úterý 20. března 2018

TZOLKIN 20.3.2018 8 MEN kin 255

Men – Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí.

Velký den vyjádřit poděkování za blaho, bohatství a hojnost a žádat o více bez viny a bázlivosti. Navzdory Západním hodnotám o pokoře a skromnosti, je to naše společnost, která uctívá bezohlednou spotřebu a materializmus, který překračuje hranice udržitelné prosperity. Na druhé straně nativní lidé, jako jsou Mayové, nemají žádný problém s bohatstvím. Pro ně je prosperita naprosto přirozenou a žádoucí součástí života. Ale oni vědí, jak vyvážit potřeby a touhy s tím, co může Země a jejich komunity poskytnout.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE PRO VYŠŠÍ PRAVDU
 K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU

Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního Ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.

Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.

***

Děkujeme za spojení v tento den. Dnes bychom vám chtěli říci DĚKUJEME, že jste se rozhodli přijít na Zemi. S touto volbou jste se zároveň rozhodli udělat spoustu věcí.

Ti z vás, kteří čtou tato slova, si vybrali cestu Osvícení. V určitém smyslu jste již dokonalí a čistí, ale na druhé straně je hodně toho, co chcete zažít, takže jste se oddělili od Zdroje.

Věřte ale, že ve skutečnosti nejste odděleni od Zdroje, protože Jednota sídlí uvnitř vás. Individuaci jste si vybrali jen na nějaký čas. Bylo rozhodnuto, že ve Sféře Země bude umožněno zažívat oddělenost. Ačkoliv se nikdo vědomě nerozhodne pro oddělenost, bylo vám to umožněno, když jste si zvolili dráhu Evoluce.

Mnozí z vás cítí, že Čas je téměř u konce, a tak poháníte sami sebe vpřed rychlostí, která v historii Vesmíru nebyla nikdy zaznamenána. Velký zájem je také ze strany Hvězdných Bratrů, kteří sledují rozvoj dění na Zemi i uvnitř vás.

Abyste byli co nejvíce úspěšní v tomto dění, zatímco máte stále lidskou formu, zvažte následující možnosti:

Odpočívejte, když jste unavení.

Jezte potraviny, které jsou co nejblíže jejich přírodnímu stavu.

Buďte laskaví k sobě i k druhým.

Často se smějte.

Užívejte si život.

Vyberte si práci, která vám přináší radost.

Respektujte rozhodnutí druhých.

Věnujte pozornost svým vlastním kódům přesvědčení.

Meditujte a modlete se.

Vnímejte vděčnost každým okamžikem.

Jedná se o deset klíčových bodů pro váš Vzestup. Rozvíjejte je v každodenní praxi a sledujte, jak váš každodenní život rozkvétá jako otevírající se lotosový květ.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

MEN: Vědomí, vize, iluze….
Energetické pole definované symbolem MEN je charakteristické nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout ze zmatku každodenního života. Pokud vám chybí vize, honíte se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li váš duchovní růst brány Srdce – do vašeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla MODRÉHO ORLA vynese Vědomí cíle na první místo. Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi, přestává se zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi. Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace. Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle, pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši duši. Dnes uvidíte, jak dalece jsme nezávislí. To, co budete dělat dnes, odráží vaši velikost. Dnes bude dán pod lupu bolestný egocentrický svět. Staňte se dnes vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí přání. Nepodlehnete psychóze strachu ani zdánlivě ohrožené budoucnosti.

8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku. VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jste se před narozením zavázali.

Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace. Jak nahoře, tak dole. Záměrem této energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón OSM umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou, takže nebuďte překvapeni, pokud jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.

Jarní Rovnodennost 20/3 17:16 SEČ

Na této planetě je už tolik Světla a dokonce i ti,
kteří mohou vnímat věci z úhlu dvojího rámce - zlý, dobrý, správný, špatný, Světlo a tma,
mohou okamžitě pocítit, 
co je to zkušenost dosažení stavu Samádhi.

Cesta směrem k tomuto stavu nespočívá v tom, co zasahuje naše smysly a vnímání, 
ale, co je rozšiřuje do té míry, že se nenacházíme ve stavu omezení.

Všechno přichází samo, 
když žijeme v přirozeném stavu Samádhi. 
Tento stav je stavem nejvyšší myli, která je jasná a čistá jako křišťálová obloha.

 Je čas trochu se uvolnit venku a v přírodě, protože to je stav, 
kdy cítíme, že jsme naživu.
Svoboda umožňuje vyšší kreativitu, 
kdy se uvolněná mysl otevírá vyšším stavům vnímání.

