středa 29. března 2017

Prostor prázdnoty. Ticho. Příprava na Nové 5D energie.

Březen je velmi rušný, ani v měsíci dubnu nebudou energetické vlny lichotivé. Fotony létají kolem planety, připomínají závan baseballového míče, který někdo musí chytit. Někteří z nás jsou povoláni tyto energie zachytit jako první. Pokud jste jedním z těchto dobrovolníků, buďte požehnáni, Milovaní. Universum přepisuje ta frekvenční pásma, která již neslouží účelu. Světlo obrušuje 3D vrstvy z životního proudu každého, kdo je přítomen na Zemi. Nikdo není osvobozen a nikdo není sám. Připravujeme se na další skok v čase, kdy Vesmír vytvoří speciální otvor - Bránu, abychom uskutečnili naše nejhlubší a nejautentičtější touhy - v osobním i kolektivním životě. Nejméně potřebný nákup: hodinky.

Máme čím dál více pocit, že na této planetě nemáme co dělat, přesto je to nezbytné. Budujeme Nové a v sázce je všechno. Ačkoliv nám nedává smysl, jak někteří přemýšlí, nejsou ochotni více naslouchat, berou naši službu jako samozřejmost, nemají zájem jít hlouběji, přesto se děje pokrok.

I když je těžké vnímat očistu kolektivního Vědomí, musíme mít soucit, pochopení a uvědomit si, že tento průplach má hluboký smysl. Jsme jako zrcadlo, lidé na nás reagují podle své vlastní rezonance a systému víry. Disponujeme vysokou trpělivostí a pochopením, chápeme, že se každý prostě pustil do velkého jarního úklidu odpadků, vymést pavučiny ze svých přesvědčení a emocí. Držíme rovnováhu a stabilitu pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Máme hluboký soucit s každým, kdo projektuje negativitu. Tito lidé potřebují extra obrovskou dávku Lásky a sebelásky. Naše Láska je bezvýhradná a opravdová, naše srdce jsou naplněna bezpodmínečnou Láskou a otevřená dokořán. Chceme žít ve světě, kde jsou milující, soucitné a podpůrné energie, že?

3D systém je pro nás uzavřen, což umožňuje 5D energii plně vstoupit. Můžeme si všimnout, že tu existují dvě odlišné cesty a zaměření pozornosti určuje frekvenci, vibraci a životní cestu, po které si lidé přejí jít. Svobodná vůle = volba energie. Jaké si vybíráme činy, myšlenky a záměr, takový to bude mít dopad na náš život, kterým ovlivňujeme životy všech. Musíme se naučit nastavit hranice pro ty energie, které ve svém životě nechceme. Čím hlouběji jsme v procesu Vzestupu, tím zodpovědnější musíme být v řízení našich energetických zdrojů. Jak to udělat? Prostřednictvím svobodné vůle.

Vnímáme, že jsme se ocitli v prostoru prázdnoty a určitém stavu OFF, abychom se ponořili mnohem hlouběji do sebe. Tento prostor prázdnoty znamená, že je Nové na spadnutí. Jsme často pod širým nebem v přírodě u vody, kde probíhá mnohem silnější integrace našich vyšších úrovní, abychom mohli otevřít Bránu do Rajské Zahrady, ještě větší prosperity. Jsem hluboce vděčná a velmi obohacena, že žiji na okraji biosférické rezervace UNESCO s mimořádně cennými přírodními lokalitami Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, která se nachází v Portálu České republiky.

Trpělivost a ticho jsou naše aktuální kódy Vzestupu. Cítíme se inspirováni a oživeni stejně jako se probouzí příroda. Umírněnost sebe sama a hluboká víra nás provází tam, kde potřebujeme být a co potřebujeme dělat. Naše duchovní síla roste. Zůstáváme ztělesněním čistoty a Božství v nových etapách Evoluce. Jsme pozorní a otevření praktikovat nové tvůrčí principy. V jednoduchosti a sladkosti života spočívá Nebe na Zemi. Je čas na vědomé podřízení naší vůle vyšší vůli v naší cvičební disciplíně (pětidimenzionální tělo nemá nadváhu, je pevné, má životní sílu, je zdravé) s častým pohybem a pobytem v přírodě.

V dřívějších dobách Mistři a světci čelili obviněním pro jejich psychické schopnosti, zázračná uzdravení, jasnovidectví, bilokaci atd. Aby dosáhli čistoty a pokroku v duchovním životě, zříkali se všeho světského. Dobrovolně se opírali o chudobu a bezdomovectví, podstupovali různé praxe, kdy často jedli jen jedno jídlo denně a spali v sedě. Byla požadována sexuální zdrženlivost, podstupovali různé askeze. V tomto konceptu, abychom dosáhli ctnosti a Osvícení, takový ortodoxní kodex postrádá význam. Hovoříme zde o kultivaci našeho Já - vzdělávání a zušlechťování.

Je pravda, že někteří z nás podstoupili určitou průpravu po delší čas, stavy fyzického vyčerpání, stavy blízké smrti se změnou stavu Vědomí jako součást služby za účelem očištění, ale globálního. Přes náš životní proud se děje opravdu hodně. Celý proces se děje na velmi osobní úrovni. Mnoho let jsme věnovali tuny času studiu, nikoli abychom vypadali intelektuálně, ale jako přípravu. Podstoupili jsme oběť a velký závazek jít procesem v osamění, určitý způsob odloučení. Naše cesta je něco jako anachorese, připomíná život poustevníka. Není to snadné, ale jsem zamilovaná do Vzestupu.

