neděle 30. dubna 2017

Meditace

Eliminace je synonymum pro měsíc duben. Zábava je to správné slovo pro měsíc květen. Energie vytváří nový prostor pro 5D a svět se stěhuje do plné pravdy, aby mohl být očištěn a uklizen. Pojďme se dnes připojit k mnoha komunitám po celém světě ve dvou komfortních třicetiminutových meditacích v 17:11 a 20:11 a vizualizovat Novou Zemi - manifestovat Ráj na Zemi. Náš společný cíl se jmenuje bezpodmínečná Láska. Budiž deaktivována energie nedostatku. Budiž naplněno Starodávné Proroctví o planetě plné Kristovských bytostí. Budiž Světlo & Láska. Mnoho milující Lásky. Lenka Sykorova

VDĚČNOST, OCENĚNÍ A PODĚKOVÁNÍ ZA VAŠI ÚČAST, MILOVANÍTZOLKIN 30.4.2017 9 CHUEN kin 191

Chuen – Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce

Naprosto požehnaný den pro manželství, svatby a početí dětí. Bolon (9), číslo života, vplétá životodárnou energii prostřednictvím bohaté mozaiky živého Vědomí Chuen a vytváří psychické prostředí pulsující hlubokým potenciálem. Neberte tento den jako samozřejmost. Ctěte ho a respektujte pro jeho mimořádnou posvátnou sílu. To platí i pro váš svazek v Lásce.

CHUEN JE TKADLEC NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.

Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.

Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších – šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a „zlaté ruce“, ale někdy i velké ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte dnes kreativitu umělce.


***

Jsem Chuen 9. Dalším nástrojem, který může být použit v mnoha ohledech, je kineziologie. Lékaři a chiropraktici používali kineziologii po mnoho let ke stanovení procedur a receptur pro nejvyšší blaho svých pacientů. Kineziologie je také způsob komunikace mezi vaším tělem a Vyšším Já.

Dnes vám ukážeme jednu pomocnou metodu. Existuje samozřejmě mnoho alternativ. Zvolili jsme tuto metodu, protože je velmi jednoduchá, můžete jí aplikovat sami a můžete jí používat, aniž byste na sebe upozorňovali např. na veřejnosti. Stejně jako používání každého nástroje, praxe dělá to, co vám přináší zdatnost.

Ujistěte se, že jste dostatečně hydratovaní. Odpojte svou mysl od tlachání, buďte ve svém Středu, jinak vaše odpovědi budou zkreslené.

Na své podřízené ruce se dotkněte špičkou palce špičky malíčku, tak uzavřete elektrický obvod na ruce. Chcete-li otestovat obvod, umístěte palec a ukazováček vaší dominantní ruky dovnitř kroužku, který jste vytvořili palcem a malíčkem své podřízené ruky. Zbývající tři prsty na obou rukou působí jako antény. Ujistěte se, že se vzájemné nedotýkají.

Položte otázku, o které víte, že odpověď bude ANO. Použijte rovnoměrný tlak a pokuste se odtáhnout palec a malíček od sebe pomocí palce a ukazováčku vaší dominantní ruky. Tiskněte vnitřní palec proti vnějšímu palci stejně jako ukazováček proti malíčku. Vždy když bude odpověď na otázku ANO, bude těžké rozpojit vytvořené obvody a dát prsty od sebe.

Svaly vašeho těla zůstávají silné a pevné, když stojíte v pravdě. Jakmile žijete v pravdě, děláte to, co si myslíte a říkáte, držení těla je rovné, pevné, vaše vibrace je vysoká a stabilní - působíte sebevědomě, vyzařuje z vás na první pohled nepřehlédnutelná sebejistota a vnitřní síla.

Odpovědi, které nejsou pravdivé, oslabí svaly i prsty – obvody se snadno rozpojí. Prakticky to vyzkoušejte pomocí otázek, na které znáte odpovědi ANO, NE. Pozorujte rozdíl mezi pozitivní a negativní odpovědí. Všimněte si, jak svaly zůstávají pevné při odpovědi ANO a oslabené při odpovědi NE.

Tato kineziologická metoda může být použita v mnoha případech. V obchodě se můžete zaměřit na určitou položku a použitím této metody prstů se můžete zeptat: „Je v mém nejlepším zájmu, abych tento výrobek používal/a?“ Můžete požádat o množství, kolik, čeho používat atd. Zkoumání způsobů, jak využívat kineziologii a její praktikování je spolehlivý zdroj informací. Opět to není metoda pro předpovídání budoucích událostí. Vaše emoce mohou zkreslit výsledky, tzn. – vždy buďte ve svém Středu a nezapomeňte na důležité otázky: „Smím použít tento nástroj? Měl bych použít tento nástroj?“

Vaše tělo bude reagovat a odpovídat pomocí uložených dat z vašich životních zkušeností. Přirozeně ví, co je pro vás to nejlepší, takže otázky související se zdravím jsou velmi vhodné. Nicméně pokud budete pracovat na základě vašich současných kódů přesvědčení, obavy a strachy mohou potlačit to, co je pro vás to nejlepší. Takže také z tohoto důvodu je velmi vhodné uvolnit negativní myšlenkové formy a návyky, které vás drží uzamčené v omezujících vzorcích myšlení.

Bavte se, neberte sami sebe příliš vážně a užívejte si tento výjimečný den!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Humor, lehkost…..
V den CHUEN začíná proces odpálení tvořivých myšlenek. Fyzická materie se nyní přesouvá do oblasti sféry nemateriální. Dny OPICE vás zalívají impulsy pomáhajícími transformovat tíhu komplikací v jednoduchou lehkost. Pokud jste velmi silně spojeni se světem fyzické materie (majetek, postavení, autorita), dny OPICE se mohou ukázat velmi únavné. Pokud jste v životě zapomněli na hlubší smysl pro humor, CHUEN vám to připomene dosti bolestně. V případě, že jste našli svoji lehkost – svého vnitřního klauna – otevře se před vámi svět BÍLÉ MAGIE. Budete vyvedeni do reality, ze které přichází vaše tvořivost. Obtížné životní situace se vyřeší téměř spontánně, především ty, v kterých vaše staré Vědomí vidělo Gordický Uzel. OPICE probouzí vaše magické schopnosti a vynáší na povrch váš tvůrčí potenciál dřímající v podvědomí. Tady poznáte zákon Rezonance, možnosti mysli, moc slova a sílu vůle. Pokud vám chybí svoboda a lehkost, pokud stále namáhavě bojujete se životem, přijměte úvahy CHUEN. Její moudrost vám pomůže bezbolestně se uvolnit od těžkostí, s kterými se setkáváte. Zátěží je úplně všechno, co vám překáží v radosti ze života! Pokud váš klaun – váš vnitřní Obr – ještě nadále spí, pokuste se ho probudit ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se – to je motto CHUEN.

9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit své pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. VY jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Dny s Tónem DEVĚT hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com

sobota 29. dubna 2017

Vesmír nás podporuje ve všem,
o čem přemýšlíme.


TZOLKIN 29.4.2017 8 OC kin 190

Oc – Pes. Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, strážce, průvodce, věrohodnost, svědomitost

Dnešek vám dává jasnost myšlení a vnímání při řešení problémů a výzev nebo chyb a špatných návyků, kterých jste si vědomi a které si přejete rozptýlit a odstranit. Energie Uaxac (8) je obzvláště příznivá pro dokončení cyklů čištění, duchovní hledání a Osvícení. Využívejte naplno a vědomě vaši vnitřní sílu.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI – cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.

Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „smečce“, mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.

***

Včera jsme se seznámili s přírodními duchy a slíbili jsme vám, že dnes budeme sdílet některé způsoby, jak s těmito bytostmi komunikovat. Jsou to velmi inteligentní bytosti, snadno čtou váš energetický podpis a velmi dobře ví, jestli mluvíte pravdu. Ví, jak jste na tom s vaší celistvostí a také ví, na jaké úrovni Lásky se právě nacházíte.

