úterý 24. ledna 2017

Svoboda, kterou jste nepocítili velmi dlouho. Často kladené otázky.

Milovaní, tolik se toho změnilo během pár prvních týdnů roku. Nová realita se stává pro mnoho Vzestupujících standardem. Země i lidstvo letos vstoupí do velkého posunu. Starověké kódy, které jsme umístili do Solární mřížky před stovkami tisíc let, jsou nyní součástí naší reality, pomáhají nám stabilizovat a urychlovat změny rychlým tempem. Na povrchu Země mělo být vše zničeno, ale v minulosti jsme změnili budoucnost a můžeme se za to nyní pochválit. Držíme co nejvyšší možnou vibraci. Nastavujeme záměry. Naše práce pomáhá, aby se nový svět manifestoval. Odhalujeme nové cesty.

Mnoho lidí začíná pociťovat svobodu, mnozí si plně uvědomují 4D, která se postupně zotavuje. Energie z galaktického centra bombardují fotony celou Sluneční soustavu a pomáhají v lidech rozpouštět 4D život. Vyšší frekvence je iniciují do 5D +.. Koruna se otevírá citlivosti vyšších úrovní. Přepisují se další části Vědomí. Sami sebe zvedáme na úroveň Zdroje.

Sebeovládání je zvládnutí vnitřních reakcí na vnější svět. Vděčnost a respekt vyjadřuje a ukazuje úroveň Božské Milosti (neposuzování).

Ti, kteří se rozhodli pro výzvu Vzestupu se nachází v mnohem vyšších vibracích než loni. To se děje při každé evoluci, nicméně během tohoto posunu expandujeme podle rozhodnutí Zdroje do mnohem vyšších vibračních stavů, než tomu bylo u předchozích změn velkých evolučních cyklů. Dualita končí. Odcházíme…

Prodejci starého paradigma i letos neúnavně prodávají kalamáře ve světě, který se stěhuje do telepatie, jejich temná agenda odhaduje, že pracujeme na jejich úrovni. Zaměřujeme se na Lásku, odpuštění, čištění vlastním srdcem, ne na externí loutkové show. Nemohou a nejsou schopní vnímat vysoké tóny, dokud budou o dimenzionálním posunu přemýšlet v lineárních (materiálních) termínech a nebudou rezonovat s Kristovským srdcem. 

Osobně zažívám nové úrovně sebe sama, nové chápání. Je to velmi komfortní na rozdíl od předchozích pěti let, kdy průchod každou bránou byl cestou do jeskyně, náročný, velmi lineární, plný bizarních úkolů, často na autopilota. Odměnou za předchozí práci je stálý stav blaženosti, který je k dispozici každému. Úplná absence nižších konceptů myšlení. Pocit čistého bytí Krista na Zemi, což ovlivňuje Kolektivní Vědomí a dynamiku energetických polí na Zemi. Je to živý aktivní plně vědomý stav Vědomí.

Stabilně a intenzivně pracuji v Nové Zemi. Když je potřeba, vracím se na most, který leží mezi dvěma světy s cílem pomáhat každému, kdo je připraven přejít na druhou stranu. Tento most může být náročným místem v závislosti, kde se na cestě nacházíte. Zaměřte se na Lásku a vyjádření tvořivosti než na krmení vlastních programů strachu. Pokud používáte utrpení jako záchrannou síť, protože je to snazší, vytváříte stále stejné situace znovu a znovu a znovu, ačkoliv se cítíte mizerně, riskujte raději změnu, udělejte krok vpřed, opusťte staré Já a dejte svůj život do pořádku. V tomto roce se probudí mnoho lidí do své duchovní podstaty a budou chtít vědět o duchovních tématech, intuici, o sobě a dohánět proces Vzestupu. Níže uvádím několik odpovědí.

Jedním z prvních kroků Vzestupu je nastavit záměr jako první – čeho byste chtěli dosáhnout. Váš cíl vás bude posunovat, jak budete vibračně stoupat.