Pohybujeme se novým směrem, tam, 
kde jsme ještě nebyli a co jsme ještě nikdy nevyzkoušeli. 
Všechny nové počátky jsou v této době doporučovány a práce a víra, 
kterou vkládáme do těchto skoků, je odměňována. 

Náš osud je přirozeným ztělesněním duše. 
Když dosáhneme vnitřní čistoty a vnitřního spojení, vytváříme posvátné místo, 
které je velmi důležité udržovat a chránit před vnějšími vlivy.

Je čas naladit se na lidskou přirozenost ve všech našich Božských věcech,
opustit světský život a pracovní povinnosti a přijmout širší rozsáhlejší životní sílu,
 která se chce pohybovat skrze nás s tímto 
právě začínajícím novým cyklem Znovuzrození
 a dosáhnout toho, co nazýváme Magie. 

Jsme Zdroj a Stvoření v jednom. 

Nádherné oslavy Jarní Rovnodennosti vám všem, Milovaní. 

pondělí 19. března 2018


TZOLKIN 19.3.2018 7 IX kin 254

Ix – Mág, Jaguár. Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí.

Zákon džungle je nemilosrdný. Někdo musí zemřít, aby druhý mohl žít. Nemilosrdný zápas o zdroj. Nekonečný závod, jak zajistit přežití svému vlastnímu druhu. Přesto je zde také dech beroucí krása, harmonie, rovnováha a velkolepá hojnost slunečního světla, vody a živin pro všechny zúčastněné. Všechno záleží na tom, jak se díváte na život. Uuc (7) vám dnes pomůže vidět věci ze všech stran a Ix vás vede k dosažení vašich vlastních cílů, v souladu s vaší intuicí, vrozenými smysly, záměry a talenty…… jak v džungli, tak i v životě.

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ, ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR. DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH. JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.

Jaguár je symbolem Vesmírných sil, Duch džungle, hor a Strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.

Nativní Ix mají dary predátora, vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.

Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.

***

Vítejte! Je nám potěšením strávit dnes s vámi několik chvil.

Jak se ukončuje tento cyklus Tzolkinu, velmi se těšíme na nový společně s vámi.

Mnoho z vás se velmi zrychluje na cestě pochopení a porozumění.

Pomoc můžete nacházet také v knížkách, filmech, jasnější komunikaci s Vyšším Já, Průvodci nebo s námi na Druhé Straně.

Pokud máte pocity zoufalství ze světových událostí nebo situace doma, najděte si čas být ve svém Středu.

Jakmile jste vyrovnaní, budete připraveni lépe naslouchat svému vedení a jednat, spíše než jen reagovat na situace, které vás dříve rozrušily.

To je celé naše dnešní Poselství.

Obracejte se dovnitř sebe ráno, večer a každý okamžik mezi tím, pokud vnímáte něco menšího než radost a dokonalou Lásku. Brzy se to stane přirozeností a váš život začne vzkvétat.

Užijte si tento den v radosti!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Poctivost, spravedlnost, síla srdce…..
MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročit práh SVĚTA MAGIE. Za tímto symbolem se skrývá energie zodpovědná za magii tvoření. Mágem je možné stát se díky síle srdce, nikoliv s pomocí těžké hlavy. Všechny přízemní touhy člověka uvězněného ve světe dogmat mohou vyvolat jedině bolest a duchovní utrpení. U mnoha nezralých osob – osob stavějících na první místo dobro materiální dny MÁGA mohou bolestně zdůraznit bezmoc vůči nepřízni osudu. Pro toho, kdo otevřel srdce, naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, nikoliv racionální inteligencí, dny MÁGA navrhnou geniální řešení; zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek. Problémy se vyřeší téměř spontánně, neplodné honění za obživou, úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Člověk, který nemá nic jiného na práci, bude připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol MÁGA. Pokud si nejste jisti, kdo má pravdu – rozum či srdce – spojte se s polem vibrací energie MÁGA. Dny IX pulzují pozemskou moudrostí a stále hledají příjemce na Zemi. Věřte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě. Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Obr MÁG čeká po eony let, aby s vámi navázal spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů. Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.

7. TÓN SPOJENÍ – SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě, věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebe přijetí. Otevřete se přitékajícím darům.

PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ

Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší energií, která proniká až do naší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.

Copyright 2018 ©  mayskykalendar.blogspot.com.

neděle 18. března 2018

TZOLKIN 18.3.2018 6 BEN kin 253

Ben – Rákos/Poutník. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, Nebeský pilíř, talent Tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v Čase a Prostoru, Nebeský Vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.