V každém věku a kulturách existoval odlišný způsob dosažení Mistrovství. Mnozí nás stále porovnávají s historií a předpokládají určitou vnější image. Součástí naší cesty není vzdát se toho, co nám Země nabízí, přináší radost, vzdát se pozemského života. Náš způsob je odlišný, přinášíme odlišné spektrum. Jednotlivě představujeme jednu z cest, jak dojít ke stejnému cíli skrze naši tvořivost, jedinečnost a rozmanitost. Být divočejší, spontánní, přirozené, autentické, přesto v úplné oddanosti službě. Nežijeme standardní rodinný život.

Transparentnost. Dochází k rozšíření jasnější telepatie a psychických schopností jasnoslyšení, jasnovidění, jasnocítění, což umožňuje úplnou transparenci všeho. Skenovat energeticky pravdu takovou, jaká je. Čím hlouběji jsme v procesu, tím se schopnosti zesilují.

Všichni jsme zodpovědnými Tvůrci, tvoříme v každém okamžiku svůj další život. Projevená realita = zpětná vazba. Prozrazuje, jak myslíme (co manifestujeme). Vztah k sobě je ekvivalentem všech vztahů. 

Posaďte se s námi na kouzelný koberec pro expanzi vašeho Já, cestu zázraků a rozšíření Vědomí přes radost a vlastní tvořivost. Milujete to, co děláte, tvoříte? Nechte svoji sílu a svobodu vládnout a tvůrčí šťávu proudit. Mnoho Milující Lásky. Jste v mém srdci, Milovaní!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Děkuji. Spoluvytváříme společně budoucnost.

pondělí 27. března 2017

Trecenium CABAN kin 157 - 169

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto Energií a umožnit, aby se projevila.

CABAN 1 – ZEMĚ / POHYB – INSPIRACE, INTELIGENTNÍ MYŠLENKY, JEDNÁNÍ, NÁVYKY, SYNCHRONIZACE NAŠEHO SRDCE S POZEMSKÝMI RYTMY

Trecena Caban je první Trecena mimo tři intenzivní uinaly (sloupce, pilíře) 6. 7. a 8., v kterých jsou konsekutivní portály a základní dny. Začíná v závěrečných kapitolách 8. uinalu, z nichž většina se odehrává v 9. uinalu.

Tématem této periody je porozumění a pochopení, jak příroda (Sluneční Znamení) a vyjádření (fáze) mohou být uspořádány na makro (globální) úrovni, aby Země byla sama vyvážená. Země se bude vyvažovat přibližně týden – kolem 8. dne Treceny Caban až do 1. dne Treceny Oc.

Caban je jako náš společný srdeční tep. Z další symboliky, která je spojena se Znameními, je jasné, že Caban má hodně co do činění s planetou jako živým vyvíjejícím se organismem s vlastním srdcem. Zemské srdce je starověké a hluboké. Co je také zvláštní na Caban, že bez ohledu na to, kde se na Zemi nacházíme: nad atmosférou nebo hluboko pod vodou, v centru města nebo na pobřeží, jsme neustále spojeni s touto všeobjímající hlubokou frekvencí.

S Caban jako základní energií nastává v Tzolkinu změna a vyrovnávání našeho srdečního rytmu s rytmem Země. Představuje pohyb uvnitř i na povrchu Země, což přinese s sebou mnoho zemětřesení a u člověka silné proudění krve do srdce a Chi - životní energie, která se projevuje v lidském těle jako teyolia - substance duše obsažená v centru srdce, když jste vtělení na Zemi.

Co nám to vše říká?

Během příštích 13 dnů budete potřebovat velké množství osobní a mentální svobody, abyste měli dostatečný prostor pro vás, vaši duši, vaše srdce a vaši mysl. Zrušte svůj diář a požádejte o více volného času pro sebe i svoji rodinu.

Je čas využívat intelektuální schopnosti a vnímání, použít vše racionální čili energii levé mozkové hemisféry pro osobní růst nebo vedení druhých, pokud je to vaše poslání. Ale stejně jako u všeho v dualitě jedna strana nemůže fungovat bez druhé, tzn., jako vždy je třeba hledat rovnováhu, i když se můžete soustředit pouze na jednu stranu.

Uspořádejte svojí ložnici, kancelář nebo místo ke čtení a věnujte se tomu v době nebo den, který je pro vás přirozený. Jen a jen pro vás. Může to být za svítání, dopoledne, odpoledne, večer, o půlnoci. Jen vy znáte své přirozené vnitřní rytmy. Respektujte své cirkadiánní rytmy.

Co je tedy to, na čem záleží?

Budoucnost leží ve vašich rukou. Je to pouze vaše rozhodnutí, co v současné době určuje vaši budoucnost. Žijte každým okamžikem přítomností. Nepřemýšlejte ani o budoucnosti ani o minulosti, jsou již obsaženy v tom jednom věčně plujícím přítomném okamžiku. Věřte své inteligenci. Věřte svým instinktům. Ujišťujte se 24/7, že jste v rovnováze, svobodě, pravdě a čistotě Bytí.

REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ CABAN
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ

Vlna ZEMĚ nám dává k dispozici celé pozemské bohatství a kontroluje, jak ho využíváme.

Ve Vlně Země byste měli přijmout postoj pozorovatele. Věnujte pozornost tomu, jak vnímáte rezonanci s pozemským Programem Uzdravení. Dovolte projít všem dnům bez zvláštního očekávání a strachu.

Na konci Vlny, DVANÁCTÝ den, až vstoupíte do energie LAMAT 12, se podívejte zpět na celou Vlnu, na její vstup a výstup a zamyslete se, jak jste cestovali tímto časovým úsekem. Zkuste přistupovat k celé Vlně bez hodnocení, i když zatím nevidíte osobní vztah v sérii událostí. Podívejte se na Znamení specificky vás spojující s Vlnou Země. Podívejte se na ně pečlivě a zjistíte, které z energií pocítíte na vlastní kůži. To, co zažijete, co se bude dít ve vašem životě, co přitáhne vaši pozornost, bude přesně to, co vám chtěla daná energie sdělit. Nejdůležitější je, abyste nic nesoudili, nehodnotili. Každé cizí nebo vlastní hodnocení by zatemnilo velmi subtilní cestu, jak se stát plně vědomým.

