úterý 31. ledna 2017

TZOLKIN 31.1.2017 11 IK kin 102

Ik – Vítr. Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny a sebekázně

Dnešní Ik řídí podtón Eb a velkou a mocnou sílu Buluk (11). Pokud znáte cestu a smysl vašeho života, využijte dnešní silné energie jako pohon vpřed pro kvantový skok. Pokud si nejste jisti, pak použijte energie k jejich objevení. Především nezapomeňte, že jeden nebo druhý – Ik nebo Buluk – nejsou ve své podstatě jen negativní nebo pozitivní; jsou jako všechny síly přírody, čisté energie, kterých může být využito pro záměr. Takže bez ohledu na svou vůli nebo záměr, ujistěte se, že to je to pravé.

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA, ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA. JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ, ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI….EROZE

Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec, můžete být vznětliví, nerozhodní nebo vnímat, že nevíte, jakým směrem se vydat.

Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.

Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní. Neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují, mohli svobodně dýchat.

***

Vítejte v době našeho shromáždění. Dnes bychom rádi mluvili na téma: Co znamená scházet se za účelem jednoho cíle a tím je připojení k Jednotě Všeho. Mnozí mluví o Jednotě, přesto v některých skupinách existuje mnoho frakcí. Jednota je opravdové sjednocení nebo sloučení všech samostatných jedinců v jednotku – jeden prvek, za účelem vytvoření něčeho nového.

Základní jednotkou je rodina. Každá neporušená rodinná jednotka má předpoklady společně pracovat jako tým, vzájemně se podporovat za účelem přežití a potěšení. Dále je zde jednotka kmene, v němž jednotlivé rodiny pracují společně jako tým na stejných cílech za účelem přežití a společné radosti. Když se sjednotí kmeny, pracují společně jako jeden řídící orgán. Nicméně tento bod je zcela mimo, protože tato úroveň na Zemi neexistuje. I když mohou existovat nějaké církevní spolky, které fungují společně, je to dost vzácné.

V duchovní Sféře, ze které jste přišli, pracují sjednocené skupiny dohromady velmi dobře. Láska je základem. Nejsou zde žádné útrapy a frakce spojené s Bytím člověka. Pro většinu lidí je těžké představit si svět Míru a harmonie, protože na Zemi nejsou žádné adekvátní vzory.

Jak můžete mezi sebou vytvořit Jednotu? Prvním krokem je jít dovnitř sebe a naučit se milovat všechny své samostatné prvky: své tělo, svou mysl, duši a svého ducha. To bude vyžadovat určité úsilí, protože je mnoho věcí, které potřebujete sami sobě odpustit a uvolnit dřív, než se budete moci pohnout vpřed. Udělejte si každý den čas najít kódy strachu a negativního přesvědčení, které vám v ničem nepomáhají. Pak velmi rychle dokážete překonat své Stíny a naučíte se, jak nechat stoupat a zářit svou skutečnou povahu.

Poté, co se začnete mít opravdu rádi a přijmete sami sebe, své Já, a to kdo jste, teprve pak budete schopní vnímat to samé u druhých. Když budete praktikovat cvičení schopnosti přijímat ostatní, a to i ty, kteří vám ublížili, budete lépe vybaveni pro pohyb vpřed a budete moci začít žít ve stavu komunitního myšlení. To neznamená, že spolu budete fyzicky žít, ani to neznamená, že je nutné budovat nové komunity.

Život ve stavu komunitního myšlení znamená, že jste připraveni kdykoliv pomoci, pokud tato potřeba vznikne. Koncept JÁ se začíná hroutit a smysl MY nabírá pevnou půdu pod nohama. Začínáte vidět všechno v novém světle. S tím přichází porozumění a zodpovědnost starat se o potřeby všech, kteří mají bydliště na této planetě a také starat se o planetu.

Matka Země je velmi shovívavá, ale každý den pomalu umírá, protože lidé stále využívají její krev na pohonné látky, znečišťují její oceány plasty a poškozují vzduch technologickými zařízeními. Jak se můžete lépe starat o Zemi? Co můžete udělat pro své sousedy? Jak můžete pomoci sami sobě? To jsou dobré otázky ptát se sami sebe.

Jak procházíte svými každodenními činnostmi, mnozí jedete na autopilota. Budík vám řekne, kdy se máte probudit. Absolvujete ranní rutinu, pak pracovní rutinu, přijdete domů a na řadě je večerní rutina. Hodiny vám řeknou, kdy je čas jít do postele, abyste ráno mohli vyrazit a spustit další kolo. Život o víkendu se stává jedinou satisfakcí, kterou máte, ale často počasí, únava nebo vyčerpání změní vaše plány. Nezní vám to povědomě? Je to způsob, jak si přejete trávit své dny?

Udělejte si ještě dnes čas snít svůj velký sen. Jak by měl váš život vypadat? Jaké jsou vaše vášně a jak se mohou vejít do vašeho života? Začněte tvořit, co chcete pomocí vizualizace. Pokud to vidíte ve své mysli, můžete to vytvořit jako realitu.

Buďte člověkem, kterým chcete být. Pracujte na problémech, kdy se cítíte jako člověk s nízkou hodnotou nebo nízkým sebevědomím. Věřte, že jste nádherná bytost Světla s chvilkovou zkušeností na Zemi a plánem vrátit se ke Zdroji.

Jakmile dosáhnete těchto cílů, budete se moci spojit jako Jeden Celek na Zemi. Vymažte všechny pocity oddělenosti a obejměte každého jako Sestru či Bratra. Zbavte se všech myšlenek na rasovou nadvládu a nadvládu inteligence. Všichni jste Jedno bez ohledu na kulturu, z které pocházíte, bez ohledu na víru, kterou vyznáváte, bez ohledu na to, jak se k ostatním chováte. Pořád všichni pocházíte z jednoho Zdroje. Snažte se udržet si tento obraz v mysli.

Pokaždé, když se setkáte nebo pozdravíte s někým, podívejte se mu do očí. Dívejte se na každého jako na Boží Dítě. Uvolněte veškeré hodnocení, souzení, pocity nadřazenosti a pocity méněcennosti. Spojte se s každým srdcem. Každý jde po jiné cestě, ale každá cesta je nezbytná pro přežití všech. Zkuste postavit dům sami a budete tomu rozumět. Zkuste se uživit bez pomoci druhých a rychle si uvědomíte, jak jednostrannou stravu jíte.

Každý jednotlivec tvoří část kmene. Každá vaše emoce je volba, ale většina z vás operuje na nevědomé úrovni, a ještě si ani neuvědomujete, že máte kontrolu nad tím, jak se cítíte a jak reagujete na všechny situace v životě. Máte na výběr – být nevrlí, osamoceni nebo být šťastným členem komunity. Pak se vědomě dívejte, jak reagujete na ostatní, převezměte zodpovědnost za své činy, a to jak v minulosti, tak v současnosti.

Není třeba nosit pocity hanby a viny na zádech, váš náklad je už i tak dost těžký. Je však nutné přehrávat si role, jak budete reagovat, až podobná situace znovu v budoucnosti nastane. Můžete si být jisti, že každá nevyřešená otázka bude stoupat na povrch tak dlouho, dokud jí nevyřešíte. Je jen na vás, jestli si vědomě vyberete, jak chcete jednat a reagovat.

Jestli opravdu toužíte mít utopickou společnost plnou klidných a milujících členů, pak musíte být tím, co po ostatních chcete vy. Každý z vás by měl podniknout nezbytné kroky a přesunout se z vašich krabic ješitnosti a touze po spravedlnosti, pak se váš plán začne vyvíjet. Je vás mnoho, kteří sníte svůj sen. Máte schopnost vytvořit své sny realitou.

Přejeme vám to nejlepší v úsilí pokročit na vaší cestě Osvícení. Je pro nás velkým potěšením být tu ve Službě pro vás. Nabízíme vám sebe každý den, ve dne, v noci. Nechceme pracovat ve Sféře času a prostoru. Přijďte tak často, jak jen budete chtít. Máme schopnost být na mnoha místech najednou, takže není třeba omezovat to, oč žádáte.

Pokud je Jednota to, co chcete, pak toho dosáhnete. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou Světlo. Pokud je Jednota temna a chamtivosti, co si přejete, nebudeme pro vás pracovat. Je to vaše volba. Jakou cestu si vyberete? Pokud si vyberete Jednotu, Světlo, soucit a Lásku, jsme tu pro vás!

11. TÓN OČISTNÉ SÍLY – SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející SVĚTLO do VŠEHO, CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu.

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ SÍLA. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v emocích a myšlenkách.

JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ
Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Nechte uvolnit všechno, co potřebuje být uvolněno.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com

pondělí 30. ledna 2017

TZOLKIN 30.1.2017 10 IMIX kin 101

Imix – Drak. Energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost

Dnes je dobrý den pomoci příteli nebo milovanému člověku, který možná trpí úzkostí, trápením nebo nějakým jiným druhem psychické tísně, poruchou, citovým zmatkem, ať už chronickým nebo dočasným. Hodně hlubokého neštěstí, které dnes postihuje lidstvo, vychází z rozdělení sociální struktury, hodnot a kritické podpory struktury společnosti. Lahun (10) pomáhá obnovit vztahy a vazby, obzvláště ty zpřetrhané od vířivých proudů Imix.