Tento rok bude po mnoho z vás požadovat projevovat svou vnitřní kreativitu, dary, talent, které pomáhají stavět nový systém. Je rozdíl v tom, čím jste se zabývali ve Staré Zemi a co vám bude přinášet radost v Nové. Mnozí budou vytvářet vlastní podnik a uplatní potenciál dle předjednaných inkarnačních smluv. K dispozici máte nekonečné vyjádření sebe sama. Spolupráce se stává normou nikoliv stěžováním si a apatií. Nechte svou velkolepost a Světlo zářit. Podělte se o svůj lesk.

***
 Co je Vzestup?

Je to planetární změna frekvence. Každá dimenze je založena na frekvenčním pásmu, v kterém existuje určitý způsob bytí – realita. Vzhledem k tomu, že se frekvence Země mění, všechno na ní také mění svou frekvenci. Její frekvence stále stoupá, vše na jejím povrchu je tím ovlivněno. 3D realita je realita s nejnižší hustotou, ve které je člověk schopen existovat. Proces Vzestupu umožňuje přeměnu fyzického těla, Světelného těla, Vědomí za hranice 3D, 4D, do vyššího vibračního stavu po velmi dlouhém stavu oddělení. Země vstoupila do 5D 12.12.2012 a v tento den byla postavena platforma pro nový lidský genom. Mnoho mimozemských ras, systémů a Galaxií je závislé na Vzestupu Země. Jsme v podstatě posledním a zároveň nejslabším článkem v procesu, který nemůže pokračovat, dokud jedna hra neskončí.

Jaké změny ještě probíhají?

Mění se Vědomí, mění se paradigma. Mění se všechno. Probouzí se moudrost, která se nemohla projevit tisíce let. Tato změna je docela drsná a stává se velmi zřejmá. Je to Nový počátek. Změna probíhá na úrovni mentální, emocionální, fyzické, duchovní, dimenzionální. Takové dimenzionální změny se nikdy před tím na planetě neodehrály. Děje se to poprvé a je to obrovská příležitost být u toho. Ne každý se rozhodl v tomto životě probudit.

Proč používáte při Vzestupu koncept Mayské civilizace?

Posvátný Mayský kalendář používá popis energií přicházejících z galaktického centra. Jedná se o vědu celého Vesmíru a Universální změny. Starověcí Mayové byli velmi pokročilí v matematice, astrologii a astronomii, takže přesností Kalendáře získali pověst Strážci ČASU. Jejich znalosti a metody jsou velmi komplexní. Po celá staletí následovali několik kalendářů, z nichž každý měl specifický účel. Kalendář TZOLKIN je jejich Posvátný kalendář. V tomto modulu je zakódován nejen celý evoluční cyklus a vzorce lidských Předurčení, ale rovněž celý plán záchrany lidstva. Základní matematikou je 13 tónů a 20 piktogramů – denních Znamení, které dohromady tvoří 260 singulárních energií.

Proč bych měl/a číst každý den Mayské Zprávy?

Díky práci s MK dostáváme mega turbo přispění k hladkému vývoji. Číst Poselství každý den, znamená být energeticky sladěn. Působením energetické kombinace kinu daného dne můžete uzdravit trauma dané části na principu spirální energie. Tento materiál je kódován Světlem každý den. Pomáhá vibračně pozvedat, jít a udržet se v proudu frekvenčních změn. Posiluje hladinu Kolektivního Vědomí. Uvolňuje od 3D filtrů. Vaše volby mohou mnohonásobně rozkvést. Pracuje na energetické úrovni, nikoliv na lineárním myšlení a logice. Gregoriánský kalendář nedisponuje žádnými spirituálními prvky, je to dogma založené na otázce, Co je dnes za den? Není založen v souladu s přirozeným plynutím života. MK je jednou z mnoha pomocí při dešifrování nižších negativních Stínů a symptomů jako vedlejších účinků Vzestupu a také všeho, co se týče osobního seřizování. Musíme odhodit masky, naučit se rozlišovat, rozlišovat, rozlišovat, vybírat realitu, kdy jít, kdy se zastavit, zvládat skoky a orientaci v aktuálních frekvencích, které mají expanzivní charakter, a které zesilují naše inkarnační dohody.

S čím mi může pomoci osobní mayská matrice dne narození?