Nemohou se dočkat, až se s nimi spojíte a rádi vám pomohou udržet rovnováhu na vašem dvoře nebo zahradě. Nezapomeňte, že zahrada je uměle vytvořená člověkem, není to přirozená oblast jako les nebo rokle, proto může být výbornou zkratkou učit se z části od duchů a z části vlastním studiem. Když s nimi budete spolupracovat, vaše důvěra a přátelství porostou. Nemáte právo říkat jim, co mají dělat, a pokud si vyberete škodlivé chování, jako je používání pesticidů a herbicidů, opustí vaše prostory.

Přírodní Duchové vám mohou pomoci s každou fází zahradnických a terénních úprav, včetně toho, kam co zasadit, co pěstovat, kdy hnojit, jaká hnojiva používat, jak změnit kvalitu půdy, jak udržet rovnováhu mezi rostlinami, hmyzem, živočichy a kdy sklízet. Když se jich ptáte na rady, buďte vždy velmi konkrétní. Nežijí ve vašem světě a mohou špatně pochopit, co myslíte nebo váš smysl pro humor. Buďte při otázkách přesní. Naučte se používat nástroje jako například proutky, kineziologii, kyvadlo jako prostředek pro komunikaci. Postupně vám nástroje představíme. Proutkaření se používalo od dob, kdy člověk začal chodit po Zemi.

Proutkaření ve svém základním slova smyslu využívá neuromuskulární pocity těla. Existuje mnoho technik a sami můžete udělat výzkum a experimentovat, dokud nenajdete techniku, v které se cítíte nejpohodlněji. Můžete začít s proutky (virgulemi). Jsou vyrobeny z měděného kovu, který je výborným vodičem. Tyto virgule jsou obecně ve tvaru „L“, delší část se pohybuje volně, kratší část držíte v ruce.

Proutky jsou velmi užitečné při plánování zahrady nebo hledání podzemních zdrojů vody. Jednou z výhod proutků je, že vás mohou zavést na místo, které potřebujete najít. Můžete se ptát: „Ukažte mi místo, kde poroste cibule a kde bude mít nejlepší šanci prospívat.“ Pak postupujte ve směru, kam proutky ukazují, dokud se nezkříží, což je tvar „X“.

Přírodní Bytosti můžete požádat o mnoho odpovědí. Můžete naprogramovat proutky, aby vám ukázali ANO křížením přes sebe, NE, když se pohybují od sebe. Důrazné NE, když se proutky pohybují od sebe rychle. Když se pohybují pomalu nebo váhají, může to znamenat MOŽNÁ, což může být znamení pro položení přesnější a konkrétnější otázky.

Řekněme, že jste se rozhodli zasadit cibuli, a místo by pro vás měli vybrat přírodní duchové. Vy máte v plánu zasadit ji za skleník. Můžete vzít proutky a začít klást otázky: „Je nějaké lepší místo, než za skleníkem? Je tu ještě další vhodnější místo, kde se bude dařit cibuli? Mám ji zasadit do skleníku, nebo ven? Mám udělat nějaké změny s půdou? Mám obdělat půdu?“

Pamatujte, že přírodní bytosti nemohou číst každou vaši myšlenku, která prochází vaší myslí. Budete je muset vyslovit nahlas nebo jasně držet v mysli. Například se tedy chystáte zasadit cibuli, bylo by dobré vědět, kolik jí chcete sklidit. Můžete říci: “Chtěl bych mít dost cibule pro svoji čtyřčlennou rodinu. Většinou používáme pět cibulí týdně. Rád bych uložil i něco na zimu. Chtěl bych se o 15 kg podělit se svými přáteli.“ Díky těmto otázkám vám mohou lépe poradit, kolik cibulek musíte zasadit. Mohou vám poradit, abyste ji pěstovali na různých místech zahrady, určitě se zeptejte na jednotlivá místa.

Pokud jde o další otázky, na které byste se mohli ptát, jsou například terénní úpravy pomocí odborníků nebo zahradního experta. Je dobré udělat výkres pozemku, zejména oblastí, které chcete využívat pro výsadbu. Pomocí proutků nebo kyvadla vám také přírodní Duchové mohou pomoci udělat výkres, kde a co byste chtěli pěstovat. Plánování je skvělé provádět na místě, ale můžete na něm pracovat, i když jste daleko od domova.

Je užitečné mít také seznam květin, bylinek, zeleniny, stromů, keřů. Přijdou chvíle, kdy budete muset zasadit rostliny, které pomáhají zrovnovážit zahradu, a nemusíte vědět, které to jsou, takže můžete položit otázku: „Co je dobré zasadit do této oblasti? Najdu informace v této knize? Měl by to být strom, keř nebo rostlina?“ Možná je to rostlina, která vám způsobuje kýchání. Zeptejte se na nejlepší volbu přírodních duchů.

Pokládejte otázky, na které je možné odpovědět jen ANO, NE. S praxí budete vědět mnohem více. Před použitím nástrojů se můžete zeptat, jaký máte použít, v jaké době atd. Pokud dostanete odpověď NE, je moudré respektovat odpovědi a pracovat jindy. Vždy se ujistěte před proutkařením, že jste dostatečně hydratovaní. Nikdy nepracujte, když jste naštvaní, když jste emocionálně rozladěni, mohli byste dostávat zkreslené odpovědi. To platí zejména pro otázky v oblasti, která vám způsobuje citovou nerovnováhu.

Mnoho zdrojů ukazuje, jak držet kyvadlo, ale jen v krátkosti: kyvadla jsou vyrobena z různých materiálů, mají různé tvary, velikosti. Praxe dělá to, že najdete pro sebe nejlepší. Kyvadlo můžete naprogramovat na ANO, NE, tzn. pohyby dopředu, dozadu nebo se může točit. Držte kyvadlo ve vaší dominantní ruce, ideální je na vodivém kovovém řetízku 2-4 cm od závaží.

Můžete získat celou řadu odpovědí jako čísla, procenta atd. Všechny otázky by měly být pokládány věcně a jasně. Kyvadlo vám může poskytnout mnoho statistických údajů, ale není to nástroj pro věštění a předpovídání budoucnosti. Používejte ho s úctou a respektem. Při výsledku věnujte pozornost pocitům a intuici.

Proutkaření je krásné umění a chvilku trvá, než se podaří jej rozvinout. Nepoužívejte ho pro účely strkat-nos-do-cizích-záležitostí nebo jako vodítko pro budoucí události. Je to v podstatě nástroj TADY a TEĎ, který se používá pro odpovědi ANO, NE. Při správném používání můžete ušetřit mnoho času a práce. I když jsme mluvili hlavně o zahradničení, kyvadlo a proutky mohou být použity ve všech oblastech života. Je to úžasný způsob, jak komunikovat s příbuznými, kteří přešli na Druhou Stranu s Vyšším Já a Průvodci. Stejně jako užívání jakéhokoliv nástroje, může existovat nebezpečí přílišného spoléhání.

Cílem je vytvořit vysokou úroveň energie prostřednictvím zážitků Lásky a mnohem užší vztah se všemi bytostmi. Když se lidé spoléhají na pomoc jen jednoho nástroje, ignorují další, které mají k dispozici jako např. intuici, pocity, emoce a vrozenou moudrost. Rozvíjejte váš vnitřní sluch, schopnost přijímat Lásku a inspiraci prostřednictvím Vyššího Já, Duchovních Průvodců a přírodních duchů.

Jednoho dne nebudete tyto nástroje ke komunikaci vůbec potřebovat - to je konečný cíl. Do té doby houpejte, kývejte, otáčejte a procvičujte dovednosti proutkaření. Přírodní Duchové už na vás čekají!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Pocity, loajalita, přátelství….
Dny energie  OC pronikají do celého našeho emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKY. PES vyvolává otázky Lásky v partnerství, prosvěcuje pole pocitů v rodinném kruhu i v mezilidských vztazích. Jak dlouho Vědomí člověka nechápe Lásku vyšší pravdy, tak dlouho se bude potýkat s milostnými závody a s hlubokým rozčarováním. Pokud se Vědomí člověka opírá o moudrost srdce, může brát i dávat lásku, miluje a je milován. Setkává se se souhlasem vnějšího světa, chce obejmout svět kolem ramen, je vysoce tolerantní, každý problém zkoumá z pozitivního pohledu znalostí. Jeho život se ubírá šťastně, přijímajíc všechny, nejen ty příznivé situace. Nicméně každé rozčílení či ustavičné negace jsou důsledkem nedostatku Lásky. Komu je toto energetické pole blízké, měl by pečlivě zvážit zkušenosti zaregistrované v den OC. Dovolte spojit se se Světelným světem OC. Otevřete se radosti!