Vlna ZEMĚ zahajující program iniciovaný TŘETÍM ČASOVÝM ZÁMKEM, umožňuje start ke zralosti, která leží uvnitř ČTVRTÉHO ČASOVÉHO ZÁMKU. Vlastně zde dozrává vámi vypěstované ovoce, které teď musíte posbírat. Bylo by velmi užitečné podívat se na osobní poklady nahromaděné během minulých 52 dnů (počínaje Vlnou CHICCHAN).

Dvě Pozice s galaktickými portály (165, 168) odhalují důležitou úlohu v této Vlně: CHICCHAN 9 (165) představuje zápalnou sílu. Podívejte se na informace získané v tento den pohledem zrcadla a zjistíte, co je ve vás rozpálené. Zde bude patrně aktivována energie Kundalini (kosmická energie Tvoření). V tento den bude také testována vaše vitalita – Slunce vašeho středu.

LAMAT 12 (168) operuje silnou mocí osvícení dne i celé Vlny. V jejím Světle na příkaz Zdroje budou vyhledávány lidské bytosti, které se naučily žít v harmonii a jejichž vibrace je zcela stabilní a které mohou pomoci slabším udělat rozhodující krok vpřed. ZEMĚ testuje každé individuální Vědomí okem planetární zralosti. Tímto způsobem se můžete podívat na splnění vašich vybraných úkolů a na úroveň vaší zralosti s ohledem na Globální Program. ZEMĚ zobrazí Božský Program, kterému vy dáváte fyzickou podobu.

Přehled Vlny od 27/3 - 8/4

CABAN 1
ETZNAB 2
CAUAC 3
AHAU 4
IMIX 5
IK 6
AKBAL 7
KAN 8
CHICCHAN 9 galaktický portál
CIMI 10
MANIK 11
LAMAT 12 galaktický portál
MULUC 13

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com

úterý 21. března 2017

Majestátnost Božství

Vesmír ladí o oktávu výš. Za Branou Rovnodennosti umírá ego, odhalujeme naše Nebeské úrovně. Je to silná porodní Brána, která otevírá cestu hlubšího sebepoznávání.  Jdeme hlouběji, abychom poznali základní povahu naší duše, vstřebáváme novou frekvenční platformu, přes naši vnímavost nové možnosti, seznamujeme se s novou Universální dynamikou a často se nám nechce mluvit. Nacházíme se v době aktivace za aktivací. Otevíráme novou kapitolu Vzestupu. Nižší Časové osy mizí v nenávratnu. Manifestování života, po jakém toužíme, se stává každodenní běžnou rutinou. Každý, kdo je v zákrytu s Láskou, tyto energie ve svém životě projektuje. 

Každá nová frekvenční platforma potřebuje čas a mnoho trpělivosti, abychom ji plně integrovali. Duchovní vedení se mění na suverénní vládu osobního Mistrovství. Nejen planetární, ale i osobní energie se stává velmi intenzivní, což má za následek rychlou manifestaci nejen chtěných, ale i nechtěných zkušeností. Pokud přemýšlíte, diskutujete a studujete vyšší pravdu, ale stále žijete svůj starý život, pak jste stále jen studentem pravdy.

Masivní Světelné vlny zasahují i do života těch, kteří nemají o evolučním posunu ani ponětí. Lidé ve velkém množství přestávají vzhlížet k vůdcům Matrixu stejně jako k naivnímu duchovnímu uctívání těch, kteří kážou falešnou disciplínu proti čisté povaze duše. Mnoho lidí poznává poprvé v životě jiné, než světské úrovně, vyšší životní hodnoty nebo jaké to je stát ve své vnitřní síle. Chtějí vědomě vytvářet svůj nový život. Jsou připraveni vibrovat v souladu s novými frekvencemi. Spouští se nové učení pro lineární mysl čím dál více nepochopitelné. V těle dochází k mnoha transformačním symptomům včetně pocitu ztráty orientace v čase i prostoru. Dostáváme mnoho vylepšení.

Galaktický energetický management ve spojení se Sluncem projektuje solární kvality, které z nás vytahují Stínové struktury, často uložené v nevědomí, abychom se jimi zabývali. Každý si nyní silně uvědomuje svá nejužší témata ke zpracování. Kapacita mozku se rozšiřuje a rekalibruje na synaptické úrovni na pětidimenzionální myšlení. Dopřejte si čas a mějte se sebou trpělivost, tak jako ji mají naši Průvodci s námi. Vyšší Já vás vede s nejhlubší Láskou.

Je zde mnoho vynikajících Mistrů léčitelů a Mistrů učitelů, jejichž práce vychází ze srdce. Dochází k odhalování jedinců, kteří prošli velkým množstvím strastí a za posledních několik let tvrdými zkouškami jako přípravnou etapu ztělesnění avatara - čistého Zdroje ve fyzickém těle. Jednou z našich základních domén je vzpurná povaha a velmi silná touha po svobodě. To je také to, co nám umožnilo být věrni zvolené cestě a udržet se na ní. Vyžadovalo to velkou odvahu. Tato vzpurnost nevychází z ega. Z nějakého důvodu jsme byli vybráni, každý se specifickou oblastí a specializací. Naše vlastní Bohoslužba slouží pro nejvyšší dobro všech.