Energie každého dne je důležitá pro inkarnaci – každá duše si vybírá svého Průvodce a Znamení, ve kterém se narodí. Narození v příslušný den má důležité důsledky pro osud i pro charakter člověka. Podle Energie dne narození Mayové přesně věděli, kdo jste a co jste se přišli naučit a věděli to o svých dětech. Je to nástroj, který odhaluje pohled za Závoj vlastní duchovní amnézie, uvědomění si mnoha aspektů předjednané inkarnační smlouvy, pomoc při propojení se zbytkem Vesmíru. Mapa a průvodce na cestě přes most ze 3D zkušenosti do 5D +… Přímočarý koncept. Slouží pro práci svým vlastním tempem a urychlení pokroku. Každý z nás je zodpovědný za svůj vlastní Vzestup a nasazení.

Co je Vědomí Krista?

Solární Kristus není člověk, je to síla, která odráží čistý stav Vědomí. Sjednocujeme se se Zdrojem Všeho. Lidská DNA obsahuje možnost ztělesnění plného stavu Bytí Krista.

Jak mohu zažívat změny elegantně?

Péče o sebe a sebeláska je prioritou. Obejměte sami sebe – jste inkarnovaný Stvořitel, který tvoří stejně jako Zdroj sám. Příroda, příroda, příroda. Meditujte, smějte se. Dostatek vody. Alkohol snižuje vibrace. Vypněte zprávy. Buďte co nejčastěji mimo wifi. Nechte se nyní často exponovat slunečními paprsky. Strava bez GMO. Vyjadřujte svou tvůrčí šťávu. Hudba, tanec, řemeslo, výtvarné umění, zábavná činnost. Pohyb okysličuje buňky. Setkávejte se s těmi, kteří jsou nejblíže vašemu pravdivému Já. Buďte k sobě jemní.

Jak dlouho to vše bude trvat?

Na osobní úrovni, jakmile se spojíte se svým Vyšším Já a intuice vás povede stejně jako vaše navigace v autě vždy na místo, kde jste rádi a kde je vám dobře. Pak bude život plně v rovnováze. Na globální úrovni je to mnoho práce na mnoho let.

Držím vás ve svém srdci. Děkuji za vaši práci. Užijte si hloubkovou přestavbu. Zavřete oči a nadechujte čerstvý zimní vzduch. Mějte krásné transformační dny. Požehnání všem.

V Božské Lásce, Světle, Službě
Lenka

Lenka Sykorova  2017 mayskykalendar.blogspot.com
Budu ráda za dary vděčnosti, hluboce je oceňuji. Děkuji.

sobota 21. ledna 2017

Trecenium Eb kin 92-104

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

Tato Trecena začíná EB 1 - Člověk / Cesta – HOJNOST, RŮST, SKLIZEŇ, ŽIVOTNÍ ENERGIE, DIRIGENT OSUDU, SPIRÁLA ŽIVOTA. VLNA EB JE RECEPT, JAK SE STÁT ČLOVĚKEM NOVÉ ENERGIE

Pro starověké Maye znamená EB žebřík, který Bůh spustil z Nebe, aby sestoupil na Zemi. Je to rosa padající z nebe na každou živou bytost. Šplhání po tomto žebříku symbolizuje výstup na pyramidu s třinácti Podsvětími – duchovní cestu, po které musíme všichni vystoupat. EB je životní síla, která pohání Vědomí a tím nás.

Je to nejlepší den začít jakýkoliv typ podnikání, vyjednávání, podepsat smlouvu. Příznivý den pro výlet, procházku. Skvělý den pro komunikaci se zahraničím a setkání s příbuznými či známými, kteří žijí daleko od vás.

Hřeben této Treceny 6, 7, 8 – 6 CABAN – Země (synchronizace našeho srdce s přírodními rytmy), 7 Etznab – Zrcadlo (reflexe – volby, které činíme) a 8 CAUAC – Bouře ( aktivace, čištění, získávání energie zevnitř).

Jak se přesouváme a stěhujeme do vyšších dimenzionálních rovin v těchto rychlých časech, můžete vnímat, že logika už nestačí držet krok s velkou rychlostí změn, takže je velmi důležité stále se uzemňovat a zůstat denně uzemnění, naslouchat svému srdci a své intuici, která vás vede po vaší cestě. Váš skutečný osud je navržen tak, aby, když se budete řídit svým srdcem uvidíte, jak bije v souladu s Universálními energiemi.