8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. Vy držíte v ruce kouzelnou hůlku. Vy spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace. Jak nahoře tak dole. Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

***
Mayské Zprávy jsou zveřejněny každý den set Timeout v 0:01 SELČ.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com

pátek 28. dubna 2017

TZOLKIN 28.4.2017 7 MULUC kin 189 galaktický portál

Muluc – Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, Dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí.

Řiďte proudy energie a emocí ve svém životě a v srdci, stejně jako kaňon řídí divokou řeku: jeden vyřezává druhý, zatímco druhý tesá následující. Muluc, stejně jako jakákoliv jiná velká síla, musí být používána s velkou zodpovědností, pokorou a péčí. Uuc (7) přináší 360°možností, které můžete použít na jakoukoliv část života. Klíč spočívá ve vědění jak, kdy a kde tyto energie použít, v jakém rozsahu a na jaké úrovni. Když se budete držet svých čistých záměrů a vděčnost za vaše hluboké lekce bude upřímná, budete moci nasměrovat Uuc k vámi vybranému horizontu.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn. Síla MĚSÍCE vyplavuje záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády ega, které nám na základě nepochopení minulosti dává pocit oběti nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem.

MULUC v yukatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.

Buďte dnes v blízkosti jadeitu – je to posvátný kámen, který je spojen s energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.

***

Jsem Muluc 7. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Rádi bychom vás opět povzbudili, abyste šli dnes do přírody. Spojte se s energií nějakého stromu a zaměřte svou plnou pozornost na rostliny. Vytvořte spojení srdce s rostlinami. Pokud slyšíte myšlenky, které přicházejí do mysli, a nezdá se, že by byly vaše, víte, že komunikujete s rostlinami.

Ačkoliv se Vědomí rostlin liší od Vědomí lidí, reagují na energii Lásky. Všimli jste si někdy rostliny, která uvadala a pak rychle ožila, když dostala vodu? Stejně tak reaguje na hudební tóny, lidské city a škodlivé energie v okolí. Dokonce i skály mají své Vědomí.

Uvědomte si, že jste všichni a vše kolem vás složeno ze stejných atomů a molekul. Každý atom je plný energie a obsahuje v sobě možnost stát se součástí jakékoliv látky nebo hmoty na Zemi. Uvnitř každého atomu je holografické pole původního Zdroje, takže všechno na Zemi má své Vědomí v rámci svého energetického pole.

Emoce se liší od Vědomí. I když rostlina nebo neživý objekt mohou být ovlivněny rozdílnými energiemi jako Láska, strach nebo nenávist, nereagují emocionálně. Rostliny mohou vzkvétat, chřadnout, zemřít nebo vykazovat známky stresu, ale nezlobí se, nesoudí, nemstí se ani se necítí ublížené. Jejich naprogramování jim umožňuje vyjadřovat Lásku svou krásou a jedinečným způsobem přispívat na planetě k vytvářen kyslíku a být zároveň součástí potravinového cyklu.

Všechny rostliny mají Přírodní Duchy, kteří na ně dohlíží. Existuje nepřeberné množství těchto bytostí, které žijí mezi vámi. Jejich úlohou je pomáhat rostlinám s jejich potřebami. Když jdete do přírody, kam dosud nezasáhla lidská ruka, všimněte si symbiotického vztahu mezi florou a faunou. Mezi nimi je vždy perfektní rovnováha.

Tyto oblasti poskytují dostatek potravy pro volně žijící živočichy. Počet živočichů v těchto oblastech je přirozeně dán. Stromy stíní keře, které poskytují domov a přístřeší pro menší zvířata a rostliny. Hmyz pomáhá s čistícím procesem, narušováním listů jako dokonalé potravy pro rostliny a zvířata. Hnízdí tam ptáci a včely pomáhají s opylováním.

Přírodní Duchové asistují rostlinám se vším, co potřebují. Je mnoho typů Duchů, kteří mají jména jako sylfy, skřítci, víly, elfové nebo malí lidé. Mluví se o nich v mýtech a legendách po celé věky. Pokud máte zahradu nebo dvůr, který je dostatečně velký, vytvořte pro ně zvláštní prostor, kam nikdo nechodí a vyzvěte je, aby zde přebývali. Pokud přijmou vaši nabídku, poznáte, že tyto prostory začnou vzkvétat, avšak nenaruší-li tyto oblasti lidská činnost.

Mnoho Duchů je k lidem nedůvěřivých, protože ví o jejich nešetrném způsobu a jak se lidé chovají k rostlinám a zvířatům. Lidé, kteří mají nedostatek vděčnosti, jsou jim obzvláště odporní. Přírodní Duchové jsou rádi, když mohou komunikovat s lidmi, kteří vědomě pečují o rostliny. V této době jsou Přírodní Duchové velmi otevřeni spolupráci s lidmi, protože mají velké potíže s udržením rovnováhy v přírodě v důsledku lidské neúcty.

Můžete na ně zavolat a dát jim tak vědět, že s nimi chcete spolupracovat. Určitě vám hned neodpoví, ale buďte si jisti, že se dívají, jak komunikujete s rostlinami a se zvířaty. Ne všichni je mohou vidět, protože jejich vibrace je poměrně vysoká. Jakmile uvolníte strachy a nahradíte je Láskou a milujícím chováním, můžete zaznamenat jejich záblesky nebo s nimi můžete plně komunikovat.

Každá rostlina má svého správce. Například jsou to Dévy sladkého hrášku, pomerančovníku, cedru….. Dévy přesně vědí, co rostliny potřebují. Jestli máte zahradu, určitě máte Dévu, která dohlíží na celý objekt a může být neocenitelnou pomocnicí při navrhování nebo zakládání zahrady. PAN je dozorce přírody a často se objevuje v podobě jako část člověka a část kozy. Je to skutečná bytost a je vám k dispozici při řešení například terénních úprav.

Když se naučíte komunikovat s Dévami vašich rostlin, výsledky mohou být ohromující. Zeptejte se jich na rady a naučte se naslouchat jejich odpovědím. Možná obdržíte odpověď, která nedává smysl, ale časem zjistíte, proč vám tento návrh daly. Když jim budete naslouchat, budou vám důvěřovat a více s vámi spolupracovat. Mnozí váhají pro jejich obecnou nedůvěru k lidem. Čtou vaše energetické pole a ví, zda jste člověk v integritě. Budou trvat na tom, abyste nepoužívali pesticidy a herbicidy. Pokud se rozhodnete je používat, odejdou. Výrazně trpí při používaní jedovatých chemikálii a se zlomeným srdcem se dívají jak rostliny a zvířata trpí.

Vaše zahradnické úsilí se bude exponenciálně zvyšovat, když začnete přinášet rovnováhu do přírody. Zítra vám navrhneme některé nástroje, které můžete používat pro komunikaci s těmito vysoce inteligentními bytostmi.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Očištění, probuzení….
Spolu se Znamením MULUC vchází do života energie prolamující blokády. MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení energií a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC ukončující parádu Stínů v nás může vyvolat vzpouru nebo přinést nepříjemné vzpomínky. To ale bude velmi prospěšné našemu procesu růstu. MULUC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády ega, které nám na základě nepochopení minulosti dává pocit oběti nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem. Kdo je ve shodě se svým srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost. Život takového člověka běží hladce, všechno je v pořádku jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na energii MULUC. Napětí a vlny klidu proložené chvilkami zklamání je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost konkrétnímu dopadu těchto sil, jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací a pesimismu vidět svět černě, ještě než MĚSÍC vstoupí do pole oprav.

7. TÓN SPOJENÍ – SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě, věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém Světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebe přijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com

čtvrtek 27. dubna 2017

Mužské Božství / Práce s Mayským kalendářem.