Mnoho lidí je probuzených, buď nás sledují nebo nás začnou hledat. Vnímají naši energii a jsou připraveni dělat změny. Mnozí přichází ze zvědavosti, aby nás viděli, to není pravá podstata Lásky, mnozí s otevřeným srdcem pro informace pro svůj další posun. Milujeme všechny, nicméně jsme zodpovědní, jak zacházíme se svojí energií a časem, a proto selektujeme do jaké konverzace se chceme zapojit a do jaké ne. Můžeme být obviňováni, že se nezapojujeme do věcí, které nám druzí nabízí. Jsme čím dál více pod tlakem očekávání Vzestupujících. Musíme udržovat pracovní život i osobní život v rovnováze. Ukazujeme cestu přes vlastní jedinečnost, taková je naše majestátní povaha pro mnohé těžko pochopitelná. Naučili jsme se být nároční, jak zacházet se svojí životní energií. Neustále se učíme, kteří lidé kolem nás jsou naplněni čistými úmysly a kteří jsou zachyceni v egoismu, chtějí proniknout do naší reality, a nejsou ochotni zavázat se k vlastnímu růstu.

Vytvořili jsme a vytváříme v našich životech a tělech změny a proměny, kterými budou lidé procházet stejně tak, jak se každý mění v Božského člověka. Aby se mohly zaktivovat další schopnosti a my jsme mohli využívat komplexní soubor, je to otázka načasování a také tomu předchází dobré stravovací návyky včetně budování dobré fyzické kondice.

Nacházíte-li se celé dny převážně v uzavřených prostorech, můžete být ochuzeni o velkou magii. Zvažte užívat si více čisté energie v náruči Matky Přírody. Je čas pobývat co nejvíce v přírodě, kde je tak snadné setkat se s naší vnitřní krásou. To je místo, kde se zvyšuje naše vnímavost, dialogy s Vyšším Já, Průvodci. Chodit bosí po loukách, lehnout si do trávy. Mít zážitky z první ruky, jak Stvořitel tvoří a naslouchat srdci milované Gaii. V pozemském tanci nadechovat vůni země okouzleni krásou probouzející flory a fauny. 

Lidé říkají, že by si přáli mít také plnost vedení. Každý má uvnitř sebe absolutní vnitřní vedení. Je to podobné jako při bolesti zad. Cvičením budete zapojovat svaly, abyste se zbavili diskomfortu. Naše duchovní práce vyžadovala mnoho cvičení, mnoho let tvrdého tréninku, bizarních misí, mnoho let namáhání mentálních svalů a je to jednoduše zvolená cesta mnoha inkarnací. To celé s sebou nese velké povinnosti a velkou zodpovědnost a nic z toho nesmí být nikdy použito pro manipulativní účely. Velké karmické břemeno bude uloženo na ty, kteří zneužívají pravdu.

Božské Mužství objevuje nové úrovně Božského Mužství, duši a otevírá srdce. Muži si uvědomují svůj krásný posun a probouzí se do citlivosti. Učí se sebelásce, používat svoji intuici a teprve pak mysl. Jakmile je Božské Ženství a Božské Mužství v rovnováze, posilují se, obdarovávají navzájem a přináší tu nejlepší koncepci, která v nich je. Nové vztahy přesahují slova, jsou nejhlubším tajemstvím – dar Boha a Bohyně odrážející Jednotu Božství. Posvátné Ženské Božství a Posvátné Mužské Božství prochází stále procesem syntézy. Muži i Ženy prochází hlubokým léčením a učí se velké trpělivosti. Každý se musí nejprve naučit vidět sebe jako dokonalý celistvý Zdroj. Vyplatí se trpělivě čekat na někoho, kdo je stejný jako vy, s kým jste si podobní jako vejce vejci. Nejdříve musíme plně akceptovat sebe, aby tento portál Božství mohl prosvítat. Cesta přijmutí aspektů našeho Já je jedna z nejtěžších věcí. Počátek uzdravení leží v uvědomění, jak si vážíme sami sebe, jak vysoká je úroveň naší sebehodnoty a sebeúcty. 

Všichni se od sebe učíme navzájem, ne tím, že se navzájem učíme, ale tím, že sdílíme své Božské dary ze srdce. Svůj život máte plně v režii, šetřete svojí energií a používejte zdravý rozum při předcházení životního chaosu, kterého je na planetě jako nikdy v historii. Pro ty, kteří jsou na cestě Vzestupu bude postupné jasnější myšlení a schopnost budovat čisté vjemové mosty vedoucí k vyššímu Vědomí. Mnoho Milující Lásky a nejkrásnější jaro vašeho života. Jste v mém srdci.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova   2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Děkuji. Spoluvytváříme společně budoucnost.

pondělí 20. března 2017

Požehnání všem ochotným účastníkům včerejší globální meditace, kteří s otevřeným srdcem  přistupují k vytváření Nové Země a účastní se společné porodní magie. Odměny v podobě nového života jsou opravdu vysoké, Milovaní. Krásný první jarní den!

neděle 19. března 2017

Ticho a prázdnota jsou slova, která v lineárním pojetí nejblíže vystihují aktuální okno Vzestupu. Nacházíme se na energetickém prahu ZnovuZrození, Jarní Rovnodennosti, nabytí vyšších úrovní Mistrovství, odhalování pravdy a v sázce je letos opravdu hodně. Připojte se dnes k nám ve skupinové globální meditaci. Požehnání a krásnou neděli. Lenka

http://mayskykalendar.blogspot.cz/2016/10/harmonizace-globalnich-zmen.html

úterý 14. března 2017

Trecenium KAN kin 144-156

Ironie Universální umělecké Mysli - CHUEN 1 - nás vyvedla ven z jeskyně ega zpátky do reality lidskosti a skutečným výzvám. Výzvám, kdy přestáváme mluvit a začínáme dělat. Manifestace příslibu hojnosti se začíná rozvíjet dnes v den KAN 1 a pokračovat bude dalších 12 dnů.