Vlna Eb vás obdaruje moudrostí, zodpovědností a silou svobodné vůle. DESÁTÝ den napovídá, abyste důvěřovali přirozeným procesům, nedělali nic na sílu a projevili úctu všem bytostem.

Stejně jako Ahau představuje konec cyklů, Imix stojí u všech počátků.

DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY

Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - síla, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnými vodami podsvětí a vyživuje Zemi, prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla. Ani dobrá ani špatná. Záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.

Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji. V tom tkví jejich síla i jejich slabiny. Musí dávat pozor, aby se nedostali do temných hlubin. Snadno ovlivňují Kolektivní Vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní, vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.

***

Jsem Imix 10. Zdravím vás v tento skvělý den. Naším přáním je i nadále se setkávat každý den. Velkou radost nám přináší, když se díváme, jak se měníte ze smrtelné bytosti na nesmrtelnou, zatímco se těšíte z krásy planety Země. Je mnoho a ještě o mnoho víc, čeho můžete v tomto životě dosáhnout, pokud budete dávat pozor v každém okamžiku svého života na to, co říkáte a co děláte.

Laskavost a soucit jsou dva největší dary, kterými můžete obdarovat sebe i ostatní. Všechny ostatní dary jsou udělovány přirozeně. Laskavost je téma, na které bychom se rádi zaměřili dnes, protože bez laskavosti není soucit a bez soucitu nemůže existovat žádná skutečná Láska.

Laskavost jde daleko, opravdu daleko za otevřením dveří druhému. Laskavost vychází ze srdce, když dáte něco druhým, aniž byste očekávali něco na oplátku. Laskavost je věc pohledu na potřeby druhých a plnění těchto potřeb způsobem, který je posiluje. Když na někoho reagujete laskavě, vaše slova a činy se vlní celým Vesmírem. Na úrovni hlubší, než je nejhlubší oceán, to pociťují podvědomě všechny bytosti. Dnes a každý další den si naplánujte, jak budete prokazovat laskavost ostatním.

Jak procházíte vaším dnem, dívejte se a naslouchejte, jak s vámi druzí komunikují. Když sdílejí naléhavé věci nebo něco, co jim leží na srdci, podporujte je způsobem, který jim pomůže na jejich cestě. Je však velmi důležité nedávat nevyžádané rady.

Když sdílíte s ostatními, co máte na srdci, vezměte na vědomí rozdílnost cítění. Posluchač může reagovat tím, že stále mluví jen o sobě, změní téma nebo vám dává rady do života nebo vám jednoduše umožní ventilovat vaše problémy. Každá odpověď vyvolá pravděpodobně uvnitř vás různé emoce. Dávejte na to pozor a zacházejte s druhými, jak si přejete být léčeni vy sami.

Mnohokrát, když udílíte nějaké rady, se druhý může cítit jako by on sám nebyl schopný nebo oprávněný řešit si své vlastní problémy. Být laskavý znamená rozvíjet své vlastní schopnosti, které posilují druhé. Každý z vás má schopnost vytáhnout sám sebe z každé situace s grácií. Poskytovat poradenství a sdílet vlastní názor je rozdíl. Někdy se to může zdát stejné, ale je v tom velký rozdíl.

Rozvíjení přátelství také znamená vytváření sítě lidí, kteří mohou pomoci, když se někdo ocitne v nouzi. Možná, když s vámi někdo sdílí své zátěže, můžete být někdo, kdo mu pomůže osobně nebo prostě víte o někom, kdo by mohl být schopen pomoci.

Co často vidíme, když se s někým potkáte, je, že si místo vzájemného poznávání vyměňujete jen zdvořilosti nebo trávíte čas stěžováním a prázdným tlacháním. Příležitost spojit se a dostat se do duše druhého je ztracena. Možná, že máte informace, které by mohly být pro druhého užitečné. Komunikujte mezi sebou hlouběji. Navzájem se poslouchejte. Vzájemně se podporujte. To jsou základy laskavosti.

Mohlo by být moudré přemýšlet o minulosti, ve které jste udělali věc, která nebyla laskavá, ať už úmyslně nebo neúmyslně. Jděte do svého nitra a hledejte důvody, proč jste takovým způsobem jednali. Pak si přehrajte situaci, jak laskavěji budete jednat, až příště podobná situace nastane. Pokud je to vhodné, omluvte se za nelaskavé věci. Tímto čištěním ovzduší odstraňujete vrstvy negativity sebe, druhých i v celém Vesmíru.

Jakmile jste si vědomi svých myšlenek, emocí a slov, můžete vyčistit energii Země. Pokud by se každý, kdo má bydliště na Zemi, rozhodl být k druhým laskavý, dokážete si představit, co by se na Zemi změnilo? Zaprvé by to bylo trochu chaotické, vznikla by masová nezaměstnanost, jak by vojáci složili své zbraně, a systém založený na chamtivosti by se rozpadl. Vlády a většinu společnosti by bylo nutné restrukturalizovat.

Pokud by všichni teď v tomto okamžiku zvolili laskavost, mělo by to dopad na celý Vesmír. Válka, hladomor, nepoctivé jednání, používání jedovatých a toxických látek, stejně jako mnoho dalších věcí, které nejsou pro vaše nejvyšší dobro, by se rozpustily v jednom okamžiku.

Tyto instituce se již začínají hroutit. Pravda stoupá na povrch a obkličuje jednání těch, kteří kontrolovali a kontrolují masy. Hodně péče musí být věnováno odpuštění těmto osobám a stejně tak strachu a nespravedlnosti, které prostupují váš éter.

Musíte převzít zodpovědnost a umožnit, aby k tomu došlo, protože to byly masy obyčejných lidí, kdo umožnil pár lidem ovládat jejich životy. Někteří z vás jste byli podvedeni nepoctivým jednáním, ale poslední dvě generace byly líné, když umožnily ostatním rozhodovat o jejich životech.

Buďte dobré mysli, protože se to může otočit. Za prvé musíte začít uvnitř sebe. Budete-li k sobě laskaví, pak máte možnost oslovit druhé a být k nim laskaví. Je to laskavost, co spasí svět, ne člověk ne nápad, ne myšlenka. Je to akt Bytí laskavosti k sobě a k druhým, co vás osvobodí.

Začněte ještě dnes a podnikněte kroky, které vás dovedou na místo, kde všichni všechno dělají a říkají z prostoru laskavosti a sledujte, jak se svět doslova mění před vašima očima. I když vidíte venku jen velmi málo změn, vy sami se uvnitř měníte. Vaše vibrační úroveň se zvyšuje. Uvidíte, jak se vaše myšlenky i vzorce chování mění, uvidíte mnoho věcí v jiném světle.

Vaše akce a reakce budou v rovnováze; lidé si toho všimnou a budou na vás reagovat jinak. Budete k sobě přitahovat ty, kteří jsou v nouzi stejně jako ty, kteří vás podpoří. To je přestavba na kmen a komunitu.

Čiňte druhým to, co chcete, aby činili vám. To nejsou jen planá slova, ale základ světa plného Míru a Lásky, kterou mnozí z vás tak hledají. Klepejte a bude vám otevřeno. Hledejte a naleznete. Vidíte, jak tato slova používat, pokud je laskavost vaším cílem?

Odcházíme s nadějí, že si najdete čas, aby tato slova mohla vstoupit do vašeho srdce, a začnete dělat změny potřebné k vytvoření světa plného laskavosti.

10. TÓN MANIFESTACE – SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy – duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?

Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita – váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.

TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com

neděle 29. ledna 2017

TZOLKIN 29.1.2017 9 AHAU kin 100

Ahau - Slunce. Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Vědomí Krista, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost.

Bolon (9) vrhá silné intuitivní energie na povrch Ahau, jako by kreslil na tváři Slunce masivní erupce. Cokoliv by držel jako rukojmí svou silou intuice a vrozeným věděním, puká a vadne ve žhavé síle nelítostné záře Ahau. Využijte pro sebe tento moment a vymaňte se z okovů, které vězní vaši přirozenou energii a vitalitu, ať už psychickou, fyzickou nebo duchovní. To je zejména důležité pro vás, pokud jste žena, protože Bolon nese výrazně ženskou esenci.


DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY

Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení Kolektivního Vědomí a vědomí spolutvoření. Ahau je energie Bezpodmínečné Lásky. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.

Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněný harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.

***

Jsem Ahau, Pán všech Denních Strážců. Jsem to já, kdo dohlíží na proces Vzestupu, i když ve skutečnosti všichni jsme Jedno, nejsme od sebe odděleni. Kvůli touze zažít něco jiného jsme si my, stejně jako vy, na nějaký čas zvolili opustit domov, abychom měli celou řadu jiných zkušeností. Ti, kteří si vybrali Zemi jako svůj dočasný domov, jsou odvážní jedinci, protože tato planeta je náročným prostředím. Příchod do tak hustého pole s volbou cesty s amnézií, je docela dobrodružství. Tisíce z vás se nyní probouzí a uvědomují, že existuje něco mnohem víc než jen fyzický život. Nyní více než kdykoliv před tím v historii Země zvyšují lidé svou vibrační úroveň a obnovují své psychické smysly. To je více než vaše prvorozené právo, je to vaše pravá Podstata.