Jeden z nejvíce blahodárných a bohatých dnů Tzolkinu. Ben je vsazen do výživného objetí Lamat a oba spolu jsou obklopeni silnou a stabilní energií Uac (6). Výsledná energie je o několik řádů bohatší, léčivější, kompletnější, než každá ze tří samostatně. Uzemněte svého Ducha ve vašem vnitřním domově, podstatě své duše, protože odtud z tohoto jediného elementárního zdroje mohou být všechny aspekty vašeho života uzdraveny, uceleny, oživeny a obnoveny.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT DOMOVU

BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů, význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají nebe, je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.

BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více Světelné energie, tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je, zejména vášeň pro koncepci, které věříme.

Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.

***

Požehnání, Drazí! Jsme velmi vděční za tuto příležitost podělit se s vámi o získané znalosti a moudrost. Vězte, že ve vás spočívá schopnost shromáždit všechnu moudrost Vesmíru. Nejprve musíte uvěřit, že máte schopnost vyčistit systém obvodů, které zastavují tok Lásky k vám.

Lze to provést pomocí zdravého stravování, jasného myšlení, emocí Lásky a vděčnosti. Pokud některá z těchto emocí chybí, spojení je zmatené, což ovlivňuje schopnost příjmu. Někteří mají od narození psychické schopnosti (jasnovidnost, jasnozřivost, telepatie ….), ale jejich obvody mohou být zmatené kvůli stravě a nahromaděné emocionální bolesti. To je důvod, proč je nutné vyčistit energetické pole od základů.

Každé ráno, když vstanete, věnujte několik okamžiků vděčnosti za vše. Děkujte Stvořiteli za příležitost chodit po Zemi ve fyzické formě. Pošlete vlny vděčnosti zástupu Průvodců, kteří vás podporují a pomáhají vám. Buďte vděční za své tělo a věnujte pozornost jeho potřebám. Začněte pracovat společně jako tým se svým tělem, abyste zlepšili svůj blahobyt a obvody, což umožňuje přístup ke VŠEMU. V každém okamžiku se na sebe dívejte jako na úplný a dokonalý celek. Vězte, že vaše tělo je dočasný příbytek, chrám a zaslouží si tak s ním být zacházeno.

Po celý den dbejte na to, co říkáte a co děláte. Buďte laskaví k ostatním, bez ohledu na to, jak vás „školí“. Buďte opatrní, nesuďte ostatní a nepředpokládejte jejich chování. Jakmile získáte sebekontrolu a Lásku k sobě, budete vyzařovat kódy přesvědčení každým pórem a rezonovat s druhými.

Usmívejte se na každého. Spojujte se s každým, koho potkáte od srdce k srdci. Když se dostanou nevlídné myšlenky na úroveň vašeho vědomého vnímání, požehnejte jim a znovu se zamyslete. Pokud myslíte na jiné, kteří se cítí nevlídně, vyšlete jim Lásku do jejich srdce. Budou dostávat pocity Lásky, bez ohledu na to, kde se ve Vesmíru v současnosti nachází. Jakmile jste uvolnili špatné pocity vůči ostatním, můžete zvýšit kapacitu Lásky, aby mezi vámi volně proudila. Tato Láska vyzařuje vlny, které proudí celým Vesmírem.

Máte plnou kontrolu nad tím, jak se cítíte a jak budete reagovat na ostatní. Cokoliv menšího než Láska, je získaný návyk, který může být okamžitě změněn. Často tam jsou spory, které začaly před staletími, ale nenávist žije ve vaší generaci. Tyto vazby mohou být zlomeny, takže Láska může proudit mezi všemi rodinami, kulturami a rasami. Přijměte rozdíly druhých, užívejte si rozmanitost, každý z vás má co nabídnout.

Není mezi vámi nikdo, kdo je důležitější, než druhý. Uvolněte všechny pocity bezcennosti a nadřazenosti, které pronikají vaši Bytost. Mnoho lidí je pod kontrolou a snaží se zamaskovat své pocity. Tyto způsoby chování jsou nebezpečné pro všechny zúčastněné strany a způsobuje to oddělení od sebe a odpojení od Zdroje.

Každý den je ve vašich silách zůstat ve spojení s pocity Lásky Božského Zdroje. Je to vaše právo od narození, abyste byli šťastní a měli radost v každém okamžiku. Způsoby lidského života škodily tomuto spojení, ale mohou být ihned změněny. Volba je jen na vás.