Všichni jsme součástí obrovského oceánu vědomostí. Je to místo, kde pulzuje pravá skutečná podstata Bytí. Neexistuje žádná šablona, žádný vzorec, jak vstoupit, přistupovat, procházet nebo prožívat jakoukoliv Trecenu Tzolkinu, žádný plán, žádné pokyny, žádná mapa na Googlu .

Každý z nás má uvnitř sebe nejpřirozenější způsob Bytí, cestu k nám samotným. Ale potřebujeme uklidnit mysl, abychom slyšeli píseň naší duše, abychom mohli zpívat tuto naší společnou píseň. Jsme všichni úžasní, jedineční. Jsme živé bytosti, takže využijme tuto Trecenu svým vlastním osobitým způsobem.

REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ EB
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ

Navažte osobní vztah s Vlnou a nechte jí volně proudit vaším životem. Zapište události, které s vámi nějakým způsobem hýbají, zejména ty, které zaznamenáte v prvních čtyřech dnech Vlny. Sledujte vliv impulsů Vlny EB na váš svět pocitů. Sledujte je pečlivě, ale nic nesuďte. Na konci Vlny najdete osobní analogii mezi současnými a minulými událostmi, pokuste se opravit zjištěnou disharmonii. Určité pozice (viz osobní mayský kalendář) jsou vaší osobní bankou informací. Tyto dny můžete vnímat jako těžké nebo závažné, takže se nenechte překvapit.

Na konci Vlny ČLOVĚKA zavírá bránu BÍLÝ ČASOVÝ ZÁMEK (kin 53-104). Zámek OČIŠTĚNÍ A UPŘESNĚNÍ. V tomto bodu se doporučuje vytvořit spojení s třemi dřívějšími Vlnami. Podívejte se na minulých 52 dnů jako na celek, a ještě jednou projděte bloky v mysli. Energie CIB, která je patronem BÍLÉHO ČASOVÉHO ZÁMKU, čistila 52 dnů vaše Hvězdné Semeno bez jakýchkoliv kompromisů. Tento proces vám řekl, kde je třeba udělat tečku nad „i“ a co bylo pravděpodobně v této době nutné provést.

Jelikož se BÍLÁ síla snadno může proměnit v bolestné zkušenosti, nedávejte příliš velký význam nepříjemným pocitům zaznamenaným během BÍLÉHO ČASOVÉHO ZÁMKU. Ale přemýšlejte, jaké znalosti z minulých 52 dnů můžete využít. Co bylo uvnitř vás uzdraveno. Co se stalo zcela jasné a co jen částečně.

Uzdravující energie vás doprovází každý den v každé Vlně, v každém Zámku i v celém 260denním kole Tzolkinu. Každá energie vám vychází vstříc tím, co obsahuje. To, co zaznamenáte, je informace pouze pro vás. Snažte se nic nesoudit, nehodnotit. Věřte, že každá změna vyvolaná Transformací nemůže jen tak projít kolem vás.

Vzhledem k tomu, že Vlna EB klade důraz na otázky svobodné vůle, osobní suverenitu a odpovědnost za vlastní činy, je jasné, že se v těchto dnech může svět postavit na hlavu. To, co uvnitř vás zůstalo potlačeno, musí vyjít na světlo světa. DOLE se musí proměnit na NAHOŘE.

Vlna EB přináší dva portály: POUTNÍK 2 rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností a BOJOVNÍK 5, zplnomocněný „galaktickými představiteli“ s kosmickou důkladností prosvítí všechny detaily, posoudí všechny vaše zpracované a provedené manifestace a jejich odraz na Zemi.

VYUŽIJTE ENERGII EB K OTEVŘENÍ SRDCE A NECHTE INTUICI, 
ABY VÁM POMOHLA ŠPLHAT PO ŽEBŘÍKU ŽIVOTA

Přehled Vlny 21.1.-2.2.

