirozeně. Věřte, že nemáme jediný důvod vás nemilovat. Vynechte ze svého jídelníčku jedy – cukr, mouku a zpracované potraviny, a vaše myšlenky nebudou jedovaté.

Není mým záměrem zveřejňovat osobní informace, ale dovolím si sdílet několik málo zkušeností z mé cesty. Kdybych necvičila každý den a každý den nebyla v přírodě, nebo 3x v týdnu neabsolvovala hodinový funkční trénink, jsem si jistá, že by má cesta Vzestupu nebyla komfortní. Lidé si stále více uvědomují, jak zásadní je starat se o fyzické tělo. Každý musí najít svůj způsob „ušitý na míru“. Dodávejte do svého těla to nejlepší, včetně suplementace, dokud nebudeme mít k dispozici vypěstované jídlo od místních. Důležité: nezapomeňte na hořčík/ vápník pro nervovou soustavu a synapse.

Je čas začít zkoumat, co je to neutralita. Mnozí jí zaměňují dokonce s bezcitností. Je to stav odpuštění, který harmonizuje planetu a lidstvo. Nerozlišujeme špatné/dobré, bílé/černé....je to takové jaké to je. Zdroj nesoudí, příroda nesoudí, Země nesoudí, Vesmír nesoudí, jen člověk dostal možnost vyzkoušet dualitní parametry, které my všichni skrze náš životní proud ukončujeme a překlápíme lidskou rasu do Jednoty. Neutralita usnadňuje cestu. Setkáte-li se na své cestě s náročnými a těžkými okamžiky a emocemi, položte obě dlaně na srdeční centrum a dýchejte, vnímejte své Božství. Poděkujte za náročnou zkušenost, nic a nikoho nesuďte. Zůstaňte ve stavu mlčení a ticha a uvědomte si, že všechno je to zkušenost a součást cesty, kdy se Zdroj rozhodl prozkoumat všechny zážitky, dokud je neprozkoumá všechny. Vy jste součástí tohoto velkého Mystéria. 

Buďte čistým kanálem Lásky a odpuštění, aby mohla zesílit vaše Světelná záře a Srdce Krista. Nadechujte čisté Světlo Zdroje a vydechujte čisté záměry pro vytváření osobní a globální reality. Rozpouštíte tak minulost a bolest napříč celou historií vaší duše, aby bylo možné přijmout a projevit všechny schopnosti Stvořitele na Zemi.

Mayský kalendář přináší nový pohled na realitu, pochopit příčiny, vztahy, události a co víc přicházíme na to, že můžeme měnit náš život a nechat své Vědomí expandovat. Jde o mechanismus, který umožňuje přestat si stěžovat na osud a začít ho vědomě tvarovat.

Je čas pohnout se kupředu a začít dělat změny, které vám pomohou držet se v komfortním módu. Pokud se něco nepodaří, zkuste to znovu. Mnoho milující Lásky. Jste v mém srdci. Miluji vás tak moc!!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.