Kan znamená vyrovnávací bod Tzolkinu a tedy strukturu našeho vlastního Času. Tzolkin má ČASOVÝ STŘED kin 131 - jádro celé 260 denní periody a má také BOŽSKÝ STŘED – kin 151 s celou Trecenou Kan kolem něj, což rezonuje s Chuen a jediným 8. Tónem v 8. uinalu. Je to zároveň i střed celého procesu našeho osobního rozvoje. Mayové označili Chuen 8 jako Nový Rok. Je to nejvíce vyvažující den, takže pozor na to!

Porovnání ČASOVÉHO a BOŽSKÉHO středu: BOŽSKÝ STŘED je mírně mimo absolutní střed, kterým je ČASOVÝ STŘED. Chuen 8 udržuje směr a vyrovnává gravitačně všechny otáčky Tzolkinu.

Trecenium KAN je považováno za nejvyváženější ze všech. Shoda mezi Znameními je poměrně vysoká, na rozdíl od předchozí Treceny, kde IK12 byl nejtěžším dnem. 

Je to posun planety v gravitačním poli a prostoru torusu v narůstajícím čase. Je to také náš pohyb do vyšších dimenzí přes srdeční centrum připojováním ke Zdroji. Časové souřadnice se posouvají na nultou pozici (bod nula) a časoprostorová vzdálenost mezi dvěma událostmi se zkracuje. Jinými slovy to znamená ZRYCHLENÍ. Mozek se ladí na vyšší pětidimenzionální stav Bytí. Jsme svědky další velké změny - nové časové osy pro nejvyšší dobro zúčastněných v zákrytu s Jarní Rovnodenností s přesahem do dubna. 

KAN znamená tvoření na MAX v každém ohledu – a to značí integraci na nejzákladnější úrovni přežití a také tvoření Globálního Společenství. Kan – Zrno/Semeno je první a nejjednodušší forma hojnosti v tomto uinalu. Bez semen není jídlo. Nedostatek semen představuje jednoho z Jezdců Apokalypsy – Hladomor. Slovo Apokalypsa znamená ve skutečnosti ODHALENÍ.

Strašidlo hladomoru je vždy přítomno na velmi základní úrovni našeho vnímání bez ohledu na to, jak bezpečně se můžeme cítit. I v naší rozvinuté moderní společnosti, kde můžeme jít a v každém supermarketu dostat vše, co potřebujeme, je vždy určitá pochybnost ohledně toho, jak výživné kupujeme potraviny a kolik toxinů ukrývají. To je vlastně určitý způsob prožívání hladomoru.

***

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

KAN – ZRNO. SÍLA ROZKVĚTU, KLÍČENÍ, DYNAMIKY VZNIKU. SEXUÁLNÍ ZRALOST. VDĚČNOST, KTERÁ VEDE K HOJNOSTI. Dobrý den modlit se za hojnost, upevnit vztahy, navázat nové a znovu se spojit s ostatními. Odhalit problémy, eliminovat špatné energie a vlivy, které vás spoutávají a uvolnit emocionální a romantické problémy.

Dnes vstupujeme do dvanáctého Trecenia, kterému vládne Kan. Tato Vlna je obzvláště posvátná, protože vyjadřuje sílu, která dává život a řídí vývoj, ale je také obzvláště nebezpečná, protože skrývá silné vášně ve všech aspektech tvoření i plodnosti – od sexuální zdatnosti, tvůrčího génia, až po vytváření bohatství, které pokud neřídíte správně, může způsobit prostopášné mrhání, smyslnou lehkovážnost nebo nestřídmou bezuzdnost. Nekontrolovatelná smyslnost může snadno vést k sexuálnímu životu plném chtíče, cizoložství bez skutečného vztahu.

Nepodceňujte sami sebe nebo své schopnosti, buďte realističtí, pokud jde o vaše talenty, přemýšlejte, kam nejlépe směřovat energii. Moderní svět, ve kterém žijeme je založen na výkonu, produktivitě a penězích, jejichž technická struktura má sloužit k vytváření skutečného bohatství pro tělo, mysl a duši, ale které vzaly duši naší společnosti a nyní vládnou jako konečný cíl v životě.

Kategoricky odmítáme toto paradigma a povzbuzujeme všechny znovu objevit a využívat tvůrčí sílu, kterou máte hluboko uvnitř ve své duši. Příroda sama vyjadřuje svou plodnost a kreativitu každý den – v každém nádechu, kvetoucích formách života, péčí o nejmenší, podporou největších, malováním živých barev nebe, lesů, moří, rozpoutaných inspirujících bouří, větrů a zemětřesení …… a to vše s vyvážením jejich vlastních sil, věčnou trpělivostí, tisíciletými znalostmi a moudrostí.

I vy jste silou přírody.
Žijte podle toho svůj život.
Klíčem v této Treceně, který umožňuje plodnost duše je respekt.
Respektujte Posvátnost svého života a svůj vlastní talent, 
fantazii a schopnost vytvářet hojnost a plodnost.

Trecena začíná číslem 1 a končí číslem 13. Čísla 6, 7, 8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako velmi silné energie, i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku. Kanál Světelných energií má hřeben 6 MULUC, 7 OC, 8 CHUEN, což můžeme interpretovat jako emocionální uvolnění vedoucí k rozhodnutí vytvořit (utkat) Nový vzor života. Základní spodní energie KAN nám také pomáhá soustředit se na naší pravdivou cestu a další růst.

REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ KAN
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ

Vlna ZRNA vám pomůže odkrýt vrozené schopnosti a uvěřit ve vlastní síly, ale může se ukázat jako velmi horké období, jelikož obsahuje 10 Galaktických Portálů, jejichž energie může způsobit velký pohyb v osobních přesvědčeních.