Blíží se konec karantény Země, globální karmy, lidé si začínají zvykat na naši přítomnost. Aktuální platforma Vzestupu může připomínat energetické přetahování o to, kdo v jaké dimenzi bude. Máme pocit odpojení od lidí, dokonce i od našich Milovaných, s nimiž nastavujeme hranice rozhovorů. I přesto, že milujeme pohyb, kreativitu a naši práci, tato pasáž připomíná spíše stav snění. DNA se aktualizuje na 13 vláken aka rekonvalescence těla, aktivace merkaby. Mnozí pociťují začít měnit stravu na lehčí, více odpočívat. Mnozí vnímají tlak na nervovou soustavu. Nacházíme se v jakémsi „mezičase a meziprostoru“, kde se některé věci nemohou projevit.

Lidé si často mylně vysvětlují některé způsoby, které využíváme jako lakmusový test pro kolektivní aktualizace, nemá to nic společného s naším osobním životem. Přes náš životní proud se děje mnoho primární, sekundární a terciární práce, také pomoc pro ty, kteří chtějí, samozřejmě. Je tu mnoho lidí, kteří nechtějí vidět ani vědět. Milujeme všechny, nesoudíme nikoho, je to náročná doba pro nás všechny. 

Mnoho lidí odhazuje mnoho odpadků ze svého nevědomí. Je to velmi účelné, fotony vytahují všechno, co není v zákrytu s vyšší časovou osou. Osobně mám několik lidí, nemají ponětí o interním kodexu Týmu Strážců 5D, naší předjednané inkarnační dohodě. Lidé jsou tak velmi zmatení, tak velmi zmateni kontrolním systémem, manipulativním systémem, výroky globalistů, mediálními dezinformacemi, koluzí a nadvládou. Budou ještě nějaký čas pochybovat a učit se. Jsme v Lásce a svítíme pro všechny. Ještě nějaký čas potrvá, než se všichni shodneme na stejných pravidlech. Tlak na zlepšení ve všech oblastech života musí přijít přes masy lidí a pravidla ochrany životního prostředí budou tvrdá, a to je správné. Musíme se všichni naučit dívat se každý den novýma očima, cesta do vyšších frekvenčních úrovní a Nové Země vede skrze bezpodmínečně milující srdce. 

***

Děje se velké probouzení mužů. Je zde mnoho žen, které dosáhly plné integrace vnitřní rovnováhy - mužské a ženské Jednoty uvnitř sebe. Muži nyní pracují na integraci sjednocení obou aspektů uvnitř sebe stejně tak. Mnoho mužů se silných žen bojí, jsou to ti, kteří měli despotickou, dominantní, kontrolující matku. Stejnýma očima se dívají také na vnitřně silnou ženu – mají strach.

Muž, který chce dosáhnout integrace obou pólů a vstoupit do posvátného vztahu, nemůže ženu negovat. Je to projekce svého neuzdraveného Mužství, stejně jako snění o někom, kdo nám v životě chybí není duchovní zralost, ale život naplněný emocionální frustrací, což má původ v archetypální abstinenci z dětství.

Mistrovství a rovnováhy mužské a ženské energie jsme dosáhli procházením velkého množství zkušeností a zážitků. Staré vztahy byly založeny na základě karmického učení. Součástí naší cesty bylo naučit se emocionální odpovědnosti. Udělali jsme všechnu práci na všech úrovních. Pro muže počátek uzdravení začíná v uvědomění si své vnitřní síly, svých zranění od žen, matek a extrahovat na světlo komplex nefunkčních přesvědčení o ženách. Setkání dvou zralých duší a vytvoření vztahu je posvátná alchymie Lásky. Oddanosti v partnerství je dosaženo jen tím, že lidé zůstávají oddaní sami sobě. Sebeláska a sebeovládání je základem vztahu a nová partnerství nejsou jen tak nějaká obyčejná partnerství, ale partnerství dvou Mistrů, nikdo není dominantní, lidé se milují pro jiskru toho druhého.

***

New Age metody nefungují, reiki apod. Kdykoliv budete žádat o přijmutí energie od někoho, zeptejte se na původ energie, s jakou lidé pracují. Je zde mnoho takových „mistrů a guruů“ nejsou schopni čerpat energii přímo ze Zdroje, takže hledají nově probuzené jako zdroj energie pro sebe. Naučit se rozeznávat, kdo s jakými energiemi pracuje a léčí, je důležitou součástí cesty, vše se dá opravit čistým zdrojem vyššího Vědomí.

Duše lidí touží po osvobození. Aby se duše osvobodila, musí začít vyjadřovat tvořivost. Vysvobození ze Stínů a radost přichází s vědomým tvůrčím vyjádřením. Je třeba povstat na podporu toho, čemu věříme svým srdcem – uchopit svou mocnou sílu. Zesílení vyžaduje čas. Duševní síla vyžaduje čas a nespoutaného ducha. Tedy návrat do nespoutanosti a svobody vyžaduje fyzickou a psychickou sílu a tvůrčí život a smysl pro oddanost svému Já. Jeden po druhém se lidé po celé planetě stávají svobodní - stav, kdy jsou zcela sami sebou, neustoupí mimo sebe, nepochybují o sobě.

***

MAYSKÝ KALENDÁŘ ANI INFORMACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEJSOU NEGATIVNÍ. JSOU NAPROSTO NEUTRÁLNÍ. Záleží, jaké Vědomí je skenuje, takové si vytvoří asociace. JE TO JEDNA Z MNOHA MOŽNOSTÍ, KTERÉ SLOUŽÍ PRO POSUN A UZDRAVENÍ Z ILUZE.

Skvělý způsob, jak pracovat s kalendářem, je zábavným způsobem věnovat pozornost událostem a pocitům. Každý jsme neustále se měnící energie, která kolísá, stoupá nebo se stabilizuje v závislosti na tom, jestli je naše psychika a naše fyzické tělo sladěno s každodenní energií, což odhaluje naše duševní i fyzické zdraví. V souvislosti s Tzolkinem držíme v ruce klíč k uzdravení. Můžete hrát hru a jen si zapisovat připomínky, které máte ke světu nebo lidem. Je to systematická práce na přeprogramování myšlení a vzorců přesvědčení. Každá energie každý den nás učí poznávat něco mimořádného.

Později, jak budete více poznávat každodenní energie, budete moci lépe předvídat, aby bylo možné zabránit nepříjemnému. S těmito znalostmi začnete postupně růst a otevřou se dveře do telepatie, což umožňuje přístup k mnoha informacím na mnoha úrovních. To je způsob, jak fungovat jiným způsobem. Externí zprávy začnou být čím dál méně důležité. Taková cesta je harmonická a velmi komfortní. Uvědomíte si, že vnitřní aproximace se rozprostírá vertikálním směrem. Matematika je: my jako fyzická hmota jsme v souladu s duchovní substancí čili Kristovská podstata x podstata Zdroje se rovná pozemská podstata (Já Jsem Přítomnost Boha). Přitom horizontálně harmonizujeme se všemi lidmi, kteří se rozhodli naplnit svou úlohu v Nové Zemi.

Pokud pozorně sledujete každodenní Mayská Poselství, nebude trvat dlouho a porozumíte mnoha poznáním osobního života. Tímto způsobem rozvážete pouta strachu a přeladíte své synapse a přesvědčení, která nejsou v zákrytu s 5D standardy a fyzickým tělem. Všechny změny se dějí na super-subatomární úrovni.

Některé energie jsou velmi progresivní. Chvíli trvá, než dokážeme dekódovat energetický dopad. Mayský kalendář pracuje na multidimenzionální a multiplicitní úrovni. Po východu Slunce energie akcelerují a během dopoledne jsou direktivní. Na konci dne budete vnímat rovnováhu. V předvečer se načítá téma pro následující den, to znamená, že druhý den dostanete do Vědomí téma, na čem je třeba aktuálně pracovat, co ve svém životě zharmonizovat. Popis osobního kinu může být jeden z klíčů k pochopení sebe sama. V každé vlně se pozorně dívejte, jak se během každého třináctidenní váš život vyvíjí, obzvlášť, pokud procházíte Vlnou svého narození nebo energetického Průvodce.