Slovo Vzestup má mnoho významů, v závislosti na kulturním přesvědčení. Termín doslova znamená „povznést se nad“. Co je to, co se zvyšuje? Je to nízká povaha lidstva. Každý z vás má schopnost povznést se nad světský život a žít ve světě spoluvytváření s ostatními, kteří jsou jak na Zemi, tak v jiných dimenzích. Čas a prostor jsou iluze nutné pro zažívání skutečnosti této zkušenosti. Žádný jiný způsob, jak mít zkušenost nelásky neexistuje, jakmile jste zcela ponořeni do Lásky.

Narozením do této Sféry jste zcela zapomněli na své duchovní kořeny. Nicméně tento stav se chýlí ke konci. Mnozí z vás jste byli na Zemi desítky životů a nyní jste unaveni nudnou povahou světského života; už jste zažili vše, co nabízí. Mnoho církví přináší mnoho zpráv o konci světa. Vybírejte si pečlivě, čeho se chcete držet. Vaše myšlenky a emoce mají obrovský vliv na váš život a na celý svět. Existuje mnoho obav, kdy nastane konec světa a této obavě čelí mnoho generací. Starosti o budoucnost je to, co vás ovlivňuje dnes. Jak může žít člověk život s nadějí do budoucna, pokud se domnívá, že brzy zemře?

Doporučujeme vám přestat se zabývat „co kdyby“ a věnovat svůj čas tomu, abyste nezbytné změny naplnili radostí a klidem právě dnes. Co musíte udělat, aby se to stalo? Je nutné, aby každý z vás sledoval každý den, co cítíte a ihned provedl změny v oblastech, které vám způsobují neklid.

Všimli jste si, že se zrychluje čas a všechny věci se dějí rychleji? Víte, že srdce Země tepe mnohem rychleji než dříve? Vědci, kteří se zabývají měřením frekvence Země, to zaznamenali. Co to má společného s vámi? Jste v podstatě dítě Země; jste vytvořeni ze stejných molekul. Ona je váš hostitel - zkuste žít bez ní. Když se zvyšuje její vibrace, musí se zvýšit i vaše. Lidská vibrace se zvyšuje množstvím energie uvnitř vás. Tato úroveň se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na vašich emocích a myšlenkách. Emoce jako hněv, strach a zranění, vytváří nižší frekvence. Ti s válečnou mentalitou mají těžké časy, protože nejsou v souladu s vibrací Země. Ti, kteří vládnou Láskou, laskavostí a vděčností, zvyšují své frekvence, aby odpovídaly frekvencím Země. To je místo odkud přichází kouzla.

Jakmile vyčistíte negativní energie z vašeho energetického pole, vaše intuice a schopnost manifestovat svá přání se zvýší. Podívejte se na lidi, kteří vám dělají společnost. Mají tendenci mluvit a jednat čestně nebo si neustále stěžují? Vyhledávejte společnost těch, kteří jsou na cestě Vzestupu, protože jejich přáním je vytvořit utopickou společnost.

Práce s Denními Strážci po celý rok je jeden ze způsobů, jak zvýšit svou frekvenci. Používejte jakékoliv nástroje, které vám pomáhají uvolňovat negativní energie z aurického pole. Změňte zvyky, návyky a vztahy, které vás drží uzamčené v negativních myšlenkách. Není třeba obávat se o budoucnost. Vaše nejlepší volba je věnovat pozornost tomu, co se děje ve vašem životě nyní, v tomto okamžiku, a rozhodnout se pro volby, které vás povedou k míru a štěstí.

Existuje mnoho práce, pokud jde o překonání lidského údělu. Přesto to může být vzrušující a dobrodružné. Hodně z toho, co se děje nyní na Zemi, jsou věci, které se nikdy a nikde jinde ve Vesmíru nestaly. Sledujeme vás v úžasu a je nám ctí, že vám můžeme pomáhat. Pro nás je to jako vidět někoho spadnout z útesu s oslabujícím zraněním, jak nachází pracně cestu ven z kaňonu a snaží se dostat do bezpečí. Ačkoliv na cestě existuje hodně boje, výsledek je jasný. Jděte vpřed a tvořte svůj den. V tuto chvíli je to vše, co pro vás dnes máme. Nemůžete zažívat něco v minulosti nebo v budoucnosti, můžete to zažívat pouze v přítomném okamžiku. Pokud je vaše touha vzestoupit, pak to je to nejlepší, co může vůbec být. TEĎ je na to ten správný čas!

9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit své pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. VY jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Dny s Tónem DEVĚT hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com.

sobota 28. ledna 2017

TZOLKIN 28.1.2017 8 CAUAC kin 99

Cauac – Bouře. Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu.

Kapky slunečního svitu, kapky deště, sprcha radosti, proudy bolesti…. to je život v celé své kráse, celé své síle. Nic není špatné, nic není správné. Všechno prostě je. Pusťte se toho ještě dnes. Neanalyzujte, neplánujte, nebojte se a nepochybujte, prostě nechte to jít, nechte se strhnout a tancujte v tomto krásném dešti, že jste naživu. Možná Cauac a Uaxac (8) namočí vaši duši milujícím a láskyplným deštěm, laskavostí, která přináší život čerstvě osetému poli, záři do vašich tváří a smích vašim dětem.

DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE JAKO NA POŽEHNÁNÍ
A NA NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLY

Symbolika představuje bouři, déšť, blesky. Čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá „Universální Společenství“ nebo „Nebeský Domov Bohů“. Je to Znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem (vnitřní bouře, která přináší život).

Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob, jak směrovat svoji přecitlivělost.

Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.

***


Jsem Cauac 8. Vítejte v tento den Míru a Lásky. I když váš život může být plný zmatku, máte uvnitř sebe schopnost zůstat klidní v každém okamžiku svého života. Každý postoj a každou emoci máte plně ve svých rukou. Může vás někdo jiný udělat šťastnými? Ne, můžete se cítit šťastní, ale je to vaše volba. To je cesta pro všechny vaše emoce. V každodenním životě je postoj vděčnosti to, co otevírá dveře k hlubokému osobnímu míru, který jste možná nikdy v životě nezažili.

Možná se ptáte, jak můžete udržet pocit míru a klidu, když jste obklopeni spory a hádkami? Existuje mnoho nástrojů, které můžete použít k dosažení klidu za všech okolností. Jako první bychom chtěli zmínit každodenní meditaci. To může znamenat tiše sedět několik hodin nebo nastavit záměr na každý den, každé ráno.

Pokud se často rozčilujete nad drobnými detaily nebo věcmi, které říkají nebo dělají druzí, je pravděpodobné, že pro vás bude velkým benefitem věnovat mnoho času vytváření rovnováhy. S praxí dokážete ovládnout své emoce až do bodu, kde vás nic nerozčílí. Jistě už chápete, že každý jde po své vlastní cestě a je zodpovědný za všechny své činy. Z místa bezpodmínečné Lásky jste si vědomi, že lidé jsou zodpovědní pouze za věci, které říkají a dělají.

Uvnitř vás spočívá schopnost překonat všechny překážky – ať je to fyzické onemocnění, náročný vztah nebo problematické události. Vždy máte možnost vybírat si, co chcete zažívat. S vědomým záměrem se zaměřujte na změnu, jak mluvíte, na změnu negativního myšlení a reaktivního chování. Pak bude váš život kouzlem, budete zažívat mír a porozumění.

Dosažení tohoto stavu míru budete muset věnovat mnoho pozornosti, a to zejména zpočátku. Zpočátku může být únavné sledovat své myšlenky, ale s praxí dokážete rychle monitorovat své slabiny s možností je měnit.

Každý návyk a zvyk, který zvládnete, otevírá nové dveře uzdravení. Jakmile změníte svůj způsob myšlení a budete sledovat související zvyky, vaše mozkové vlny se budou měnit stejně jako vzory, které vás drží na místě.

Nyní máte možnost vyměnit staré pásky a nahrát nové vzorce, návyky a zvyky a přestavět tak celý svůj život. Neexistuje ani jedna špatná vzpomínka nebo zranění, které nelze vědomě změnit.

Nastavení záměru a přijmutí nutných opatření pro jednání více vhodným způsobem, je přirozený krok, který následuje. Začněte ještě dnes sledovat každé slovo, které pronesete. Jaká byla základní myšlenka, která vedla k těmto slovům? Bylo to nutné? Přišla z místa bolesti z minulosti a je stále ještě čerstvá a musí být uvolněna? Věnujte pozornost svým reakcím na to, co říkají a dělají druzí – jsou ukazatelem vašeho interního zdraví.

Máte-li v těle nějakou nemoc, věnujte tomu pozornost. Naučte se spojit s vaším tělem a zjistit, co potřebuje. Mnozí mají přímé rozhovory se svým tělem, protože vědí, že jsou schopní s ním komunikovat a zjistit jeho potřeby.