Je to druhá Vlna (vedle Vlny HADA) složená z deseti Portálů. Díky tomu vzroste síla působící na náš pozemský život. Zde se uzamyká také třetí MODRÝ ZÁMEK ČASU (105 - 156), který plní primární funkci ve Sféře Transformace a Změn. Jeho patronem je LAMAT 5 (kin 148) - Síla Umění, Disciplína, Estetika, Krása. Program MODRÉHO ČASOVÉHO ZÁMKU je také vaším umělcem. Podívejte se na něj pozorně. Podívejte se na své pocity a zkušenosti, jako na velký JARNÍ ÚKLID ve svém srdci. Nenechte se zmást vystoupením a triky školitelů STARÉHO ČASU, kteří udělají všechno pro to, aby do vás zaseli strach, pochybnosti, bezmoc a nepokoj.

Pokud na všechno nenaleznete okamžitou odpověď, uložte ve své paměti to, čemu nerozumíte a trpělivě čekejte na vyjasnění. Pokud zavěsíte do prostoru otázku, dříve nebo později si přitáhne odpověď. Vraťte se k tématu, které vás trápí v den se stejným Znamením. Každé Znamení se objevuje jednou za 20 dnů a pokaždé vám ukazuje stále jasnější tvář. Pokud budou vaše otázky stále bez odpovědi, musíte být trpěliví. To, co se jednou objeví v určitém Znamení, bude v něm stále přítomno. Možná za 20, 40 nebo 60 dnů a snad až po návratu té samé Vlny najdete vysvětlení toho, co vám bylo nyní ukázáno.

Využijte energii této Treceny k naplnění vašich sítí hojností na všech úrovních.

Přehled Vlny 14/3 – 26/3

KAN 1
CHICCHAN 2
CIMI 3 - galaktický portál
MANIK 4 - galaktický portál
LAMAT 5 - galaktický portál
MULUC 6 - galaktický portál
OC 7 - galaktický portál
CHUEN 8 - galaktický portál – Božský střed Tzolkinu
EB 9 - galaktický portál
BEN 10 - galaktický portál
IX 11 - galaktický portál
MEN 12 - galaktický portál
CIB 13

Copyright © 2017 mayskykalendar. blogspot.com

úterý 7. března 2017

Jasnější chápání vlastní krystalické Zdrojové Esence.

Milovaní,

vítejte na horské dráze! Pravděpodobně jste zaznamenali páteční a sobotní výron koronární hmoty, což s sebou přineslo důkladné vyklízení emocionálních nečistot a velkou únavu. Není to tak dlouho, co jsme mohli vidět růžovou barvu Slunce. Slunce se mění, naše Sluneční soustava se mění. Všechno se na příkaz Zdroje mění, koupe v Lásce a stěhuje blíž ke Zdroji.

Po velkém čištění všech nepravd pokračuje velké čištění všech nepravd, aby mohl vzniknout prostor pro ukotvení pětidimenzionálních definic. Ačkoliv lidé mají tendenci nečinnosti, odkládat, pochybovat a čekat, existuje již mnoho zbavení negativních emočních zavazadel. Pokračuje čištění starých způsobů myšlení, přesvědčení a opouštění těch, jejichž energie nás stahují dolů. Omezující věci je nutné opustit, jinak není možné stát ve vyšších energiích.Všechno, co není ve své síle, co není stabilní, se rozpadá pod náporem vyššího kmitočtu. Pokračuje probouzení a vyrovnávání Božské Ženské a Božské Mužské síly. Minulost a budoucnost se rozpouští. Nižší a Vyšší Já uzavírají manželství.

Trecenium Chuen nás doslova vykoplo o úroveň výš a probouzí uvnitř nás Zdrojovou Esenci jako zástupce Zdroje na planetě pro vytvoření nejnovější frekvenční platformy. Mnoho z nás si uvědomuje své vícerozměrné Vědomí, jasnější třetí oko, jasno-city, telepatii a to znamená, že je možné vidět mnoho falešných energií a mnoho ezoterických nesmyslů. To s sebou přináší poznání, že každý má přímý přístup ke Zdroji. Je zde neuvěřitelné množství informací a je čas začít je filtrovat. Vzestoupení vidí pravdu a jsou připraveni být viděni.

Pokračujeme v uvědomování vlastní hodnoty a nacházení hlubší sebelásky a sebepřijetí. Jsme svědky pádu potřeby schvalování zvenčí. Závoje mezi duchovním a materiálním světem řídnou. Uvědomujeme si, jak dobře je nám v duchovním světě, ale je třeba nastolit rovnováhu – dobře se cítit i ve hmotném světě. Jak silní jste, jak stabilně a uzemněni stojíte v obou světech – duchovním a hmotném? Pro vysoce vyzrálé duše je přecházení mezi světy velmi náročné, a to znamená, že se musíme naučit pracovat ve 3D na vyšší úrovni. Prožívám tak velmi bizarní pocity procházením tolika dimenzí. Dimenze v dimenzích připomíná soustavu matrjošek. Mám pocit, že to nebude dlouho trvat a budu mít vstupy na Druhou Stranu nebo E.T. kontakt. Je to otázka načasování, dobré práce s fyzickým tělem a dosažení vyšší frekvence. Není kam spěchat, všechno je v trajektorii budoucnosti obsaženo. 

Hmotný svět začíná být lačný po duchovních pravdách. Máme nové publikum, které hledá smysl deziluze 3D, která se začíná svíjet ve smrtelných křečích. V tomto režimu budeme pokračovat do roku 2018. Před slavnou Branou Jarní Rovnodennosti je třeba odložit mnoho emocí, obnošených přesvědčení a nabrat ještě mnoho moudrosti.