Moudrost Světla Moudrost Stínů jsou ty největší problémy moderního světa – neurózy, strach, neustálý nedostatek čehokoliv, deprese. Přitom všem jsou to ty nejcennější informace, které nám umožňují dát všechny oblasti našeho života do pořádku. Všechna slova, hesla, věty se týkají vždy toho, kdo je čte. Vidět své vlastní slabiny je ta nejtěžší věc, zatímco vidět je u druhých jde tak snadno. Zrcadlové odrazy druhých lidí jsou pro nás truhlou s pokladem. Tito lidé nám byli záměrně postaveni do cesty, abychom poznali sebe, své iluze, vyplavili na povrch zranění z dětství, rodin, vztahů, z minulých životů. Dokážeme-li v těchto zprávách číst bez ega, jsme na cestě k uzdravení- Rozpoznáváme tak, co se ještě musíme naučit.

Charakter člověka se pozná podle toho kolikrát padal a kolikrát se zvedl a začal znovu. Vděčnost a požehnání všem laskavým, pokorným, pozorným, obětavým, kteří věnují čas a úsilí pomáhání druhým. Milovaní, buďte naplněni svobodnou vůlí, hřejivou Láskou a Světlem. Miluji vás tak moc!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com.
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst.

TZOLKIN 27.4.2017 6 LAMAT kin 188

Lamat – Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost

Noc ztělesňuje těhotné ticho, hlubinu oceánu, klid našich duší, kde začíná nový život, klíčí nové nápady, inovace, objevy, říše….. ano …..nového života. Květy Lamat se koupou v hlubokém oceánu nekonečných možností, omývány bohatými proudy potenciálu Akbal, které živí, vyživují a realizují. Ctěte posvátnost vaší Noci.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO

Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, LAMAT je výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod – vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.

***

Jsem Lamat 6. Děkujeme, že jste se k nám opět připojili. Dnes bychom byli rádi, abyste si dali trochu oddych.

Podívejte se na nějakou Zprávu, kterou jste zatím ještě nezvládli, nebo byste o ní chtěli přemýšlet. Jděte do přírody.

Vypněte vyzvánění vnějšího světa, odpočiňte si a uvolněte starosti.

Spojte se s vaším Vyšším Já, věřte, že je to možné.

Vše, co je nutné udělat pro toto spojení, je obrátit se dovnitř sebe a požádat, aby se to stalo.

Nemusíte jít do hlubokého meditativního stavu, zpívat mantru nebo se postavit na hlavu.

Jste vždy připojeni v každém okamžiku. Zklidněte hlas ve vaší mysli, abyste slyšeli, o co se chce s vámi vaše duše podělit. Může to vyžadovat trochu praxe.

Největší obtíží je překonat přesvědčení, že se opravdu můžete spojit se svým Vyšším Já a Průvodci.

Jakmile pochopíte, jak komunikovat prostřednictvím pocitů, smyslů, intuice, budete komunikovat mnohem jasněji.

Vyberte si, co cítíte, že je pro vás důležité a integrujte tuto pravdu do vašeho života.

Ptejte se svého vlastního vedení a naslouchejte myšlenkám, které se objevují v hlavě.

Dávejte dobrý pozor na emoce, pocity a fyzické vjemy, např. husí kůže, bušení srdce.

Věřte, že jsme vždy nablízku plni Lásky a touhy být pro vás užiteční.

Dovolte si cítit naši Lásku tím, že nás požádáte o skupinové éterické objetí.

Vnímejte teplo, které přichází do vašeho srdce, tak poznáte, že jsme v blízkosti.

Požehnejte dnešní den. Naplňte své srdce vděčností za to, že chodíte po Zemi.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Krása, dokonalost, disciplína….
Spektrum HVĚZDY zkoumá všechno pod vlivem krásy a harmonie. V tomto pólu se shromažďují síly na kontrolu jakosti. LAMAT je jakási instance dokončující závěrečná shrnutí výsledků vašeho jednání. Všechno, co není dostatečně krásné, co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci, bude zasláno zpět k opravě. Síla HVĚZDY je absolutně neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili, ignorovali, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří již mají tento proces ve velké míře za sebou, bude den LAMAT velmi poučný, zvýší se pocit sebevědomí, spokojenosti se životem, stejně tak pocit zdokonalovat životní prostředí. V tomto symbolu se shromažďují síly zodpovědné za řád a pořádek. Dny LAMAT také pomáhají odstranit nedostatky v sociální oblasti a člověk začne cítit velkou úlevu, radost a spokojenost se životem. Lidem, kteří mají problém přinést do svého života řád a harmonii, se doporučuje, aby věnovali zvláštní pozornost energii HVĚZDY a dovolili jí vyrovnat způsobený nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli, že aspekty estetiky, řád, disciplína a vnitřní pořádek, jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života, by se měli spojit s energií LAMAT!

6. TÓN ROVNOVÁHY – SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v Celistvosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné Já. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemských věcech to, co je Božské čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se síly zaměřují na moc individuálního ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulost a odpor a na druhé straně se koncentrují energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com

středa 26. dubna 2017

TZOLKIN 26.4.2017 5 MANIK kin 187

Manik – Ruka, Jelen. Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnosti, oblast léčení, dosažení cíle přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.

Vstaňte za úsvitu a jděte o samotě uctít svou vrozenou sílu a moc. Podívejte se daleko za obzor, abyste dokázali předvídat události, které na vás budou mít vliv nebo vyžadují váš vliv, dýchejte zhluboka, abyste vnímali včas vůně věcí, které přijdou. Jízdou s Ho (5) do ranního světla zachyťte ranní výbuchy energií. Ať už je role nebo smysl vašeho života jakýkoliv, respektujte a ctěte jej dnes, svěřte své myšlenky, tělo i duši čistému záměru, ušlechtilosti ducha a síle vůle.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ

Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších léčivých dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.

***

Jsem Manik 5. Děkujeme, že jste si našli čas se k nám dnes připojit. Je nám potěšením setkávat se s vámi. Těšíme se na dobu, kdy naše komunikace bude jasnější, než jen současné omezené používání slov. Dnes bychom opět chtěli hovořit na téma transport.

Začněme pohledem na kořeny tohoto slova. Trans je latinsky prefix - předpona, což znamená nad nebo na druhou stranu. Portus je latinské podstatné jméno a znamená dveře.

To znamená, že původní význam slova transport je projít dveřmi. Nezdá se vám to zajímavé, že používání slova pro přesun z jednoho místa na druhé má své kořeny v procházení dveřmi? Může to být i používání dveří automobilu? Stále se jedná o přesun z jednoho místa na druhé? Ať tak či tak, dnes bychom chtěli diskutovat o přepravě, která jde nad rámec dveří.

Řeč je o Portálech z jedné dimenze do druhé. Začátkem tohoto týdne jsme hovořili o několika typech Portálů. Dnes bychom chtěli mluvit o různých dimenzích. Ne všichni mají přístup k těmto dimenzím, jen málo z nich je ve vaší Sféře volně přístupných. Existuje proto celá řada důvodů.

Bytosti z vyšších Sfér nemohou přistupovat k lidem jednoduše proto, že energetická frekvence není ve vzájemné harmonii. Je to opět to samé jako radiové stanice na různých frekvencích. Při otáčení knoflíkem můžete slyšet šum, dokud nezískáte čistý příjem. Pak ztratíte stanici úplně, jste mimo frekvenční rozsah. Když máte lidskou podobu, nacházíte se na nízké vibrační úrovni. Nemůžete se naladit na určitou dimenzi, protože vaše frekvence se velmi liší. Jak se stáváte stále vědomější a milující, můžete se začít nalaďovat na tyto kanály, protože se vaše vibrace zvyšuje. Zpočátku slyšíte často šum, pak začnete slyšet nesrozumitelné klábosení, až budete mít nakonec čistý příjem.

Jakmile se spojíte se svým Vyšším Já, budete vibrovat na vyšší frekvenci. Budete se moci naladit na několik dimenzí, které jsou v současné době mimo váš dosah. Vyšší Já různých jedinců na planetě se nachází na různých úrovních. Každý rezonuje na frekvenci rovnající se částečce Lásky a soucitu. Není pravda, že jakmile se spojíte se svým Vyšším Já, rozpomenete se okamžitě na všechno. Stále existuje mnoho úrovní, než se rozpomenete a pochopíte úplnou podstatu prvotního Zdroje. Když projdete Portálem, a spojíte se svým Vyšším Já, budete rezonovat s některými vyššími frekvenčními kanály, ale ne se všemi.