Chápeme, že je obtížné žít ve Sféře, která zde existuje dnes. Přesto existuje na vaší planetě mnoho lidí, kteří vystoupali nad tlachání o nevlídnosti a v současné době se nacházejí ve stavu blaženosti. Vyhledejte tyto Avatary, ať už osobně nebo prostřednictvím jejich vlastních rukopisů a objevte způsoby, které získali konstantním spojením se Zdrojem.

Zjistíte, že každý z nich následuje svou jedinečnou cestu, každý z nich jde po stopách, které vám mohou pomoci k získání podobného osudu. Použijte svůj zdravý rozum a intuici a jděte svou vlastní cestou. Bude to vyžadovat píli dávat pozor na vše, co říkáte a co děláte a obrovské množství sebelásky, Lásky a disciplíny, abyste se stali milující s radostí v každém okamžiku.

Napadá vás něco důležitějšího ve vašem životě?

Zaměřte se na své úmysly a věnujte pozornost věcem, které vám přinášejí radost. Pak budete odrazem Boha, kterého hledáte. Neobávejte se o vaše jídlo nebo obživu, protože vše co potřebujete, vám bude poskytnuto, jakmile půjdete s proudem Lásky. Může to znít jako vzdušné zámky, nicméně je to pravda. Můžete nalézt hodně blaženosti, pokud váš životní styl a hmotné statky budou zjednodušeny. Tím nechceme říci, že bohatý člověk nemůže být blažený, ačkoliv péče o majetek může vyžadovat mnoho času a pozornosti.

Vyhledávání většího a lepšího majetku může pro mnohé znamenat úmrtí nebo se získávání majetku často může stát zbožné. Toto neustálé vyhledávání, které vyžaduje hodně času, svedlo mnoho lidí z jejich cesty radosti a rovnováhy. Ti, kteří získávají své bohatství tím, že využívají druhé pro práci, potřebují ještě více času na jejich kontrolu. Proto doporučujeme, buďte vždy laskaví k druhým a vděční za službu všem.

Pokud máte přístup služby a sdílení, vaše srdce plně expanduje.

Nemáme na mysli, abyste dbali na potřeby druhých na prvním místě, protože tak vytváříte nerovnováhu. Nicméně vám doporučujeme využívat své talenty a dovednosti pro péči o vaše potřeby i potřeby ostatních, protože tak zvýšíte vaši schopnost radovat se. Dokonce i ti, kteří zneužívají práva druhých, by měli využívat ocenění, protože postoj vděčnosti má velký význam.

Mnoho lidí hledá své poslání na Zemi. Přesto vám říkáme, že mnozí jste tu jen pro zkušenost života ve fyzickém vozidle. Jiní jsou zde, aby prožili Lásku a radost. Najděte si takovou práci, která vám vyhovuje. Dokonce i práce, která může být považována ze nedůležitou, má vysokou hodnotu, pokud je prováděna s Láskou a radostí.

Mnoho duší může být osvíceno pouhým úsměvem neznámého člověka. Nevíte, jaký vliv mají na druhé vaše činy a slova. Když opustíte tuto rovinu, půjdete před Recenzní Radu* a budete se zamýšlet nad svým životem na Zemi. Nezapomínejte na to a dělejte rozhodnutí, která zahřívají vaše srdce. Co byste změnili v tuto chvíli, pokud by měla být přezkoumána každá myšlenka, slovo i skutek?

Praktikujte Bytí člověka, kterým si přejete být v každém okamžiku. Představte si ve své mysli, jak reagujete ve chvílích, které vám v minulosti přinesly bolest a smutek. Jak budete reagovat na ty, kteří k vám byli krutí? Vybírejte laskavost a činy Lásky v každém okamžiku a váš život bude výrazně posílen.

Končíme pro tuto chvíli, i když bychom vás mohli povzbuzovat navždy, abyste poznali dokonalost, kterou jste. Jsme přešťastní, když v každém z vás vidíme záblesky přirozeného Ducha přírody. Jsme velmi šťastní, když se tyto záblesky stávají vaším způsobem života.

Je to vaše právo od narození žít každý moment život v radosti, Lásce a míru. Buďte vždy vděční za vše, co k vám přijde a soustřeďte svou pozornost na pozitivní cestu. Mnoho požehnání vám!