Dokud se vaše srdce neotevře úrovni Zdroje a neotevřete se neznámému, vaše emoce, mysl a ego budou vytvářet stále stejnou realitu – projekce opakujícího se životního schéma. Bez znalosti pravdy o Lásce nebo pravdě o vašem skutečném Já, budou vaše vnitřní programy dominovat a vytvářet stále tu výchozí realitu. Jste to jen vy, kdo může tuto pasáž přepsat.

Jsme žádáni, abychom milovali každého jako sebe sama. Jsme žádáni, abychom si uvědomovali, že jsme silné bytosti – Tvůrci. Naším úkolem je dotknout se každého všeobjímající Láskou. Nemůžeme hlásat Jednotu, dokud ještě dnes žijeme ve starém přesvědčení Světlo X Temno. Nemůžeme hlásat Jednotu, pokud jsme uvízli v zacyklení neustálého komentování těch, kteří ještě nejsou probuzení. Mají svůj čas a je jen na nich, na co jejich duše řekne ANO. Jsme tu proto, abychom jim ukázali, že mohou vytvářet svým Vědomím mnohem krásnější realitu, než ve které žijí. Jsme tu proto, abychom jim pomohli otevřít dveře k jejich vlastnímu Vzestupu.

Jsme vedeni utvářet vysokou rovnováhu v osobním životním stylu, zavést novou cvičební rutinu, která podporuje vyjádření našeho vyššího provedení, budovat zdravé tělo, bez kterého bychom tu nemohli být. Máme chuť zkoušet nové aktivity, kultivovat krásu vnější i krásu těla, vyhledávat čisté potraviny.

Na osobních i skype sezeních se setkávám s mnoha lidmi. Jsou to krásná a nezapomenutelná setkání s těmi, kteří se pohybují v nejrůznějších oborech a pozicích v duchovní sféře i ve hmotě: lidé obchodující na burze, ženy zakladatelky firem, ženy ve státním sektoru, bankovnictví, pracující nebo studující na českých nebo zahraničních vysokých školách, lékařky z Čech, zahraničí a zahraničních klinik a mnoho dalších. Začínají přicházet lidé politicky angažovaní a z toho mám obrovskou radost, protože je to pro mě zpráva, jak hluboko se v procesu Vzestupu pohybujeme a na jaké úrovni už můžeme spolupracovat. Naznačuje to nejslavnější projekt fúze na Zemi aka uzavření manželství mezi spiritualitou a hmotným světem. Jsem poctěna, že se mohu účastnit spoluvytváření komunity uprostřed Evropy. Hluboce si vážím všech, kteří sdílí čistým srdcem, pomáhají lidem objevit jejich vnitřní sílu, tvořivost.

Poznámka ke Globálním meditacím: Je to výborná příležitost vytvářet Jednotu, zklidnit tělo i mysl, spojit se s vnitřní silou, trénovat telepatii, aktivovat otevření srdce a vysoké chápání bezpodmínečné Lásky. Je v pořádku, máte-li prostor meditovat v jiné termíny, než probíhají Globální Meditace každou neděli v 17:11 a 20:11 SEČ, nicméně ve sjednocené velké skupině existuje masivní síla. Důvod této celosvětové aktivity není posílat Světlo místům na planetě, ale vytváření hladké cesty pro kolektiv a urychlení ukotvení plné verze 5D reality. Hlavní roli hraje srdce každého z nás. Země nás potřebuje především pro celoplanetární úklid, který nás čeká, jakmile budeme mít uklizeno sami v sobě. My potřebujeme k životu ji, je to naše Matka. Gaia je skupina vysoce vědomých bytostí a ona sama řídí svůj vlastní Vzestup s námi nebo bez nás. Skutečný důvod Meditací je prevence přicházejícího odhalování pravdy politických vůdců a těch, kteří jsou u moci a kteří budou muset začít říkat, jak to opravdu je. Mnozí z nich s námi budou spolupracovat. Tento proces odhalení pravdy s sebou přinese uvolnění tisíciletých emocí a přesvědčení. Meditace slouží, aby tento průběh byl pro Kolektivní Vědomí co nejhladší. Pokud se nezúčastňujete meditací, zeptejte se sami sebe, co vám brání spolupracovat s ostatními Světly? Chcete-li se přidat ke skupině Gatekeepers (bytosti v ženském těle se zvláštním nadáním), které vedou celosvětově proces Vzestupu, můžete tak učinit. Odkaz najdete ZDE.

Pokud vás zaujaly tyto zprávy, chtěli byste se mnou pracovat, jste připraveni prozkoumat svou osobní transformaci, zvažte skype nebo osobní sezení, kde společně nacházíme přes intuitivní čtení potenciál, abyste mohli zažívat radost, hojnost, sílu, mír a Lásku a odhalit své vlastní Božství, nebo soukromé individuální workshopy transformativní arteterapie.

Jak se přesouváme směrem ke Zdroji, uvědomujeme si, že v našem Středu se nachází Láska a vždycky tam byla. Zaměřme se na tento prostor. Nejjasnější Světlo si zaslouží nejvyšší Požehnání. Mnoho Lásky každému z vás. Miluji vás!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Děkuji. Spoluvytváříme společně budoucnost. 

středa 1. března 2017

Trecenium Chuen kin 131-143

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

Konečně zábavná Trecena! Jedenáctému Treceniu vládne CHUEN – hravá Opice. MISTR. UMĚLEC. ŘEMESLNÍK. Toto Znamení symbolizuje Opici jako Mistra všech umění, vrozených talentů a moudrosti. Opice je nápaditá, zlomyslná, získává moudrost skrze zvědavost. Tento den je považován za jeden z nejšťastnějších dnů.