Pokud nejste schopní s ním hovořit přímo, možná budete chtít vyzkoušet nějakou techniku s proutky, kineziologií nebo svalovými testy. Zkoumejte dostupné metody a vyberte si všechny, které cítíte, že jsou pro vás pravé. Někteří lidé vnímají zvláštní pocity v těle, když testují potraviny nebo produkty, kterým mají dát přednost pro udržení svého zdraví. Někteří mají schopnost mluvit s jejich tělem přímo, jako by mluvili se svým nejlepším přítelem.

Ctěte své tělo tím, že mu poskytnete živiny a cvičení, které potřebuje pro udržení dokonalého zdraví. Vyměňte negativní vzorce myšlení za pozitivní myšlenky. Tím se zvýší vibrace a schopnost vyléčit všechny nemoci a vytváříte klid a harmonii, které tak hledáte. Dokonce i proces stárnutí lze zcela zastavit pádem starých kódů přesvědčení. Dalším důležitým faktorem pro udržení klidného prostředí je vymýtit životní stres.

To může zahrnovat věci jako přeplněný fyzický prostor, příliš mnoho dobrovolné práce, fyzické práce, která vás vysává, vztahy, které vyžadují příliš velké množství energie nebo neustálé cestování. Hudba, filmy či knihy mají schopnost zvýšit nebo snížit vaši vibrační úroveň.

Žít vědomě zahrnuje pohled na každý aspekt vašeho života, každou volbu. Jakmile jste si vědomi svých vzorců, můžete se pro ně rozhodnout nebo je změnit. Vaše vzorce musíte neustále monitorovat, dokud se nové návyky nestanou přirozené. Pak dokážete zůstat v klidu bez ohledu, jaké okolnosti jsou vám prezentovány.

Přečtěte si něco o lidech, kteří zvládli svůj život, získali vhled a způsoby, které pro ně byly úspěšné – integrujte jejich myšlenky, které s vámi rezonují. Jakmile budete chtít získat vládu nad svým životem, najdete stopy, které vás povedou po této cestě. Tato intuice přichází zevnitř a také zvenku s pomocí Andělů a Průvodců v neviditelném světe, kteří jsou připraveni pomáhat vám, jakmile začnete postupovat směrem k vašemu cíli, kterým je mír a harmonie!

8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. Vy držíte v ruce kouzelnou hůlku. Vy spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace. Jak nahoře, tak dole. Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com

pátek 27. ledna 2017

TZOLKIN 27.1.2017 7 ETZNAB kin 98

Etznab - Zrcadlo. Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník; meč pravdy, moudrosti a očištění; schopnost odrazu, reflexe, disonance.

Ostrý pohled Etznab pomáhá proniknout mnoha Závoji, kterými jsme v životě zahaleni, vidět přímo a jednoduše, jak se věci mají. Uuc (7) jen zesiluje oslnivé světlo pravdy, neboť umožňuje vidět věci ze všech stran. Dnešek je jako multidimenzionální meč pravdy na cestě zarostlou džunglí osobních mýtů, lží a programů, které dusily po celá léta vaší duchovní svobodu a čistotu pravděpodobně, aniž byste si toho všimli. Zatímco cestujete Trecenou Eb, používejte meč moudře.

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ.
DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI
ETZNAB JE ZRCADLO VAŠÍ REALITY

Glyf představuje Vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole. Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi vědomí duality, můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy, volí vždy morální a etickou cestu. Skalpel chirurga vytvořený z obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může zabít.

Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu. Věci jsou černé nebo bílé? Dobré nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři, pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.

Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních.

***

Vítejte dnes! Jsem Etznab 7 a je mým potěšením sdílet tento čas s vámi. Jednou z vlastností, kterou jsem známý, je zrcadlový odraz. Pro uvolnění starých kódů přesvědčení a negativních myšlenkových forem je nutné jako první podívat se do svého nitra a hledat v této oblasti. Doporučujeme vám každý den se obrátit do svého Středu a podívat na zdroj každého sváru.

Pokud máte emoce jako je hněv, strach, frustrace, pak je to výsledek nevyřešených otázek. Stejně jako zrcadlo, odráží každý člověk nebo událost zážitky z minulosti, které byly buď bolestivé nebo příliš pracné na řešení v čase, kdy se objevily. Je nezbytně nutné žít v TEĎ & TADY a zabývat se ihned všemi otázkami, které se objeví. To bude udržovat vaši energii čistou a zpomalí se působení problémů, které spouští nemoci v těle nebo emocionální sféře.

Vaše smysly spouští také emocionální problémy z minulosti, například přes fotografie, vůně, písničky, látky, a testují zpětně v paměti všechny možnosti, z nichž některé leží pod zámkem mnoho let. Jakmile paměť najde příčinu, vznikne pocit dyskomfortu nebo úzkosti, takže si udělejte chvilku čas a vraťte se zpět a zkoumejte události, které tyto pocity spustily. Najděte způsob, jak uvolnit negativitu vztahující se k této události. Přijměte plnou zodpovědnost za všechny činy, aniž byste bili sami sebe vinou a hanbou. Možná je tu někdo nebo něco, co potřebuje odpuštění, možná vaše chování bylo méně než čestné a je třeba odpustit sobě. Pokud jste držitelem mentality oběti, nastal právě nyní ten správný čas pro uvolnění tohoto vzorce.

Pokud existuje nějaká situace, kterou můžete napravit, udělejte to. Pošlete Lásku všem zúčastněným stranám bez ohledu na to, jak hluboce se cítíte zraněni. Uvědomte si ve svém srdci, že všichni pochází ze stejného Zdroje a všichni se tam nakonec vrátíte. Do té doby prožívá každý z vás lidskou zkušenost. Někteří z vás mají přirozenou milující podstatu, zatímco jiní nevědí, jak svou Lásku vyjádřit.

Je nezbytně nutné odpouštět druhým. Váš hněv a odpor jsou vždy zpětným zrcátkem. Co dáte se vám vrátí jako bumerang. Pokud máte tendenci pomlouvat, pravděpodobně budou druzí pomlouvat vás. Jste-li sdílný člověk, pravděpodobně se budou chtít s vámi druzí podělit. To je jeden ze základních zákonů tohoto Univerza. To, co říkáte, okamžitě pociťují všichni. I když mnoho z toho se děje na podvědomé úrovni, je to součástí vaší reality.

Už jste někdy slyšeli lidi říkat něco, co nebylo právě jejich nejlepší pravdou? To se stává v této Sféře až příliš často. Kdyby každý z vás věděl, jaká je vaše pravda, a byli jste pokaždé ve své Celistvosti, svět by byl mnohem lepším místem. Problémy zabývající se kontrolou ostatních je také třeba řešit.

Mnoho pachatelů bylo pronásledováno, když byli malí a teď dělají to samé ostatním jako prostředek k získání sebe-posílení. Neuvědomují si, co dělají a sabotují to, co si tak přejí – být bezpodmínečně milováni. To se stává velmi často. Když se někoho z nich zeptáte nebo jim řeknete, jak mohli něco takového udělat, budou se bránit, protože každý z nich reaguje kódy přesvědčení, kterými se řídí. Dokonce, i když je jejich záměr nejvyšší dobro, ovládá je odpor, který vyplave na povrch jako bubliny.

Pokud se něco takového stane, je to příležitost popovídat si s druhým člověkem nebo pokud to není vhodné, obraťte se do svého nitra a povídejte si sami se sebou. Pokud se setkáte s rezistencí u více lidí, je možné, že dáváte nevyžádané rady. Nezáleží na tom, jak je vaše rada dobrá, nebude přijata, pokud je doručená rada otázkou kontroly osoby. Možná zjistíte, že jste rezistentní vůči přijímání rad od druhých kvůli vašim kódům kontroly a řízení.

Existuje celá řada způsobů, jak komunikovat o svých touhách s druhými. Verbální jazyk je slabý způsob komunikace, ale je v této době na vaší planetě nejrozšířenější. Navrhujeme vám vytvořit spojení srdcem pokaždé, když začnete s někým rozmlouvat tváří v tvář, po telefonu nebo na internetu. Toto spojení srdcem znamená jednoduše zaslání Lásky bez ohledu, jaké vztahy s člověkem máte.

Odesíláním Lásky otevíráte cestu pro tok energie. Druhý člověk vůbec nemusí vědět, že to děláte. I když žádná slova nebyla vyslovena, emoce Lásky se projeví na úrovni, na které je příjemce schopen je přijmout. To také závisí na vaší schopnosti posílat dokonalou Lásku.

Láska je Univerzální, je to nejvyšší frekvence, která existuje. Pokud se otevřete konverzaci s touto energií, je mnohem pravděpodobnější, že budete sdělovat své myšlenky v nejvyšší integritě. Zjistíte, že když používáte nová slova a nové způsoby vlastního vyjadřování, budete tuto metodu procvičovat. Všimnete si také, že druzí na vás reagují jiným způsobem. Pokud se domníváte, že mluvíte v integritě, je pravděpodobné, že budete umět také lépe naslouchat. Jestli se druzí rozhodnou integrovat vaše slova, je jen na nich. Jako zázrakem zjistíte, že dáváte méně nevyžádaných rad. Každý člověk chodí po jedinečné cestě. Co funguje vám, nemusí být užitečné pro druhé.