EB 1
BEN 2 – galaktický portál
IX 3
MEN 4
CIB 5 – galaktický portál
CABAN 6
ETZNAB 7
CAUAC 8
AHAU 9
IMIX 10
IK 11
AKBAL 12
KAN 13

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com

pondělí 9. ledna 2017

Zrychlení = zodpovědnost

Milovaní, jsem si jistá, že většina z vás cítí vděčnost a velikost naší společné cesty. Všechna naše tvrdá práce = expanze bezpodmínečné Lásky. Je to Božský akt. Zrychlení je povaha této velké změny. Stále vyklízíme podvědomí, vytváříme nové cesty. Některé fáze jsou bouřlivé, některé jsou hluboké a mnoho je jich neznámých. Evoluce je Evoluce, jedná se o přírodní sílu. Osobně jsem od počátku roku ubytovaná v neochvějném klidu, soustředěná na nové s prožitky Nebe ve svém srdci.

Vědomí stoupá na vyšší úroveň, to bude letos často. Cítíte-li lehkou expanzi v těle, může se jednat o
přípravu na další aktivaci více řetězců DNA. To vám pomáhá spojit se s vaším vyšším vyjádřením. Mnozí proces Vzestupu chápou na úrovni srdce než na úrovni mysli. V pokročilejších fázích Vzestupu budeme mnohem jasněji chápat, jak se zarovnat co nejvíce s multidimenzionálním Já. Existuje velký posun na všech úrovních procesu probuzení a posunu Vědomí. Všimli jste si velkého skoku od počátku ledna?

Nacházíme se na počátku zlomového roku 2017 a Světelné vlny už zvýšily svůj objem. Vibrace jsou ukotveny, a i nadále získávají sílu každý den, každou Bránu. Jsou zaměřeny přímo na podporu exhumace staré víry v Kolektivním Vědomí. Jak se šišinka, hypofýza a srdce sjednocují, otevíráme se větší citlivosti vyšších Sfér. Únava je běžnou formou při zrychlování. Ti odvážní, kteří překročili hranice do Božské neutrality, dostávají ve vyšších Sférách ocenění. Odměna v tuto chvíli je tento zážitek sám o sobě. 

Nic není vytesáno do kamene. Budoucnost tvoříme pomocí nejvyšších voleb v Teď a Tady. Prostřednictvím našich záměrů a zaměření na nejvyšší možné výsledky je vždy volena možnost přestěhovat se do časové osy, která poskytuje nejvyšší možný zážitek pro všechny (duchovní přístup pro ty, kteří spí, pro ty, kteří jsou posedlí politickými konspiracemi, urychlení pohody, míru a zdraví a osvobození ze zdlouhavé cesty Vzestupu pro lidský kolektiv). Každá vyšší časová osa ovlivňuje náš osobní životní proud. Jakmile jsou vytvářeny aktivity a všechna rozhodnutí ze srdce a pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, urychlujeme tím náš osobní proces.

Vibrační rychlost Světla stoupá, stejně jako Světelný kvocient Vzestupujících. Všechny nižší reality
jsou přenášeny do nového systému. Letos to pro ně bude dost nepříjemné. Ti, kteří jsou zapojeni ve 4D programu nevnímají a ani nemohou vnímat vysoké frekvence, nerezonují s Kristovským srdcem, je to složité, je to spravedlivé a je to všechno v Lásce. Jakmile Země přijímá vysoké vibrace, rozpadají se nejnižší úrovně. Dávejte pozor na své reakce. Vítáno je vše, co zveřejňujete v souladu s vaší vyšší moudrostí.

Mnozí do konce roku 2016 ukončili nezbytné exhumace starých kódů přesvědčení, emocí a podivností. Každý vytváří svou vlastní osobní zkušenost Vzestupu. To je zřejmé v rámci rozmanitosti celé vzestupující komunity. Každý z nás má jiné zážitky a zážitky našich kolegů nám zůstávají neznámé. Jakmile jsou přepsány nižší kódy přesvědčení, přepisuje se buněčné a Světelné tělo do struktur posvátné geometrie. 