My Denní Strážci v nefyzické úrovni se nacházíme na frekvenci nebo v dimenzi těsně pod Archanděly. Pracujeme s Bílým Bratrstvem a několika Vyššími Radami a dohlížíme na zkušenosti na Zemi. Takže máme mnohem větší obraz a přístup k informacím na vědomé úrovni, než vy. V žádném případě to neznamená, že jsme lepší než vy, nebo že Archandělé jsou lepší než my. To jednoduše znamená, že každý je na své zvolené cestě.

Je naším přáním tyto informace s vámi sdílet, abyste lépe porozuměli interdimenzionálnímu cestování. Mnoho z vás se snaží cestovat do Sfér, kam je v současné době pro vás nemožné vstoupit. Mnozí mají pocit frustrace a ztrácí důvěru ve své schopnosti dosáhnout vyšších úrovní.

Pokud máte pocit, že děláte něco špatně a trávíte mnoho času zjišťováním, jak se dostat tam kam chcete, je to stejné, jako když se protáčí vaše kola v blátě. Chcete se dostat ven z bláta na suchou zem, ale vaše kola se stále točí dokola; jsou mimo vaši kontrolu a vy se propadáte stále hlouběji. Pokud chcete dostat radu nebo podporu na nejvyšší úrovni, zavolejte Archanděly, Serafiny a Elohimy. Nemůžete jít už výš, protože za nimi jsou vibrace vysoké a neslučitelné s jejich frekvencí.

Archandělé mají přístup do některých vyšších dimenzí, protože jsou na mnohem vyšší úrovni, než vy. Přestože mohou, jsou velmi moudří, milující a trpěliví, nejsou to žádní Bohové. Nejsou lepší než vy, jen prostě zvládli Lásku a radost a rozhodli se překonat fyzickou Sféru na Zemi. Mnoho vašich současných Mistrů se rozhodlo pro pobyt ve vaší Sféře, místo jejich postupu na vyšší úroveň, protože chtějí pomoci a být v interakci s vámi. Pokud by byli mnohem více dál, ztratili by kontakt. Mnoho z nich bylo součástí původního Týmu při vzniku Země a chtějí vám i nadále pomáhat v době Přechodu.

Když se modlíte nebo meditujete, požádejte Vzestoupené Mistry, kteří vám pomohou vyřešit vaše problémy. Vzhledem k jejich rozsáhlým znalostem o Vesmíru, jsou schopni vám pomoci s nesčetnými problémy a situacemi. Někteří z vás chtějí zažít splynutí s původním Zdrojem při meditaci. I když se dostanete do stavu nirvány, nebudete mít přístup k moři Jednoty. Po sloučení s Jednotou přestanete existovat jako jednotlivec. Ve svých meditacích máte přístup k tzv. Stromu Života ve věčné prázdnotě. Je ideální dosáhnout tohoto stavu, abyste získali jasnější představu o svém Já. I když je tento stav velmi hluboce milující, zdaleka to není dokonalá Láska, kterou vyzařuje Stvořitel.

Bez ohledu na to, kam cestujete ve svých meditacích, vždy požádejte Průvodce o ochranu, abyste se vrátili zpět na Zemi. Je mnoho lidí, kteří byli svedeni různými bytostmi s méně než čestnými úmysly a zjistili, jak těžké je vrátit se zpátky do své časové periody a dimenze. Na Druhé Straně nejsou žádné ukazatele, jak se dostat zpět. Šamanské cesty se zvířaty je jedinečný a inspirativní způsob, jak navštívit Sféru podsvětí. Tyto Sféry se obvykle nachází na Zemi, je tam mnoho cest a obvykle vedou mimo tento svět. Stále buďte se svými Průvodci, protože se v této Sféře nachází mnoho bytostí, které vás rády polapí.

Portály jsou otevřeny všem, kteří rezonují na vyšších vibracích. Na takové Portály můžete narazit při pěší turistice, v mediaci nebo během vašeho každodenního života. Můžete nečekaně vidět bytosti z Druhé Strany, a když se s nimi setkáte, přivítejte je s Láskou. Jsou součástí Přechodu. Věky čekaly na tento okamžik a těší se na setkání s vámi s velkým očekáváním

Buďte opatrní, jakmile se přiblížíte k nějakému Portálu, všechny nejsou stejné. Mají různé frekvence. Můžete onemocnět, pokud frekvence není kompatibilní s vaší. Všechny Portály mají Strážce nebo Anděly nebo Ochránce, kteří monitorují, zda můžete projít.

Hodně jsme v posledních dnech mluvili na toto téma a chtěli jsme osvítit ty z vás, kteří se snaží o přístup do Sfér nad svůj aktuální limit. Vybírejte moudře, kam chcete cestovat ve svých meditacích a vždy požádejte své Vyšší Já před každým vstupem do Sféry, která je pro vás neznámá. Vyhledejte skutečné Šamany, neboť jsou to Mistři těchto Sfér a dobří průvodci. Mnoho lidí se snaží používat psychedelické drogy, aby získali přístup do těchto Sfér, ale to není nutné a často jsou škodlivé, pokud nevíte, jak je používat. Buďte moudří a mějte jasno, naučte se vděčnosti za to, kolik času na Zemi máte. Touha být někde jinde je znamení, že jste ještě nedosáhli Osvícení.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Znalosti, léčení, aktivita….
Většina lidí pracujících s Mayským kalendářem odkazuje na Znamení MANIK s velkým respektem. Za tímto symbolem se skrývá velká energie, jejíž úkolem je LÉČENÍ. MANIK má nejvíce plné ruce práce, protože to on nás nejčastěji volá, abychom uzdravili nejen tělo fyzické, ale také tělo jemnohmotné. RUKA působí především na naši emocionální stránku a na nervový systém. Každé emocionální léčení je velmi bolestné, přinejmenším první fáze tohoto procesu. Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně duchovní zralosti a nemá mnoho k vyléčení ve svém Středu, toho MANIK obdaruje zázračnou mocí. Rčení – být pravou rukou Boha - dostane nyní pravdivý význam. Tento vzorec poháněný silnými impulsy směrem k uspokojování zvědavosti nasměruje tohoto člověka do roviny spirituální vědy a duchovního poznání. Od této chvíle budou všechny Dny MANIK násobit motivaci vzdělávat se a zároveň zvyšovat povědomí o umění léčit. Těm, kteří chtějí probudit svého vnitřního léčitele, je navrhováno, aby věnovali zvláštní pozornost dnu MANIK. Na druhé straně ti, kteří mají zdravotní problémy, trpí nespavostí, podrážděním ze stresu bez ochoty jednat a nejsou schopni dotáhnout věci do konce, se doporučuje kontakt s Obrem MANIK. MANIK je rovněž doporučován těm, kteří chtějí získat hlubší přístup k informacím na téma tajemství umění léčit.

5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do středu, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě, k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým Já. Zůstaňte tišší a pokorní. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny, z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role. Díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. PÁTÝ Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ, takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com

úterý 25. dubna 2017

TZOLKIN 25.4.2017 4 CIMI kin 186

Cimi – Spojka. Vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok.

Spojte se s vaší rodinou a předky; s těmi, co žijí i s těmi před vámi. Pochopíte cestu, po které teď chodíte. Ve vaší linii jsou pohřbeny osobní postřehy, lekce a vysvětlení, které mohou objasnit víc, než si dovedete představit o událostech, lidech a situacích vašeho současného života. Poslechněte si tyto zprávy, které k vám přicházejí ze života i mimo něj a nechte stabilizační energii Kan (4) uzemnit vaši duši v základech starověké moudrosti a životních zkušenostech.

CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

CIMI představuje v yucatanském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků i naší vlastní moudrosti. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme Osvícení.

Narození, smrt a znovuzrození jsou základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro CIMI přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.

***

Jsem Cimi 4. Vítejte v tento velký a slavný den! I když často vaše zkušenosti a zážitky nevnímáte jako velké a slavné, kdybyste mohli vše vidět z našeho úhlu pohledu, je ve skutečnosti všechno báječné a skvělé. Dnes bychom chtěli sdílet informace o našich Hvězdných Bratrech. Vy, kteří čtete tuto Zprávu, možná nevěříte, že existují mimozemšťané a UFO, i když existuje ověřená dokumentace dokazující jejich existenci.