Objevíte také menší spoléhání na rady druhých a přijde čas, kdy vám nebude záležet, jestli někdo vaše rady následuje. Nebudete mít žádné pocity: „Já jsem ti to říkala!“ Ti, kteří jsou rezistentní vůči přijímání rad od druhých, začnou více naslouchat tomu, co druzí říkají. Stanou se adepti na přijímání těchto slov a budou je více respektovat, naučí se více sebeovládání a více se rozhodovat, jestli radu přijmou či nikoliv. Dozví se, že oni sami mají sílu, kterou ovládají. I když se mohou neoprávněně ocitnout ve vězení, budou pociťovat spokojenost s vědomím, že oni sami drží vládu nad svým vnitřním Já.

Primárním aspektem tohoto Poselství je sdílet s vámi schopnost jít do svého nitra a podívat se na oblasti, které vám způsobují neklid. Buďte objektivní a převezměte zodpovědnost za své činy. Odpouštějte druhým, to vám umožňuje být tím, kým se rozhodnete být. To neznamená, že budete mít rádi to, co dělají nebo co říkají. Jednoduše to znamená, že umožníte druhým dělat jejich vlastní výběr a být tím, kým chtějí být oni. Nechtěli byste totéž pro sebe? Dobrý příklad je: „Dělejte ostatním jen to, co byste chtěli, aby oni dělali vám.“

Sebeovládání je praxe. Dávejte rady, jen pokud jste žádáni. Nechte ostatní i sami sebe jít cestou, kterou si vyberete. Opravdu nemusí být ani jedno vyslovené slovo, pokud se s druhými spojíte srdcem. Všichni chtějí být milováni. Činy hovoří hlasitěji než slova. To vše vyžaduje praxi a praxe z vás dělá Mistra. Milujte sami sebe i všechny ostatní.

7. TÓN SPOJENÍ – SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě, věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům.

PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ

Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší energií, která proniká až do naší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com.

čtvrtek 26. ledna 2017

TZOLKIN 26.1.2017 6 CABAN kin 97

Caban – Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy.

Váš život je cesta. Je to cesta času, myšlenek, zkušeností, emocí a vzpomínek. Je to cesta, pro kterou jste se rozhodli. Během ní můžete probudit svou duši. Přemýšlejte o svém životě ne ve smyslu tady a teď, ne z hlediska cílů, tužeb, snů, ale jako o šňůře perel, oceánu kapek, poušti pískových zrnek, které skládají větší celek. To, v čem vám chtějí pomoci Caban a Uac (6), je putovat po Eb - Cestě života, a probudit vaše Světlo v mysli a Vědomí v klidném, stabilním vyváženém aktivním životním prostředí.

CABAN JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.

V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.

Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.

***

Jsem Caban s Tónem 6. Dnes vám přejeme, abyste zažívali to největší dobrodružství, kterým je dar života. Život v této Sféře je největším požehnáním, i když to tak nemusí připadat těm, kteří neustále žijí se svými strachy a starými kódy přesvědčení. Věřte, že jakmile shodíte každou vrstvu negativity, vaše břemena budou lehčí a tíha světa bude nahrazena lehkostí motýlích křídel. Po té, co odstraníte bloky, které udržují vaši energii potlačenou, nebude existovat nic, co by vám mohlo bránit v létání.

Existuje mnoho forem světla a pro mnoho lidí to znamená mnoho významů. Světlo, o kterém chceme mluvit dnes, vychází zevnitř vás – věčný plamen, který pochází od Stvořitele. Kdysi dávno neexistovala žádná jednotlivá Světla, všichni jste byli součástí celku podobném tomu jako je vaše Slunce. V určitém okamžiku se Světlo roztříštilo na mnoho fragmentů s různými zážitky.

Toto Světlo je ve vašem srdci a je podobné plameni svíčky. Každý z vás má tuto Božskou Esenci v sobě. Dokonce i ti, kteří spáchali na Zemi hrůzné činy, mají toto Světlo uvnitř sebe. Mnozí ho máte skryté tak hluboko, že se z něj nemůžete těšit. Ale bez ohledu na to, jak hluboko skryté je, můžete tento plamen rozzářit. Všechno, co potřebujete je trochu kyslíku – dechu.

Váš dech je nejdůležitějším prvkem, abyste mohli existovat na této Zemi. Zkuste jen pár okamžiků nedýchat a budete rozumět tomu, co říkáme. Aby vaše Světlo mohlo zářit jasně, potřebujete kyslík. Dýchání při vědomém nastavování záměrů je velmi důležité. Existuje několik technik, jak používat dech pro energii těla, mysli, i duše. Navrhujeme vám, pokud nejsou součástí vašeho života, aby tomu tak bylo. Ti z vás, kteří nejsou seznámeni s řízeným dýcháním, doporučujeme vyhledat informace a zvolit si typ, který je pro vás vhodný a který vyhovuje vaší individuální komfortní zóně.

Zpočátku, než se naučíte ztišit mysl, která neustále vyžaduje pozornost, se metody vědomého dýchání zdají nudné. Když je vaše mysl skutečné klidná, je to klid, který předčí veškeré vaše chápání. Doporučujeme vám najít formu, při které se cítíte dobře. Zpočátku to může být obtížné, ale než se to stane vaší druhou přirozeností, musíte to cvičit.

Jakmile je vaše mysl a tělo klidné, bude pro vaše Průvodce jednodušší pomáhat vám při vytváření voleb pro vaše nejvyšší dobro. Brzy se naučíte, jak se spojit se svým Vyšším Já, Anděly a Průvodci, kteří jsou kolem vás v každém okamžiku života. Existuje mnoho Pomocníků, které máte k dispozici, ale nejprve musíte uvěřit, že existují, akceptovat je a dovolit jim, aby vám pomáhali. Dělá jim velkou radost být s vámi. Vybrali si roli pomáhat vám ještě před tím, než jste se inkarnovali. Mnohé z těchto Bytostí jsou s vámi i po několik životů.

Ve Sféře Ducha nejsou žádná časová nebo prostorová omezení. Mnozí z vás nežádáte Boha o pomoc, protože si myslíte, že vaše otázky nejsou důležité a nechcete ho obtěžovat. To je kód omezeného lidského myšlení. Vesmír je hojnost. Existuje mnoho Pomocníků s různými talenty, kteří jsou vám k dispozici a rádi vám pomohou, včetně počítačových mágů.

Čím více budete zběhlí v okysličování vašeho těla, tím snazší pro vás bude nechat své vnitřní Světlo zářit. Existuje mnoho uzdravujících způsobů jako např. jóga, tajči, chi-gong, které jsou velmi užitečné, pokud jde o pohyb energie v těle. Důvod, proč opakovaně mluvíme o kódech přesvědčení, negativním myšlení a strachu je ten, že vám doslova blokují energii v celém těle a v aurickém poli. Je to jako mít ucpaný odtok ve dřezu, což je podobné jako mít ucpané tepny.

Když je energie v těle blokována, vytváří shluky v určitých lokalitách. Jedná se o první krok v procesu projevení fyzické nemoci v těle. Přidáte-li negativní myšlenky jako: „Jsem z toho všeho unavená“, vytváříte recept na katastrofu. Jakmile bude vaše energie proudit a vaše životní volby budou založené na Lásce, život bude nádherný a nemoc v takovém těle nemůže existovat.

Prosíme, přečtěte si to znovu, dokud plně nepochopíte, že nemoc je výplod vaší představivosti. Přemýšleli jste někdy, proč Andělé nejsou nemocní? Všimli jste si, že osvícené bytosti, jako Matka Tereza a Ghándí, byly schopné dělat pozoruhodné věci i ve stáří? Jakmile se dostanete za omezené myšlení, uvědomíte si, že proces stárnutí je kód přesvědčení, který prostě může být přepsán.

V současné době je velký důraz kladen na preventivní medicínu. To nevede nikam. Jakmile integrujete tajemství života naplněného radostí a hojností, vymýtíte všechny formy onemocnění, včetně duševního utrpení. To je život, o kterém mnozí sníte, život, kde je všechno krásné, klidné a bohaté.

Sítě, které drží tyto kódy přesvědčení, jsou již postavené, je čas začít sklízet ovoce toho, co jste zaseli. Spojte se a budujte komunity a vychutnávejte si sdílení darů svého zahradnického úsilí. Podělte se o své znalosti a moudrost, kterou jste nabyli během mnoha věků. Nechte své vnitřní Světlo zářit pro všechny. Pro tuto utopii není potřeba, aby slunce ohřívalo vaši pokožku, protože každý z vás má uvnitř dostatek Světla, které, když spojíte dohromady, vytvoří veškeré teplo a světlo, které potřebujete.

Víte, že říkáme jen pravdu a najít způsob, jak nechat vaše Světlo zářit, můžete v tomto okamžiku!

6. TÓN ROVNOVÁHY – SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v CELISTVOSTI TOHO, KÝM JSTE. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své SVĚTELNÉ JÁ. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemských věcech to, co je Božské čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy, proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu a na druhé straně se koncentrují energie harmonie odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.