*Vyšší Recenzní Rada je osobní zkušenost, kde přezkoumáváte váš život po fyzické smrti. Nejedná se o žádný akt rozsudku, je to jen přehled vašich činů a reakcí v průběhu života. Všechny věci, které říkáte a děláte, jsou zaznamenány v osobním životním záznamu. Proces přezkumu je podobný jako sledovat svůj život na obrazovce. Jednu věc si zapamatujte, že při přezkumu budete vidět věci z jiného úhlu pohledu, budete zažívat i cítit vše, co všichni kolem vás zažívali a to zejména ve vašich osobních vztazích. Pokud s nimi zacházíte nespravedlivě bez laskavosti, během přezkumu zažijete to, co oni cítili jako důsledek vašich činů. Hlavním cílem této revize je zjistit, co funguje a co nefunguje. V důsledku toho si vyberete nebo můžete být přiřazeni na Druhé Straně na různá místa. Recenzní Proces je také nedílnou součástí plánovacího procesu pro ty, kteří se znovu inkarnují na Zemi nebo na podobné planety.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Zkoušky, možnosti, osobní svoboda…
Energie POUTNÍKA nám otevírá brány do Vyšších světů, pomáhá uniknout z karmických otroctví. Každá forma otroctví a závislosti se v den BEN objeví velmi drasticky. Pole napětí vytvořené mezi karmickým časem a neomezenou svobodou, přinesenou na Zemi skrze nového Ducha ČASU, se může stát velmi nepříjemné. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před tímto člověkem se otevře velký Svět – Svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tento člověk započne novou etapu života daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na „řídící věž“ a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Nezapomeňte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.

6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v CELISTVOSTI TOHO, KÝM JSTE. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své SVĚTELNÉ JÁ. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy, proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu a na druhé straně se koncentrují energie harmonie odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.

sobota 17. března 2018

TZOLKIN 17.3.2018 5 EB kin 252

Eb – Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu.

Mnozí se domnívají, že máme jen jednu životní cestu, kterou nazýváme osud. Ve skutečnosti kráčíme v životě po mnoha cestách, které se mohou výrazně lišit v délce, kráse, obtížnosti a učebních lekcích. Jedná se o cesty, které tvoří jednu velkou cestu, po které cestujeme a naplňujeme cíl tohoto života. A to je to, co dělá naši zkušenost lidství tak bolestnou, a tak bohatou. Oslavujte hojnost cest ve svém životě, ať už minulých, současných nebo budoucích a přijměte ji plně, zcela a bezvýhradně.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST, ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ.

Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje cestu života vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.

Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.

Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.

***

Děkujeme dnes za spojení. Chtěli bychom vás povzbudit, abyste se obrátili dovnitř sebe.

Neexistuje žádná důležitější činnost, kterou musíte dělat každý den, kromě dýchání a jídla.

S meditací a každodenní modlitbou je spojeno mnoho zdravotních výhod.

Velkým přínosem pro zdraví na fyzické úrovni je odpočinek a relaxace, protože se tím zbavujete stresu.

Při práci s různými problémy budete lépe zvládat stres, který se může objevit.

Psychicky budete stále ve střehu a soustředění.

Naučíte se citově vyrovnávat se všemi situacemi a vyrovnanost znovuzískáte snadněji.

Po spirituální stránce je důležité, abyste i nadále praktikovali spojení se Zdrojem.

Kdykoliv se cítíte vyčerpaní, mimo svůj klid, unavení nebo zdrcení, udělejte si čas být ve svém Středu.

Trénujte okamžité uvolnění Vědomí.

Přichází to s praxí, ale toto úsilí za to stojí, pokud potřebujete dosáhnout pocitu klidu a pohody.

Je mnohem více, co bychom mohli na toto téma říci, ale zážitek je mnohem lepší učitel než řečník.

Takže se dnes loučíme s nadějí, že si najdete čas obrátit se do svého Středu během příštích několika okamžiků.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Svobodná vůle, zodpovědnost, moudrost….
Zkušenosti získané v den EB se mohou ukázat velmi překvapivé, jelikož se zde jedná o naši pravou identitu. Většina z nás uvízla v karmické polaritě, často spadla do krajností a v závislosti na stupni vývoje se zastavila na extrémním strachu, nebo bloudila po poli Lásky. Odrazem tohoto stavu je chorobný sklon k vydávání soudů nebo hodnocení lidí a jevů. V takových případech v den EB dochází k čelnímu střetu našeho pohledu na svět s jeho silnou neutrální energií. Dokud neuvěříte v suverenitu vašeho JÁ, budete stále sužováni bolestnými záležitostmi, které přicházejí zvenčí. Čím více jste uvízli v polaritě, tím více vás budou strašit. Pokud jste jedni z těch, kteří se povznesli nad svět matérie, dny EB vás zalijí moudrostí, kterou s sebou přináší. Díky tomu vám „karmické terapie“ přestanou řídit běh života, protože stojíte nad nimi. Začnete-li sami řídit svůj život, dny EB budou podporovat vaši nezávislost. Pokud je vaše JÁ stále závislé na vnějším světě; na starých ideologiích či Lásce a nelásce vašich „nadřízených“, využijte vzkazy, které vám nabízí energie EB. Váš vnitřní Obr stále čeká na váš pokyn, chce po vás, abyste ho zapojili do akce, chce zavést postupně pořádek ve vašem životě. To on vám pomůže najít svobodu a nezávislost vašeho JÁ.
EB je první stanice kontroly na cestě k aktivaci vašeho Vyššího JÁ.