Ti, kteří nesou pěti a šestidimenzionální aspekty jsou vyrovnáváni, rekalibrováni (většinou v době spánku), aby bylo možné vyjádření plného stavu Kristovského Já. Ještě stále máme před sebou delikátní kapitoly Vzestupu, které nám pomohou ukotvit úplné Mistrovství. Duchovní odhalení zdaleka převáží odhalení politických a finančních konspirací nebo mimozemšťanů.

Ztělesnění krystalického Vědomí vytváří na planetě stabilitu, která je zásadní. Kmen lidí s vysokými vibracemi bude mít letos jedinečnou expanzi do Kristova Vědomí bez ohledu na nižší vibrace a nižší kolektivní časové osy. Je to nevyhnutelné a nemůže do toho být zasahováno. Není to osobní volba.

Galaktická rodina se snaží vytvářet ve spolupráci s námi nejvyšší možnou realitu. Hodně věcí bylo loni na jednacím stole. Bylo rozhodováno mezi významným urychlením pro maximální efekt v letošním roce s tím, že naše těla jsou schopná to zvládnout, nebo pomalým posunem trvajícím desítky let. Zásadní důvod organizování globálních meditací je vytvoření hladké cesty a komfortu právě z důvodů zvolení urychlení procesu.

Ach, Milovaní, Požehnání nám všem. Jsem naplněna pokorou a vděčností. Buďme zodpovědnými Tvůrci. Pojďme si všichni udělat komfort v neznámu. Udělejte si pohodlí v neznámu tak, aby se to stalo životním standardem. Vzestup je rafinovaný, ale vše se děje neuvěřitelně dobře. Požehnání všem, kteří zvládají výzvy. Požehnání těm, kteří v Čechách a Slovensku ukazují cestu. Čest jejich práci. Slova, skutky a činy hovoří samy za sebe. Mnoho Lásky každému z vás.

V Božské Lásce, Světle, Službě
Lenka

Lenka Sykorova  2017 mayskykalendar.blogspot.com
Sdílení je vítáno. Mayské Zprávy jsou časově naplánovány a k dispozici každý den od půlnoci SEČ.

Děkuji za dar vděčnosti. 

neděle 8. ledna 2017

Trecenium CAUAC kin 79-91

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

Tato Trecena začíná CAUAC1 – ČIŠTĚNÍ, AKTIVACE, DYNAMICKÁ SÍLA, LÉČENÍ, VÝŽIVA, SOUCIT, ZÍSKÁVÁNÍ ENERGIE ZEVNITŘ, NÁVRAT KOMUNIT A KMENŮ, KTERÉ NA ZEMI ZAČÍNÁME TVOŘIT. Znamení vznešené ženskosti a Posvátného Božského Ženství. Mayské světové Společenství je založeno na ženách.

JE TO SKVĚLÝ DEN POŽÁDAT O SPOLEČNÉ DOBRO A BLAHO PRO RODINU, STEJNĚ JAKO UROVNAT RODINNÉ SPORY NEBO PROBLÉMY FINANČNÍ POVAHY. JE TO SKVĚLÝ DEN PŘILÁKAT BOHATSTVÍ A HOJNOST DO VAŠEHO BYZNYSU A SKVĚLÝ DEN POŽÁDAT O DOBRÉ POČASÍ PRO NAŠI ÚRODU.

Dnes se ponoříme do hlubokých vod Treceny CAUAC. CAUAC v jazyce Quiché znamená Bouře. Její energie přináší požehnání životodárné vody, tepla a pohodlí, ale je to také potenciál přívalových lijáků, očistného větru, záplav, které mohou ničit celá města, vztahy i historii.

Respektujte její sílu i křehkost, její moc i jemnost. Je i vaší součástí, protože je součástí planety. Předchozí Trecena Cimi pomohla ustálit vaši loď v životních bouřích. V této Vlně se setkáte tváří v tvář se svými osobními přívalovými dešti. Bouře, to je obrovská ohromující síla přírody, ať už síla lidská, zvířecí nebo planetární. Síla, která je zároveň jednoduchá i složitá, násilná i soucitná, točí se a spěchá, poškozuje i živí.