ŠESTÝ TÓN – PROUD – TOK - SÍLA VYROVNÁNÍ
Plynutí tvoří pohyb – Panta Rhei – nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Aby bylo možné zobrazit pohyb v akci – například balet nebo pohyb sportovce, Uac přináší do pohybu dynamiku.

Copyright © 2017 www.mayskykalendar.blogspot.com.

středa 25. ledna 2017

TZOLKIN 25.1.2017 5 CIB kin 96 galaktický portál

Cib – Bojovník. Spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení.

Starověká pojetí hříchu a radosti, odpuštění a milosti byly odedávna spjaty. Jeden určuje druhý. Dnešní energie Ho (5) může způsobit ukvapená rozhodnutí. Spěchání nebo říkání slov bez obav o následky, byste mohli později litovat. Promyslete raději potenciální výsledek, než začnete jednat. Buďte si vědomi svých osobních chyb a zlozvyků, jaký to může mít dopad na váš život. Pokud můžete najít ve svém nitru odpuštění, budete mít otevřenou cestu k řešení a uzdravení těchto vlastností, zvyků a závislostí, které vás drží zpátky.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST. VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU VÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYSTE SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yucatanském jazyce představuje světlo svíčky, Světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je zrození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.

Lidé narození v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev. Je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.


***

Zdravíme vás. Jsme šťastní, že spolu opět sdílíme náš čas. Naše znalosti pochází z mnoha zdrojů mnoha věků. Možnost sdílet všechno, co jsme zažili, nám přináší velkou radost. I když v podstatě všichni jsme Jedno, stále zde existuje pocit oddělenosti, který je mezi námi a oběma světy – viditelným a neviditelným. Brzy nebudou žádné takové rozdíly existovat, protože Závoje se ztenčují a naše dny odloučení se chýlí ke konci.

Na počátku vašeho světa byl vytvořen pocit oddělenosti proto, abyste mohli získávat zkušenosti ve fyzické Sféře. Jako u mnoha experimentů, i zde došlo k mnoha překvapením. Nikdo nemohl přesně předvídat, co všechno se může přihodit v prostředí, které zahrnuje čas a prostor. Před tím, než váš svět začal existovat, nikdy k podobnému fenoménu v celé Galaxii nedošlo.

Iluze oddělenosti byla vytvořena pro možnost prožívat různé emoce, které byly v Galaxii také poměrně nové. Ve sféře Ducha, odkud jste přišli, byla jen Láska. Mnozí jste vyjádřili touhu zažít nelásku. Při vytváření fyzické Sféry v této Galaxii existovalo rostoucí nadšení. Společná skupina, která vytvořila vaší Galaxii, měla Kolektivní Vědomí. Pravidla byla vytvořena a časová osa byla nastavena pro konkrétní zkušenost.

Některé z parametrů, které byly nastaveny:

Ekologická rovnováha
Polarita
Dočasná ztráta paměti na duchovní Sféru
Čas: minulost, současnost, budoucnost
Prostor: tam a tady
Spoluvytváření nižších události přes myšlenky, slova a činy
Fyzické omezení bez možnosti jít nad rámec 5 smyslů
Zákon přitažlivosti: podobné se přitahuje

Původní kolektivní vědomá skupina vytvořila tuto Sféru pro každého, kdo toužil dodržovat pravidla vytvořená pro inkarnaci na Zemi. To mohlo zahrnovat krátký úděl jako například být jednobuněčnou amébou nebo delší pobyt jako sekvoje. Může pro vás být překvapivé, že hmyz a zvířata mají kromě instinktu přežití také Vědomí.

Aby bylo možné zažít nelásku, museli jste vymazat vzpomínky na Lásku. Dokážete pochopit nutnost zapomenout na duchovní Jednotu, abyste mohli tuto zkušenost mít? Možná se ptáte: „ Proč by chtěl někdo se zdravým rozumem opustit dokonalost a přijít na toto místo plné smutku a nenávisti?“ To je dobrá otázka. Jste dobrodruzi. Chtěli jste si přivonět ke květinám, ochutnat ovoce, zkoumat Zemi, řídit auto a mnoho věcí, které nejsou ve vyšších Sférách k dispozici.

Příchodem na Zemi jste se rozhodli být hercem. Vyberete si roli, kostým a hrajete roli. Příchod na tuto planetu je něco jako hrát hru, kdy jste vysazeni v odlehlé oblasti s kompasem a užíváte si cestu domů. Existuje velké množství důvodů, proč se každý z vás rozhodl inkarnovat. Někteří vnímají oddělenost při příchodu na Zemi jako něco nesnesitelného, proto mnoho dětí umírá brzy po narození. Jedna věc je rozhodnout se a druhá věc je opravdu vstoupit do této Sféry. Vstoupí jen ti nejodvážnější. Je to výzva a rozmanitost emocí, co vás přitahuje. Ve Sféře Ducha víte, že je to jen dočasná Iluze. Neexistuje žádné peklo, žádné zatracení, je to jen série zkušeností, akcí a reakcí.

V současné době dochází ke ztenčování Závojů. Není náhoda, že se objevilo tolik filmů, knih, kde se objevují duchové, mimozemšťané a andělé. Stále více lidí se s těmito věcmi setkává, stejně jako se zvyšuje jejich intuice a psychická síla.

V dávných dobách měli tyto schopnosti jen Šamani a Veleknězi. Mnoho lidí se v této době inkarnovalo s těmito vzpomínkami i schopnostmi neporušenými. Staré mystické školy a ti zkušení ukrývali svá tajemství až do své smrti. Nyní jsou dveře otevřené pro všechny lidi.

Mnozí si začínají uvědomovat, že hmotné statky nejsou vstupenkou ke štěstí. Majetek vyžaduje mnoho času a pozornosti. Rodiny jsou roztroušeny po celém světě, komunity ztratily kulturní kořeny a ztracen je smysl kmene. Je na čase opět se spojit a odložit rozdíly, které vás oddělují. Naučte se navzájem milovat a přijímat bezpodmínečně, protože je to vaše jedinečnost, co vás dělá zvláštními. V minulosti byla jedinečnost tím, co vás udržovalo daleko od sebe. To se chýlí ke konci.

Dlouho se hovořilo o konci světa. Můžeme vás ujistit, že svět zůstane. To, co se rozpouští, jsou Závoje oddělenosti. Co to znamená a jaký to na vás bude mít vliv? Brzy zjistíte, že jste všichni Bratři. Nejenže vám v žilách koluje stejná krev, ale také jste všichni spojeni se stejným Duchem. Jste skutečně Děti Boha; ve skutečnosti jste Bohové, každý jste jedním aspektem Celku. Mnozí jste již toto učení pochopili, většina se však stále potýká s nepochopením, jak můžeme být všichni Jedno.

Abyste byli připraveni na odstranění Závojů, je ještě několik věcí k řešení. Jmenujme několik základních bodů:

Myslete jen pozitivní myšlenky.
Vytvořte si pocit Lásky k celému Stvoření.
Postavte se svým strachům čelem.
Odpusťte sobě i druhým všechna zranění minulosti.
Nechte každého být jaký je.
Zaměřte se na přítomný okamžik.
Následujte svou intuici na každém kroku.

Mnozí z vás cítí hluboký smutek a izolaci od svých blízkých a to jak těch na Zemi tak i těch, kteří přešli. Doporučujeme vám najít radost ve všech věcech a trávit čas tvořením myšlenek, jak byste chtěli, aby váš svět vypadal. Pracujme společně. Vytvořme vědomou kolektivní skupinu podobnou Správní Radě, kde se všichni scházejí pro obnovení podnikové politiky a předělání systému.

Dveře, aby se to stalo, jsou na Zemi nyní otevřené. Původní časová osa končí, je čas vytvořit Zemi takovou, jakou jste vždy chtěli. Brzy se cesty temných a Světelných sil rozdělí. Ti, kteří chtějí i nadále válku a hlad, půjdou jinou cestou. Ti, kteří chtějí zažít tělesnost harmonickým a vyváženým způsobem, přejdou na jinou cestu. Ani jedna cesta není správná nebo špatná, obě vedou nakonec zpět ke Zdroji Všeho.

Jsme zde na pomoc těm, kteří se rozhodli pro cestu harmonie a rovnováhy. Jsme zde, abychom vám kdykoliv pomohli znovu se spojit s tou částí uvnitř vás, která byla dočasně vypnutá. Jsme zde, abychom vám pomohli získat plnou vzpomínku na duchovní kořeny. Jsme vděční za vás za všechny, protože velmi milujeme tuto planetu a tuto Galaxii a chceme, abyste měli i nadále možnost využívat tuto Sféru pro potěšení a dobrodružství.

5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do středu, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě, k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým Já. Zůstaňte tišší a pokorní. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny, z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role. Díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. PÁTÝ Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ, takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com

úterý 24. ledna 2017

Svoboda, kterou jste nepocítili velmi dlouho. Často kladené otázky.