5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do Středu, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do svého Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k Pravdě, k poznání vaší Hvězdné Podstaty.
Odkryjte Světelnou stezku vycházející z vašeho srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tišší a pokorní. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny, z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ, takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

Copyright © 2018 www.mayskykalendar.blogspot.com.

pátek 16. března 2018

MUŽSKÁ ZRANĚNÍ

Od roku 2012 dochází k léčení maskulinních energií, které byly negativními mimozemskými rasami tisíce let zotročovány. Traumatické vzpomínky se používaly k zachycení duše v kontrolních programech u mužů, aby se zaměřovali na používání donucovacích způsobů a na materializmus. Byli často mučeni a jejich mysl byla energetizována na archetyp Tyrana. Tento zásah do mužské energie přispěl k fragmentaci neboli rozbití duše na mnoho částí, což se projevuje na planetě jako napájení umělé inteligence s myšlenkami dravce řídícího se egem.

Muži musí vědět, že jejich mozková neurální síť je záměrně manipulována, jejich mozek je záměrně napojován na umělou inteligenci. Vlády v tichosti používají spoustu technologií pro manipulaci mužů. Chtějí, aby nakupovali, aby byli neustálými spotřebiteli, chtějí úplnou kontrolu jejich myšlení prostřednictvím sdělování všech osobních údajů pomocí veškeré umělé inteligence. Chtějí, abychom jedli jejich GMO jídlo, sledovali jejich televizi, polykali léčivé pilulky, dýchali chemtreils, měli sex s co nejvíce lidmi, čerpali úvěry, pracovali 12 hodin denně…. otroctví.

Používají se agresivní válečné metody, které mají vychovávat z chlapců muže s donucením vytvářet archetyp Falešného krále, jehož primárním aspektem je kontrolovat. Muži jsou materiálně odměňováni za úspěch v násilí a vedeni, aby bojovali ve válkách za své rodiny a ochránili je před nepřáteli, vydělávali peníze, aby se dostali na vrchol potravinového řetězce, při čem často umírají. Tyto maskulinní deformace musí být vyléčeny.

Jako společnost musíme změnit tyto hodnoty, které vychovávají Alfa samce a psychopatické bolesti lidské kultury. Mužská bolest odděluje muže od Mužského Božského principu a neumožňuje plně se spojit s Ženským principem. Neexistuje žádný jiný způsob vyléčení, dokud si lidé neuvědomí, že to tak je a nezačnou odmítat otrocký energetický způsob manipulace jejich Vědomí.

Sjednocení mezi pohlavími je jedinou cestou k Celistvosti.

Cesta k vyléčení vede přes pochopení, 
že lidé jsou energetické formy s Mužským a Ženským principem. 

Na bytosti v mužském těle je Mužský princip viditelný. Uvnitř těla je skrytý princip Žena. Muž tedy musí najít méně viditelnou část sebe a se svou vnitřní ženou začít komunikovat. Pokud nerozumí Ženskému principu uvnitř sebe, nemůže s tímto aspektem ani komunikovat, žije v bolesti a velmi trpí a podporuje tak pouze vertikální spojení s duchovními silami. Chybí horizontální růst a to není Celistvost. Ženský princip je nezbytný pro komunikaci s pocity, smyslovými schopnostmi a Vědomím.

Bez chápání Mužského a Ženského principu, 
těchto rolí a jejich rovnosti, je nemožné být duchovně celistvý.

Tento nedostatek porozumění a nedostatek této zásadní a skrývané pravdy vede k širokému schizma a oddělení mezi pohlavími. Každá bytost na této planetě je androgynní. Negativní mimozemské rasy přesunuly archetyp Krále na archetyp Falešného Krále – Tyrana řídícího se myslí. Pokud se domníváte, že archetyp Tyrana je přesnou a pravdivou definicí principu mužského pohlaví, pak živíte tento archetyp ve svém rodu a ve společenském systému, kde je přijímán jako norma - muž s dravou myslí. Abychom změnili falešné maskulinní archetypy, musíme pochopit, že jsme přijali archetyp falešného Krále – Tyrana v našem životním stylu a přestat odměňovat toto chování u mužů a žen. Od roku 2012 začínáme modelovat nové chování a soucitné komunikační styly, kde existuje soucitné emocionální a upřímné sdílení a uvolňování všech úrovní očekávání mezi pohlavími.