Bouřlivou energii a emocionální energii shromažďuje Bouře uvnitř. Odděluje z Vědomí myšlení a emoce. Sledujte, jak smyje během třinácti dnů vaše ego a udělá místo pro Nové Vědomí. BOUŘE je bezpochyby dynamická energie změn a karmického očištění. Takže, i když se tento den může jevit jako problematický s mnoha výzvami, je to dobrý den poděkovat za prožívaní životních lekcí a dívat se na ně jako na dar. Můžete se cítit jakoby zavaleni v těchto bouřlivých časech, ale: ZAMĚŘTE SE NA ENERGII CAUAC A UJISTĚTE SE, CO JE PRO VÁS OPRAVDU DŮLEŽITÉ (nejen materiální bohatství). To umožňuje snadnější asimilaci rychlých změn a komplikací vyskytujících se na této planetě právě v této době.
Trecena začíná číslem 1 a končí číslem 13. Čísla 6, 7, 8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako silné energie, i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku. Kanál Světelných energií má hřeben v 6 KAN Zrno (semeno, které čeká na klíčení), 7 CHICCHAN Had (životní síla a nositel deště), 8 CIMI transformace/smrt (energetické změny). Metaforická interpretace: semeno klíčí, déšť ho katalyzuje, aby vyrostlo, vykvetlo, transformovalo se. Stejně tak se vyvíjí i náš život.

Využijte tedy Energii vlny Cauac pro získávání energie, která je uvnitř vás. Zamyslete se nad minulostí za účelem poučení, abyste mohli dobře rozhodnout o průběhu budoucích jednání, která jdou ruku v ruce s vyšším účelem.

REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ CAUAC
OSOBNÍ / GLOBÁLNÍ / PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ

Vlna BOUŘE staví všechno ve znamení otázek a vyzývá vás udělat mnoho pozitivních změn v životě. Zjistěte bezprostřední vztah s Vlnou a uvidíte, které ze dnů vnesou do hry uzdravující části. Jelikož síla transformace vychází z BÍLÉHO ČASOVÉHO ZÁMKU, musíte věnovat pozornost detailům a vybrat všechny nepřesné části. Zastavte se DVANÁCTÝ den, ve Znamení BÍLÉHO PSA a podívejte se zpět na Vlnu. Snažte se najít odpovědi na otázky uvnitř sebe.

Vědomý přístup k životu se uvnitř vás bude vyvíjet přirozeně. Stojíc jakoby na okraji, náhle začnete zažívat vlnu moudrosti jednotlivých dnů Vlny jako jednoho soudržného celku. A tak, jak máte v paměti uložen minulý mayský rok, stejným způsobem přijměte každou Vlnu v celkovém rozsahu.

Dva galaktické portály dávají Vlně specifický význam. Jsou to HAD 7 a HVĚZDA 10. Dvojnásobná síla HADA klade zvláštní důraz na všechny impulsy ve sféře fyzického uzdravení. Jejím cílem je probuzení vaší oslabené životní síly. Zatímco HVĚZDA, LAMAT, disponuje velkou silou výrazu. Energie LAMAT, která o něco později vyznačí program TŘETÍHO ČASOVÉHO ZÁMKU, má za úkol zharmonizovat všechno, co se na Zemi zharmonizovat dá. Krása a estetika jsou tedy pozadím Transformace ve Vlně BOUŘE.

Nejpříznivější perspektiva komunikace s touto Energií je vědomé vpuštění sil Transformace až do podstaty vaší existence. Jakékoliv vyčerpání fyzické, duševní, životní únava, duchovní letargie, pocit vnitřního vyhoření, je pole procházející ve Vlně BOUŘE procesem regenerace. Můžete zde zažít téměř zázraky. Síla CAUAC reaktivuje impulsy k obnovení plné vitality, je katalyzátorem v procesu přeměn, obnovy a posílení nervů. V současné době dojde ještě k jednomu specifickému Transformačnímu prvku, který proniká do naší „tíhy“. Velmi subtilně nás přesune ve směru lehčí materie. Bude to síla ÉTERU.

Přehled Vlny 8/1 – 20/1

CAUAC 1
AHAU 2
IMIX 3
IK 4
AKBAL 5
KAN 6
CHICCHAN 7 galaktický portál
CIMI 8
MANIK 9
LAMAT 10 galaktický portál
MULUC 11
OC 12
CHUEN 13

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com.