Milovaní, tolik se toho změnilo během pár prvních týdnů roku. Nová realita se stává pro mnoho Vzestupujících standardem. Země i lidstvo letos vstoupí do velkého posunu. Starověké kódy, které jsme umístili do Solární mřížky před stovkami tisíc let, jsou nyní součástí naší reality, pomáhají nám stabilizovat a urychlovat změny rychlým tempem. Na povrchu Země mělo být vše zničeno, ale v minulosti jsme změnili budoucnost a můžeme se za to nyní pochválit. Držíme co nejvyšší možnou vibraci. Nastavujeme záměry. Naše práce pomáhá, aby se nový svět manifestoval. Odhalujeme nové cesty.

Mnoho lidí začíná pociťovat svobodu, mnozí si plně uvědomují 4D, která se postupně zotavuje. Energie z galaktického centra bombardují fotony celou Sluneční soustavu a pomáhají v lidech rozpouštět 4D život. Vyšší frekvence je iniciují do 5D +.. Koruna se otevírá citlivosti vyšších úrovní. Přepisují se další části Vědomí. Sami sebe zvedáme na úroveň Zdroje.

Sebeovládání je zvládnutí vnitřních reakcí na vnější svět. Vděčnost a respekt vyjadřuje a ukazuje úroveň Božské Milosti (neposuzování).

Ti, kteří se rozhodli pro výzvu Vzestupu se nachází v mnohem vyšších vibracích než loni. To se děje při každé evoluci, nicméně během tohoto posunu expandujeme podle rozhodnutí Zdroje do mnohem vyšších vibračních stavů, než tomu bylo u předchozích změn velkých evolučních cyklů. Dualita končí. Odcházíme…

Prodejci starého paradigma i letos neúnavně prodávají kalamáře ve světě, který se stěhuje do telepatie, jejich temná agenda odhaduje, že pracujeme na jejich úrovni. Zaměřujeme se na Lásku, odpuštění, čištění vlastním srdcem, ne na externí loutkové show. Nemohou a nejsou schopní vnímat vysoké tóny, dokud budou o dimenzionálním posunu přemýšlet v lineárních (materiálních) termínech a nebudou rezonovat s Kristovským srdcem. 

Osobně zažívám nové úrovně sebe sama, nové chápání. Je to velmi komfortní na rozdíl od předchozích pěti let, kdy průchod každou bránou byl cestou do jeskyně, náročný, velmi lineární, plný bizarních úkolů, často na autopilota. Odměnou za předchozí práci je stálý stav blaženosti, který je k dispozici každému. Úplná absence nižších konceptů myšlení. Pocit čistého bytí Krista na Zemi, což ovlivňuje Kolektivní Vědomí a dynamiku energetických polí na Zemi. Je to živý aktivní plně vědomý stav Vědomí.

Stabilně a intenzivně pracuji v Nové Zemi. Když je potřeba, vracím se na most, který leží mezi dvěma světy s cílem pomáhat každému, kdo je připraven přejít na druhou stranu. Tento most může být náročným místem v závislosti, kde se na cestě nacházíte. Zaměřte se na Lásku a vyjádření tvořivosti než na krmení vlastních programů strachu. Pokud používáte utrpení jako záchrannou síť, protože je to snazší, vytváříte stále stejné situace znovu a znovu a znovu, ačkoliv se cítíte mizerně, riskujte raději změnu, udělejte krok vpřed, opusťte staré Já a dejte svůj život do pořádku. V tomto roce se probudí mnoho lidí do své duchovní podstaty a budou chtít vědět o duchovních tématech, intuici, o sobě a dohánět proces Vzestupu. Níže uvádím několik odpovědí.

Jedním z prvních kroků Vzestupu je nastavit záměr jako první – čeho byste chtěli dosáhnout. Váš cíl vás bude posunovat, jak budete vibračně stoupat.

Tento rok bude po mnoho z vás požadovat projevovat svou vnitřní kreativitu, dary, talent, které pomáhají stavět nový systém. Je rozdíl v tom, čím jste se zabývali ve Staré Zemi a co vám bude přinášet radost v Nové. Mnozí budou vytvářet vlastní podnik a uplatní potenciál dle předjednaných inkarnačních smluv. K dispozici máte nekonečné vyjádření sebe sama. Spolupráce se stává normou nikoliv stěžováním si a apatií. Nechte svou velkolepost a Světlo zářit. Podělte se o svůj lesk.

***
 Co je Vzestup?

Je to planetární změna frekvence. Každá dimenze je založena na frekvenčním pásmu, v kterém existuje určitý způsob bytí – realita. Vzhledem k tomu, že se frekvence Země mění, všechno na ní také mění svou frekvenci. Její frekvence stále stoupá, vše na jejím povrchu je tím ovlivněno. 3D realita je realita s nejnižší hustotou, ve které je člověk schopen existovat. Proces Vzestupu umožňuje přeměnu fyzického těla, Světelného těla, Vědomí za hranice 3D, 4D, do vyššího vibračního stavu po velmi dlouhém stavu oddělení. Země vstoupila do 5D 12.12.2012 a v tento den byla postavena platforma pro nový lidský genom. Mnoho mimozemských ras, systémů a Galaxií je závislé na Vzestupu Země. Jsme v podstatě posledním a zároveň nejslabším článkem v procesu, který nemůže pokračovat, dokud jedna hra neskončí.

Jaké změny ještě probíhají?

Mění se Vědomí, mění se paradigma. Mění se všechno. Probouzí se moudrost, která se nemohla projevit tisíce let. Tato změna je docela drsná a stává se velmi zřejmá. Je to Nový počátek. Změna probíhá na úrovni mentální, emocionální, fyzické, duchovní, dimenzionální. Takové dimenzionální změny se nikdy před tím na planetě neodehrály. Děje se to poprvé a je to obrovská příležitost být u toho. Ne každý se rozhodl v tomto životě probudit.

Proč používáte při Vzestupu koncept Mayské civilizace?

Posvátný Mayský kalendář používá popis energií přicházejících z galaktického centra. Jedná se o vědu celého Vesmíru a Universální změny. Starověcí Mayové byli velmi pokročilí v matematice, astrologii a astronomii, takže přesností Kalendáře získali pověst Strážci ČASU. Jejich znalosti a metody jsou velmi komplexní. Po celá staletí následovali několik kalendářů, z nichž každý měl specifický účel. Kalendář TZOLKIN je jejich Posvátný kalendář. V tomto modulu je zakódován nejen celý evoluční cyklus a vzorce lidských Předurčení, ale rovněž celý plán záchrany lidstva. Základní matematikou je 13 tónů a 20 piktogramů – denních Znamení, které dohromady tvoří 260 singulárních energií.

Proč bych měl/a číst každý den Mayské Zprávy?

Díky práci s MK dostáváme mega turbo přispění k hladkému vývoji. Číst Poselství každý den, znamená být energeticky sladěn. Působením energetické kombinace kinu daného dne můžete uzdravit trauma dané části na principu spirální energie. Tento materiál je kódován Světlem každý den. Pomáhá vibračně pozvedat, jít a udržet se v proudu frekvenčních změn. Posiluje hladinu Kolektivního Vědomí. Uvolňuje od 3D filtrů. Vaše volby mohou mnohonásobně rozkvést. Pracuje na energetické úrovni, nikoliv na lineárním myšlení a logice. Gregoriánský kalendář nedisponuje žádnými spirituálními prvky, je to dogma založené na otázce, Co je dnes za den? Není založen v souladu s přirozeným plynutím života. MK je jednou z mnoha pomocí při dešifrování nižších negativních Stínů a symptomů jako vedlejších účinků Vzestupu a také všeho, co se týče osobního seřizování. Musíme odhodit masky, naučit se rozlišovat, rozlišovat, rozlišovat, vybírat realitu, kdy jít, kdy se zastavit, zvládat skoky a orientaci v aktuálních frekvencích, které mají expanzivní charakter, a které zesilují naše inkarnační dohody.

S čím mi může pomoci osobní mayská matrice dne narození?

Energie každého dne je důležitá pro inkarnaci – každá duše si vybírá svého Průvodce a Znamení, ve kterém se narodí. Narození v příslušný den má důležité důsledky pro osud i pro charakter člověka. Podle Energie dne narození Mayové přesně věděli, kdo jste a co jste se přišli naučit a věděli to o svých dětech. Je to nástroj, který odhaluje pohled za Závoj vlastní duchovní amnézie, uvědomění si mnoha aspektů předjednané inkarnační smlouvy, pomoc při propojení se zbytkem Vesmíru. Mapa a průvodce na cestě přes most ze 3D zkušenosti do 5D +… Přímočarý koncept. Slouží pro práci svým vlastním tempem a urychlení pokroku. Každý z nás je zodpovědný za svůj vlastní Vzestup a nasazení.

Co je Vědomí Krista?

Solární Kristus není člověk, je to síla, která odráží čistý stav Vědomí. Sjednocujeme se se Zdrojem Všeho. Lidská DNA obsahuje možnost ztělesnění plného stavu Bytí Krista.

Jak mohu zažívat změny elegantně?