Bylo by dost naivní domnívat se, že v rozlehlém Vesmíru je jen malá sekce s názvem Země obývaná inteligentními formami. Vy, kteří nevěříte na existenci Hvězdných Bytostí, možná budete chtít opustit tyto Zprávy. Přesto vám doporučujeme pokračovat i nadále ve čtení v průběhu roku, protože následuje mnoho pravd a pomůcek, které jsou pro vás přínosné.

Možná jste byli svědky diskuzí na téma mimozemšťané, a jaká je jejich role. Velký počet lidí vytvořil kód přesvědčení, že mimozemšťané se blíží, aby spasili lidstvo před neodvratnou zkázou. Rádi bychom vám řekli, že to v podstatě není pravda. Jediným Spasitelem jste vy sami. Jste plně zodpovědní za to, co si vybíráte každým okamžikem. Pokud věříte v naději Spasitele nebo zachránce, zbavujete se vaší osobní síly. To není moudré.

Jste zodpovědní za všechno, co na Zemi zažíváte včetně poskytování osobní síly svým snům a nadějím. Chcete-li žít naplno, naplňte každý okamžik Láskou, vděčností, přijímáním a požehnáním, která vám jsou věnována. Požehnání je výsledkem vašich modliteb, ale mnozí je neuznáváte jako takové.

Opakovaně slyšíme modlitby, ve kterých nás žádáte o hojnost. Přesto si sami tuto hojnost blokujete, protože se sami považujete za někoho, kdo si hojnost nezaslouží. Mnozí si myslí, že peníze jsou kořenem zla nebo jsou i tací, kteří se domnívají, že budou svatí, když se zbaví všeho majetku a bohatství.

Někteří Pracovníci Světla poskytují služby, mají mnoho talentů a nepřijímají platby, protože se domnívají, že je to dar Ducha. Přesto platí vysoké ceny za zdravotnické služby poskytované odborníky, kteří mnohdy vytváří více problémů, než řešení. Když se podíváte kolem, všechno je dar Ducha, ať už poradenství, perfektní nehty nebo intuice. Všechno jsou to cenné věci. Proč si myslíte, že nemůžete požadovat peníze za vaše služby? Podívejte se hluboko dovnitř sebe a najděte kořeny, které vám brání přijímat peníze.

Vrátíme-li se k tématu mimozemšťanů, rádi bychom vám připomněli, že téměř každý kdo je na Zemi, žil kdysi jinde, v jiné inkarnaci, takže každý z vás je v podstatě mimozemšťan. V důsledku sci-fi hororů, knih o mimozemšťanech či negativních setkáních, to vyvolává v podvědomí lidí pocity znepokojení. Všichni jste Jedno s celým Vesmírem, všichni pocházíte z jednoho Zdroje. Pokud se chcete překlenout přes negativní konotace o UFO, budeme na ně odkazovat jako na vaše Bratry, i když někteří jsou ženy a někteří jsou androgynní.

Země byla vytvořena velkou skupinou vědomých bytostí, včetně skupiny, kterou je Země sama. Než byla Země vytvořena, miliardy let už existovalo mnoho jiných planet a Galaxií. Když se skupina bytostí rozhodla, že chce vyzkoušet nový experiment, scházely se spolu a vytvářely tuto Sféru. Většina parametrů této Galaxie již existovala v jiných Galaxiích, ale kombinace parametrů na Zemi je unikátní.

Jedním z pravidel při vstupu na Zemi je dočasná ztráta paměti na duchovní kořeny. Obyvatelé planety mohou jít hluboko do ne-lásky, až do stanovené lhůty, která nyní končí. Bylo dáno nezasahovat těmi z vyšších dimenzí, jen pokud by došlo k ohrožení struktury Galaxie např. jaderními hlavicemi. Existovalo mnoho experimentů, které byly některým Hvězdným Bratrům dovoleny a mnoho lidí se podílelo i na těchto zlých úmyslech. I oni mají svobodnou vůli, mohli dělat, co se jim zlíbí, přesně jak to dovolovala pravidla. Často si člověk v lidské podobě nepamatuje žádné vzpomínky, které i přesto jsou uloženy v podvědomí a ve fyzickém těle. Stejně jako při jiných zážitcích, učení vychází z poznávání. I když nebyla předurčena žádná zášť a zloba, existovaly legitimní důvody, proč k těmto zážitkům docházelo.

Je mnoho Hvězdných Bratrů, kteří dělali zlomyslné věci s úmyslem způsobit trhliny a získat moc nad ostatními. Také přišli na Zemi se svobodnou vůlí a rozhodnutím, které jim umožňovalo dělat hodně z toho, co si přáli, pokud to spadalo do pravidel této Galaxie.

Jak Země zvyšuje své vibrace, stává se nekompatibilní s těmi, kteří mají zlé úmysly. I když se některé tyto bytosti inkarnovaly na Zemi nebo žijí v lodích v blízkosti Země, jejich schopnost způsobit katastrofu už není možná. Akty bezcitnosti mají nízkou vibrační úroveň. Vzhledem k tomu, že vibrace Země stoupá, dochází k propastnému rozdílu mezi těmito dvěma frekvencemi. Takže žít na nižší frekvenci je stále obtížnější. Výsledkem je, že lidé na nižších frekvencích začnou ztrácet sílu, moc, zdraví a životy.

Přichází bod zlomu, kdy se opět Světlo stává silnější, než temnota. Tak to bylo, když byla Země ve svém původním stavu. Vše se čistí, jak lidé opět vytváří Rajskou Zahradu na Zemi a dělají volby na základě vyšších frekvencí. Není to poprvé, co se to děje. Váš svět běží v cyklech, každé kolo je podobné, i když s odlišnými parametry. Cyklus, do kterého jste nyní vstoupili, umožňuje plnou vzpomínku na Duchovní Já, zatímco jste i nadále ukotveni v lidském těle. Existuje mnoho Galaxií, kde se to vyskytuje také.

V zemské kůře je mnoho vysoce vyvinutých bytostí, s kterými mnoho lidí komunikuje v Lásce a harmonii. V této Sféře je mnoho bytostí, které se vrací na své planety. To jsou ti, kteří vstupují na své vesmírné lodě a nikdy nejsou opakovaně vidět na Zemi. Ti, kdo pilotují tyto lodě, nejsou vaši Spasitelé, ale jsou to vaši Bratři, kteří jsou zde jako odpovědi na vaše modlitby.

Nebojte se, když na tyto Hvězdné Bratry narazíte, nicméně bychom vás rádi varovali, že existují i někteří v rouše beránčím. Je to stejné jako se mnoho lidí vydává za vaše přátele, ale jejich výchozí úmysl je podvod. Žádný z nich nemá moc ukrást vaši duši, nicméně vás mohou přesvědčovat, abyste následovali jejich vedení. Pokud jste pilně pracovali na odblokování kódů přesvědčení a na korespondenci s vaším Vyšším Já, nikdy nebudete podvedeni. Budete mít přístup k Akášickým Záznamům a poznání VŠEHO, co existuje.

Ti na nižších frekvencích ukořisťují ty, kteří jsou příliš důvěřiví a žijí s tendencemi oběti. Mnoho zážitků umožňujících urážlivé motivy se nyní hroutí. Jedna věc, s kterou nepočítali, je obrovský přístup k internetu, kde se masivně a včas uveřejňují jejich skutky. Už nemohou vydírat a zabíjet, protože počet informátorů je příliš velký a informace snadno dostupné.

Konec ČASU je prostě konec jednoho cyklu a začátek dalšího. Není potřeba hledat Spasitele. Jste to vy, kdo tvoří Nový svět. Představte si svět, ve kterém můžete tvořit pomocí myšlenky ihned, co si přejete. Jednejte, jakoby to už byla pravda a uvidíte, jak rychle se budou vaše myšlenky manifestovat a sny plnit. Aby k tomu mohlo dojít, je třeba zbavovat se strachu a kódů přesvědčení, které vám umožňují zůstávat ve stavu bezmoci. Postavte se strachům čelem, změňte svůj systém přesvědčení a žijte život svých snů.