Vzhledem k tomu, že Mužský princip je společensky podmíněn a řízen k tomu, aby projevoval nadměrné duševní a intelektuální stavy bytí, je běžné, že muži odmítají své vnitřní trauma a hluboké pocity. Jsou společností vychováni, aby odmítali vnitřní trauma a odpojili hluboké smyslové vnímání a zpracovávání emocí. Jsou penalizováni, pokud projeví příliš mnoho emocí a nejsou-li ochotní nechat se hypnotizovat návykovými stavy mužského Alfa pohlaví.

Mnoho lidí vůbec neví, jak přistupovat k hlubokým pocitům založeným na srdci, nebo dokonce, aby popisovali co cítí, co mají na srdci Mohou si zcela neuvědomovat co cítí nad rámec potřeb pro přežití a instinktivních reakcí jako je hněv, touha, hlad, násilí….

Program Tyrana vypíná srdce a ukončuje smyslové chápání už v době, kdy jsou muži ještě chlapci. Jestliže nepomáháme chlapcům respektovat a přijímat Ženský princip a jejich vlastní vnitřní Ženský princip, nedáváme jim základy pro zdravý respekt k emocím a intuitivním schopnostem. Rostou z nich násilní muži. Muži, kteří nemohou zpracovávat negativní emoce, nebo nemohou najít zdravý způsob, jak léčit trauma, se zapojují do závislostí a destruktivních vztahů. Tak se hromadí emocionální bolest a roste zcestné vnímání do bodu výbuchu a vzteku. Když muži vybuchnou do silných emočních stavů, mohou se podílet na spoustě destrukcí a násilí, protože ztrácejí kontrolu nad sebou, pak snadno manipulují a stávají se automatem. Většina tragických událostí, kde je používán tento vzorec vede k náhlému zabíjení nebo dokonce k zabíjení v rodinách. Muži, kteří nemají možnost vyrovnat se s vnitřním stresem a tlakem, hledají úlevu v nějakém explozivním jednání. Je to důsledek neustálého vystavování traumatickým zážitkům, které neví, jak zpracovat. Jsou to negativní mimozemskou rasou záměrně používané pojistky, aby muži poškozovali, provozovali násilí na lidech a rodinách. Muž, který prošel mučením a není schopen uzdravit vnitřní Ženský princip, se stává umučenou a mučící rozštěpenou duší.

Odmítáme-li uzdravovat emocionální bolest, nedokážeme zpracovat vnitřní zranění, pak odmítáme tyto věci v podvědomí. Když se nahromadí velké množství emocionálního napětí, člověk vybuchne a ztrácí vědomou kontrolu nad svým životem. To můžeme vidět u zcela tichých, zdánlivě normálně fungujících lidí. „Co se mu stalo, vždyť vypadal jako normální člověk?“ To je běžné, když někdo dostatečně tvrdě potlačuje své pocity a nemá odbyt této energie. Tak je vytvářen Král Tyran, aby bylo pácháno násilí. Ženy se používají zcela jinak, aby prosazovaly systém odměňování prostřednictvím sexu s muži, kteří se orientuji na výkon a násilí.

Původce těchto pozemských hrůz je Anunnacká a Reptiliánská šikana, hierarchický systém založený na hodnostech a kastách. Pokud se muž cítí nejistě ve svém makrokosmu na pracovišti, pak toto chování projevuje i doma v rodině. Mnoho mužů má mimomanželský sex, aby se cítili silnější, když se necítí ve své síle ve svém makrokosmickém světě. Mnoho mužů věří, aby byli silní, musí mít svůj harém žen. To je jeden z programů sexuální chudoby, kde cílem je rozdělit maskulinní a femininní principy tak, aby mužské a ženské energie nemohly vstoupit do rovnováhy a skutečného vnitřního sjednocení – vnitřní unie. S čím větším množstvím lidí máte sex, tím těžší je objevit rovnováhu vnitřních mužských a ženských energií a sjednotit vnitřní alchymii.

KDYŽ SE ZAMĚŘÍME NA PARTNERA/PARTNERKU JAKO NA REFLEXI SEBE, TEDY ODRAZ SEBE SAMA VE SVÉM ZRCADLE NAPROTI SOBĚ, PAK SE SNADNĚJI MŮŽEME ROZHODNOUT MILOVAT SEBE A MILOVAT NAŠE ZRCADLENÉ PROTĚJŠÍ JÁ. 