Péče o sebe a sebeláska je prioritou. Obejměte sami sebe – jste inkarnovaný Stvořitel, který tvoří stejně jako Zdroj sám. Příroda, příroda, příroda. Meditujte, smějte se. Dostatek vody. Alkohol snižuje vibrace. Vypněte zprávy. Buďte co nejčastěji mimo wifi. Nechte se nyní často exponovat slunečními paprsky. Strava bez GMO. Vyjadřujte svou tvůrčí šťávu. Hudba, tanec, řemeslo, výtvarné umění, zábavná činnost. Pohyb okysličuje buňky. Setkávejte se s těmi, kteří jsou nejblíže vašemu pravdivému Já. Buďte k sobě jemní.

Jak dlouho to vše bude trvat?

Na osobní úrovni, jakmile se spojíte se svým Vyšším Já a intuice vás povede stejně jako vaše navigace v autě vždy na místo, kde jste rádi a kde je vám dobře. Pak bude život plně v rovnováze. Na globální úrovni je to mnoho práce na mnoho let.

Držím vás ve svém srdci. Děkuji za vaši práci. Užijte si hloubkovou přestavbu. Zavřete oči a nadechujte čerstvý zimní vzduch. Mějte krásné transformační dny. Požehnání všem.

V Božské Lásce, Světle, Službě
Lenka

Lenka Sykorova  2017 mayskykalendar.blogspot.com
Budu ráda za dary vděčnosti, hluboce je oceňuji. Děkuji.

TZOLKIN 24.1.2017 4 MEN kin 95

Men – Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí.

Skutečný směr cesty je nejlepší vidět z výšky. Pokud máte kdykoliv pocit, že jste dole, bez motivace, zavolejte Men, aby vás vzal zpátky do stratosféry vašeho života, abyste spatřili úžasnou cestu, po které cestujete v plné a kompletní celistvosti. Tady nahoře se každý jednotlivec stane perlou v dlouhém oslňujícím řetězci, každý se svým unikátním otiskem a významem. Nezneuctívejte jednotlivé dny pro potřebu hodnotit svůj život jako celek.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU
 PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY

Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.

Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.

***

Jsem Men 4. Vítejte v tento den zázraků a požehnání. Naším dnešním tématem je nadmořská výška. Stejně jako orel můžete stoupat do té největší výšky. S praxí se naučíte, jak dělat otočky a létat s větší lehkostí. Při létání jsou otočky praktikování ztráty a znovuzískání kontroly jednoduše pro radost ze zážitku. Důvod je podobný jako proč se mnozí z vás znovu a znovu inkarnují na Zemi. Máte zde k dispozici prostor padat do nelásky a pak ji znovu získat. Je to jednoduše dobrodružství.

Avšak svět, jak ho znáte je u konce. Jste na konci cyklu, který vám umožňoval padat do nelásky. Tisíce z vás se probouzí do reality, v které můžete společně tvořit lepší existenci jako skupina s vědomým záměrem. Je vaší povinností přidat se ke skupině, která se chystá vytvořit Rajskou Zahradu, nebo můžete dál pokračovat po cestě hromadného ničení. Není nic špatné nebo správné, všechny cesty vedou v konečném důsledku zpět ke Zdroji Stvoření. Nicméně budete muset sklízet, co jste zaseli. Takže co si přejete zažít? Pokud je to svět plný míru a radosti, pak čtěte dál, protože i to je náš cíl. Ti, kteří chtějí zůstávat v myšlenkách na válku a kontrolu, nebudou slyšet naše slova, neboť rezonují s jinou frekvencí.

Ti, kteří se chtějí povznést do nových výšin, udělají nejlépe, když se každý den spojí se svým Vyšším Já pro rady a vlastní vedení. Vyšší Já je ta část vás, která zůstává ve sféře Ducha, jakmile se inkarnujete na Zemi. Spojení je velmi jednoduché, ale znamená to, že vystoupíte z vašich levohemisférových vzorců myšlení. Možná pro vás bude zajímavé naučit se, jak přejít z každodenního alfa stavu mozku do mysli ve stavu théta, protože théta je stav, kde dochází ke kouzlům.

Jakmile budete každý den praktikovat jít dovnitř sebe a požádat o radu a vedení, je méně pravděpodobné, že odbočíte z cesty, kterou jste si v této inkarnaci zvolili. Mnoho učitelů, včetně nás, má moudrost a znalosti, o které si přejí se s vámi podělit. Každý z vás jde po jedinečné cestě. Není ani jeden učitel, který by mohl směrovat každý váš krok, jinak byste byli pouhou loutkou. Každý dostal nádherný dar svobodné vůle, aby si mohl vybírat na švédském stole nádherné dárky, které vás zajímají.

Abyste mohli stoupat do vyšších vibrací, musíte se naučit, jak bezpodmínečně dávat a přijímat bezpodmínečnou Lásku. Frekvence Lásky a vděčnosti jsou vibrace, které jsou potenciálem éterických Sfér. Už jste někdy zažili pocit euforie, kdy je všechno dokonalé a klidné? Všimli jste si, že jsou tyto chvíle pomíjivé? Máte chuť zažívat tyto pocity znovu? Chtěli byste mít tyto zážitky v každém okamžiku svého života? To je potenciál k vytváření života plného okamžiků Lásky a Míru. Tyto pocity vás pozvedají do vyšších frekvencí, ve kterých se kouzla manifestují mnohem snadněji. Jsou to skutečně pocity, jako když jste orel nebo Anděl a plujete v oblacích světa bez starostí. Chcete-li je získat, vyžaduje to úsilí. Vraťte se zpátky z oblaků a přistaňte na zemi, abyste po malém pozemském školním vzdělávání mohli opět vzlétnout.

Mnozí se nikdy s Vyšším Já nespojili, ačkoliv jste k němu všichni stále připojeni. Chce to jen trochu praxe a důvěry ve spojení. Někteří se ptají: „A jak mám vědět, jestli to, co jsem slyšel, bylo moje Vyšší Já?“ To je skvělá otázka, na kterou lze odpovědět několika způsoby. Mnohokrát, pokud jste v silném emocionálním stavu, může být spojení zmatené, proto je důležité, abyste za prvé získali kontrolu nad svými emocemi.

Dávejte pozor na nižší energetické entity, které s lidmi rády hrají různé triky. Logický mozek miluje udržování kontroly a může stát v cestě tím, že přináší různé strachy, které budou blokovat vaše dobrá rozhodnutí. Stejně jako u všeho jiného, dokonalost přichází s praxí. Jeden ze způsobů je cvičit a studovat naše Zprávy na denní bázi, zatímco se vám snažíme pomoci zbavit se negativního myšlení, starých kódů přesvědčení a temných emocí, se kterými jste spojeni.

Lidé, kteří jsou spojeni se svým Vyšším Já, mají řadu zkušeností: někteří jasně slyší hlasy, někteří mají při spojení „božské vnuknutí“, cítí zvláštní vůně, jiní mají specifické pocity v těle, např. v žaludku. Jakmile jste rozrušeni nebo neklidní, nepokoušejte se žádat o vedení. Pokud můžete, vyčistěte své emoce. Pokud jste unaveni, odpočiňte si, než začnete žádat o radu. Vyčistěte svůj jídelníček a pijte dostatek vody, protože voda funguje v buňkách jako baterie a je velmi potřebná pro dobré spojení. Naučte se osvobodit mysl od očekávání nebo říkat vašemu Vyššímu Já, co má dělat. Přistupujte k němu jako k moudrému mudrci. Poslechněte si jeho rady a vyberte si, co cítíte jako nejlepší volbu. Nejsou žádné správné, žádné špatné volby; všechny cesty vedou ke Zdroji. Dovolte si klopýtat a učte se z každé zkušenosti.

Nejlepším měřítkem pro to, jestli informace, které slyšíte, jsou od vašeho Vyššího Já nebo duchovních Průvodců, je pocit míru a Lásky. I když budete muset udělat rozhodnutí, která nejsou komfortní nebo se nebudou líbit druhým, zapracujte na svých obavách a stiskněte tlačítko vpřed. Věnujte pozornost svým pocitům, protože jsou vaším ukazatelem směru, podobně jako GPS mapy.

Jak budete cvičit ladit se na své Vyšší Já a Průvodce, brzy rozpoznáte jejich frekvenci. Je to podobné jako rozpoznání vašich dobrých přátel na Zemi. Jsou věci, které je rozlišují, a to nejen na fyzické bázi, ale i energetické. V blízké budoucnosti budete moci vidět bytosti s bydlištěm na Druhé Straně velmi jasně. Důvěřujte informacím, které slyšíte. Rozhodněte se, které rady jsou hodnotné. Podnikněte nezbytné kroky a integrujte je do svého života. Změňte svůj život a podělte se o své znalosti s ostatními.

Existují i jiné způsoby, jak se spojit s vaším Vyšším Já jako proutky, kyvadla, virgule nebo svalové testy. Ve zkratce v dalších Zprávách budeme sdílet, jak tyto nástroje používat. Vyzkoušejte je a uvidíte, jestli je nějaký pro vás vhodný. Pro tuto chvíli se s vámi loučíme. Už víte, že vše, co potřebujete, je uvnitř vás. Zavolejte nás kdykoliv budete potřebovat informaci, radu nebo velkou éterickou pusu!

4. TÓN – TVAR A MÍRA – SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaši tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s Časem i Prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny, v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů, se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.

ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com.