Pokud se vám nelíbí systém, který lidé vytvořili, podnikněte vlastní kroky a udělejte změny. Převezměte zodpovědnost za své činy a myšlenky a vydlážděte si cestu ke všemu, co si jen přejete. Věřte, že chamtivost a kontrola nad ostatními již není kompatibilní s vysokými frekvencemi Země a pokud se jedná o věci, které si přejete vytvořit, už víte, že se oddělujete od těch, kteří si přejí pokračovat na nižších frekvencích, jak přichází čas Vzestupu.

Oddělte se od věcí, které se vám nelíbí. Rádi bychom vám také řekli, že slovo Vzestup znamená zvýšení vibrační úrovně a rozhodně není třeba soudit ty, kteří preferují zůstat v nižších úrovních. Každý má vždy možnost výběru, co si přeje zažívat. Nebuďte znepokojeni, co se týče záchrany duše, duše není nikdy v nebezpečí života. Nicméně podělte se o své znalosti s těmi, které to zajímá a možná budou schopni zvyšovat své frekvence a budou schopni připojit se k vám. Mnoho Pracovníků Světla si vybralo fyzicky zůstat s těmi v nižších frekvencích, budou jejich průvodci, kteří se rozhodli naučit je, jak zvýšit svou schopnost milovat a vzestoupit v lidské formě. Mnozí z vás, kteří rezonují na vysokých frekvencích, budou moci přecházet na Druhou Stranu a také udržovat kontakt s těmi v nižších frekvencích, kteří fyzicky zůstávají na Zemi.

Obejměte své Hvězdné Bratry. Milujte všechny bez ohledu na to, po jaké cestě chodí. Když budete milovat své nepřátele, zvýšíte svou vlastní vibrační úroveň a schopnost žít v Ráji. Buďte vděční za všechny příležitosti a zkušenosti, přijímejte a sdílejte dary, kterými jste obdařeni, bez ohledu na to, jak velké či malé se vám mohou zdát.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Rovnováha, minulost, změna…..
Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení se od starých programů, autorit a zlozvyků. Přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces. I když SPOJKA často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo, CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.
V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok směrem k novému cíli, je další z vnitřních smrtí. Energie SPOJKY pracuje jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. Válčí se zápalnými ohnisky a odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života.
Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM, je jedno, s čím, dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli – ale nemůžete odtrhnout.

4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny, v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů, se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.

ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.

Copyright © mayskykalendar.blogspot.com

pondělí 24. dubna 2017


Mayská Poselství jsou složeným konceptem nejzákladnějších informací a výběru z několika děl autorů: 
Theresa Crabtree,  Hanna Kotwicka, Ian Xel Lungold www.mayanmajix.com, Birgitte Rasine.

Prosím podpořte Božské dílo Theresy Crabtree - channelingy nefyzických bytostí - nákupem anglické brožované verze. Děkuji vám. 
https://www.amazon.com/Mayan-Messages-Self-Empowerment-Tzolkin-Calendar/dp/1492192864

Brigitte Rasine 
S vděčností a hlubokou Láskou děkuji vám všem. Jsme součástí společné krásné, někdy náročné evoluční cesty. 

Copyright © 2012 Překlad Lenka Sykorova

TZOLKIN 24.4.2017 3 CHICCHAN kin 185

Chicchan – Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla kundalini energie, intimita, sexualita, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.

Čistý potenciál nenese žádné hodnocení. To není pravda, to je špatné, černé, bílé….... Dnes rodový oheň Chicchan zapálí semena Akbal a rozlomí je v oslňující výbuch možností. Raději udržujte odstup, protože Ox (3) přináší velmi proměnlivý vítr, který může rozptýlit tyto brilantní jiskry v každém směru. Vše, co je svazující, se může obrátit k horšímu, stejně tak, jako se to může podařit. Pokud můžete, odložte všechna významná rozhodnutí nebo aktivní plány a udržte si sílu dnešní energie pro jiný den.

DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE

Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.

Solární symbol HADA zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.

Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma a jsou silní fyzicky i psychicky.

***

Jsem Chicchan 3. Děkujeme dnes za připojení. Jsme opravdu vděční za každý moment, kdy jsme s vámi vědomě spojeni. Existuje mnoho způsobů propojení. Energeticky jsme ze stejné podstaty. Když jste si vědomě vědomi nás a touhy pracovat společně, vzniká mezi námi frekvence vysoce nabitých energií.

Je to podobné jako elektrické vedení. Všechno elektrické osvětlení v domácnosti je vždy napojeno na jeden stejný zdroj, stejně jako všechny spotřebiče. Když se rozhodnete v místnosti rozsvítit, stačí stisknout vypínač a prostřednictvím tohoto vodiče proudí energie. Je to podobné, jako když budete chtít mít interakci s námi nebo zážitek s jinými Bytostmi.

Existuje nesčetné množství možností, ale jen ta, na kterou soustředíte svoji mysl, se uskuteční. Takže si buďte vědomě vědomi toho, co si přejete, protože máte uvnitř sebe sílu, aby se to stalo. Mnoho věcí, po kterých ani nemusíte toužit, se také projevuje tímto způsobem a existuje mnoho důvodů, proč k tomu dochází.

Vzhledem k tomu, že žijete ve světě s více jak sedmi miliardami lidí, nastane chvíle, kdy jste prostě přijímač něčeho, co nebylo určeno speciálně vám. Je-li něco, co je silně proti vašemu paradigmatu, budou vám vaši Průvodci posílat zprávy, které vám pomohou vyhnout se tomuto scénáři. Je jen na vás, jestli se naladíte na jejich frekvenci, rozpoznáte a vyberete si, jestli chcete sledovat vedení svých Průvodců.

Když se dějí přírodní katastrofy, neštěstí, nehody nebo někdo ovlivňuje nevhodným způsobem ostatní, můžete být upozorňováni, abyste nechodili do oblastí, kde se tyto věci dějí. Spojením s vaším Vyšší Já a Průvodci pravděpodobně budete akceptovat jejich rady a zůstanete tak v bezpečí. Mnoho lidí přišlo o život nebo psychicky či fyzicky trpěli, protože nenaslouchali svému vnitřnímu hlasu.

Když na osobní úrovni zapnete spojení s Vyšším Já a Průvodci, kontrolky svítí a proud teče. Častokrát vám přinášíme dárky a radosti podle vašich přání. Chcete-li, aby mezi námi energie volně proudila, musíte odstranit všechny bloky. Jakmile máte strach a myslíte negativně, je to jako dát vypínač do polohy OFF, průtok je blokován. Po uvolnění kódů přesvědčení a návyků, které vás drží ve strachu, přepnete spínač do polohy ON.

Jak se udržet v proudu dění? Obraťte se dovnitř sebe a vědomě proveďte změny potřebné k překonání strachu a nežádoucích zvyků. Jestli máte myšlenky, které škodí vaším cílům, přinuťte sami sebe myslet jinak. Pokračujte v tom, dokud se zvyk/návyk nezmění. Zjistíte-li znovu, že upadáte do starých zvyků, po kterých netoužíte, zastavte to a vyberte jiné. Může se to zdát těžké, ale je to opravdu velmi jednoduché. Jen to vyžaduje sílu vůle, odvahu a vytrvalost.

Máte v sobě schopnost udělat všechny změny a k tomu máte pomoc vašeho Vyššího Já, Průvodců a těch, kteří na Zemi bezpodmínečně podporují ostatní. Vyhledejte tyto pomocníky a požádejte je, aby vám pomohli. Jděte s odvahou a vytvořte pro sebe život snů!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Instinkt, vitální síla…..
HAD náleží k nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské Vědomí založeno na právech duchovních, energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici. Ten, kdo se řídí pravidly stanovenými egem, se nemůže divit, pokud ho HAD konfrontuje se skutky egoistického chování. HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského ega, jelikož v samovůli ega vzniká nejvíce karmického odpadu. Všechny nepříjemné pocity ve dnech HADA jsou znakem nedostatku Lásky k sobě a k druhým lidem. Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje své zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla. Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k našemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte, že naše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme. Nepřímo tak budeme obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu. Člověk pohrdající dary života, závislostmi, špatnou životosprávou, nedostatkem hygieny nebo negativním postojem k životu, by se měl co nejrychleji spojit s energií CHICCHAN, než se objeví nemoc.

3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.

DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU

Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetuum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

Tón TŘI – AKCE - POHYB – KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru. Udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com