Nadcházejících třináct dnů představuje kouzelné období kreativity, umění, tance, hudby a her!

Každou tvůrčí či magickou sílu je třeba respektovat a ctít, propůjčit jí svůj nejhlubší talent a dovednost a řídit ji jako každou divokou a nezkrotnou sílu přírody. Jakmile ztratíte smysl, proč něco děláte, začnete propadat chaosu.

Tato Trecena pomůže proměnit váš život z plnění světských úkolů moderního života v jeden nekonečně živoucí radostný zážitek. Je známo mnoho takových transformací!

Máte odvahu být tím, kým chcete být?

Je čas vyklouznout z přísné korporátní pózy. Nechte dnes kravatu a sako zavřené ve skříni a buďte sami sebou, nechte vzkvétat vaši kreativitu. Investiční zprostředkovatel Wall Street, který opustil svoji práci, zasvětil život fotografování. Ředitel Personálního oddělení, který proléval krev pro jednu firmu, se stal malířem, kterým chtěl vždycky být. Spisovatel na volné noze založil společnost Krásy a Udržitelného Rozvoje.

Umělecká dokonalost byla starověkými Mayi velmi uctívána, o čemž svědčí zbylé nápisy na kulturních památkách jeskyních, stěnách a keramice. Klasičtí Mayští Zákoníci byli malíři, literární umělci a Strážci posvátné tradice. Tito členové Mayských Královských Domů, kteří se specializovali na vědu a znalosti, uznali Opici jako svého Božského Patrona.

Vzhledem k jejímu blízkému vztahu k posvátným znalostem a tvůrčímu umění, bychom neměli být překvapeni, že je kalendářní den OPICE považován za DEN MISTRŮ VŠECH UMĚNÍ. Nejen že to je tvořivá duchovní síla ale stejně tak to může být projev přehnaného egoismu uměleckého temperamentu.

Mayové zobrazují Čas jako vlákno ovinuté kolem obřího rákosu vyrůstajícího ze Země. Toto vlákno se vine stejně, jako plyne Čas. Historie je tkána Časem, stejně jako oděv je utkán z vlákna. Tvůrčí záměr, který zahrnuje také aspekty čištění, odevzdávání, uzemňování nás samotných, může kreativitu v této Treceně snadno proměnit v realitu. Nezapomeňte, že egoismus je odvrácená strana tohoto příznivého a šťastného dne.

Využijte tvůrčí a duchovní energii Opice k možnosti utkat něco Nového a pozitivního ve vašem osobním časoprostoru.

TEĎ JE NEJLEPŠÍ ČAS ZMĚNIT PŘÍSTUP K ŽIVOTU
DOBRÝ DEN NA POČÁTEK NĚČEHO NOVÉHO V ŽIVOTĚ

REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ CHUEN
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ

Dovolte Vlně Chuen svobodně proplout vaším životem. Dny, které se z důvodu nátlaku událostí dostanou do popředí, přijměte vědomě a zeptejte se, jaké informace vám přinášejí, jaké podněty chtějí vyvolat, co by se mělo dostat na povrch. Přistupujte k této oblasti bez hodnocení a zcela bez strachu. Sledujte průběh událostí, ale nic nesuďte.

V každé události se skrývají důležité informace, sloužící vašemu dobru, bez ohledu na to, zda pozorování pro vás bude smutné či veselé. Vlna OPICE nahraje do vašeho života něco velmi cenného. Zejména první tři dny (náležící do Pupku TZOLKINU), jsou specifickým nositelem informací. Nejdůležitější je EB 2. Soustředí se zde kvintesence programu polarity lidské materie.

To, že Vlna OPICE až do desátého dne běží uvnitř mystického sloupce TZOLKINU, jí dává zvláštní postavení. Celou váhu nyní nese spodní část centrálního sloupce čili váš centrální sloupec. Zamyslete se, jestli na svých bedrech nezvedáte břemena druhých.

Vlna OPICE přináší do hry lehkost a bezstarostnost. OPICE zkontroluje váš vztah k humoru. Věřte, že Stvořitelovo Dílo nepotřebuje smutné lidi. Stvořiteli lepších zítřků jsou pouze ti, kteří jsou schopni přijmout každé řízení osudu v klidu, často humorným způsobem. Dívejte se na dopad celé Vlny z té klidné stránky a okamžitě zjistíte, proč jste minulých 13 dnů museli sbírat chmurné zkušenosti.

Poslouchejte volání toho, co je v Bytí zábavné, co se skutečně skrývá ve Vlně OPICE. Možná, že berete svůj život až příliš vážně. Uvědomte si, že jste Boží Dítě, které se jako všechny děti chtějí smát a bavit.

Každá modrá Vlna pulsuje energií Transformace. Její velikost posílí DVANÁCTÝ Tón – Tón kulatého stolu – s Pečetí IK – VĚTRU. Tento kin definuje váš aktuální úspěch současného pobytu na Zemi. Užijte si to, že vám Čas dal tolik prostoru k přemýšlení. V tento den vám bude ukázána vaše cesta duchovního vývoje – od čistě zvířecí podoby, až k Božskému člověku.

Charakteristickým znakem této Vlny je rozvoj vysoké citlivosti. Váš soucit ke VŠEMU, CO JE, nyní vejde do rezonance se VŠÍM, CO JE. Vlna CHUEN to učiní důkladně a pokud bude třeba, vrátí vás až ke dni vzniku veškerého Stvoření na Zemi.

Přehled Vlny 1.3. – 13.3.

CHUEN 1
EB 2
BEN 3
IX 4
MEN 5
CIB 6
CABAN 7
ETZNAB 8
CAUAC 9
AHAU 10
IMIX 11
IK 12
AKBAL 13

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com.