TO, CO NÁM TAK VADÍ NA DRUHÝCH, JSOU NAŠE VLASTNÍ, ČASTO NA NEVĚDOMÉ ÚROVNI, ULOŽENÉ POKLADY. 

TOTO UVĚDOMĚNÍ NÁM POMÁHÁ SJEDNOTIT SE SE SVÝM PRAVÝM DUCHOVNÍM PROTĚJŠKEM A TATO CESTA MUSÍ PROBĚHNOUT UVNITŘ NÁS –  U VNITŘNÍ ŽENY  A VNITŘNÍHO MUŽE.

TUTO VNITŘNÍ ALCHYMII NAZÝVÁME ALCHYMISTICKÉ MANŽELSTVÍ – POSVÁTNÝ SŇATEK, KTERÝ SE PAK MŮŽE PROJEVIT JAKO VNĚJŠÍ VZTAH. ZRCADLO U TĚCHTO VZTAHŮ JE: ACH MŮJ BOŽE, JSI STEJNÝ/Á JAKO JÁ.

Co potřebujete vědět:

Vaše mysl musí být tím nejlepším přítelem, nikoliv nejhorším nepřítelem. Ne každá myšlenka, kterou máte, musí být oznámena nebo udělána.

Zaměřujte pozornost vždy na to, co právě děláte. Naučte se pozorovat kvalitu myšlenky. Je to kontrolní myšlenka, nebo řešení problému?

Když potřebujete vyřešit problém, musíte udělat správnou volbu vedoucí k cíli. Správné rozhodnutí pro vás je správné rozhodnutí pro ostatní.

Místo předpokládání, co se stane, se zaměřte na okamžik přítomnosti a dělejte něco, co vás pozvedá k radosti. Posilte víru ve své nejlepší schopnosti.

Pokaždé, když ignorujete své ego, uděláte pro sebe to nejlepší. Nebojte se pustit hlouběji do svého smyslového vnímání se záměrem, neobhajovat, nekontrolovat, neposuzovat, neovládat, neopravovat.

Pozor na to, když vaše paměť přebíhá od minulosti k budoucnosti, pak se těžko koncentrujete na radost, tvoření a okamžik přítomnosti, což znehodnocuje vaši drahocennou životní sílu.

Jakmile jste zachyceni v minulosti nebo v obavách z budoucnosti, můžete mít tendenci věci odkládat a odklonit se od skutečného cíle. Neděláte dobré rozhodnutí, když jste ve strachu nebo kontrolujete situaci.

Energie kontroly vás vyčerpává a ruší váš klid. Naučte se umění KAPITULACE, vzdát se.

Oddanost přirozenému toku života vede k snadnějšímu řešení životních problémů. Oddanost znamená přestat bojovat se sebou. Oddanost není o nečinnosti. Oddanost sobě nemá poraženého ani vítěze, jedná se o přijetí.

Přijměte sebe, druhé a svět takový, jaký právě je. 

Netlačte na sebe, na realitu, na Vesmír.

Tak se naučíte, kdy podniknout kroky z místa kapitulace, tím se učíte CO TO JE ŽÍT V PŘIROZENÍM TOKU ŽIVOTA.

Čeho se bojíte, pokud se vzdáte kontroly a rozhodnete se kapitulovat?

Určete strach, který řídí konkrétní reakci a zjistěte, zda je tento strach z problému opravdu platný.

Pokud ovládáte něco nebo někoho, tyto akce nebudou dál fungovat.

Odpuštění bude mít ve výsledku lepší výsledek a budete cítit mnohem méně napětí a úzkosti.

Zaměřujte se na kvalitu současnosti, nikoliv na výsledek práce.

Rozhodování v souladu s přírodou a s vaší přirozeností: naslouchejte, počkejte si na odpověď svého Vědomí, nepospíchejte. Naučte se vnímat, kdy jednat, kdy čekat. Přemýšlet.

Někdy nedostanete žádný impuls provést nějakou akci, takže budete čekat do tzv. jedenácté hodiny. Buďte trpěliví, to vám pomůže uchovat si energii a životní sílu. Důvěřujte Vesmíru, sobě, toku života.

Do svého rozhodování zahrnujte ženský vnitřní aspekt a ženu partnerku.

Buďte si vědomi archetypu falešného Krále a krále Tyrana a nedovolte, aby vás tyto síly ovládaly, vaše Vědomí, chování, sebeúctu.

Vaše hodnota není vaší finanční hodnotou.

V případě, že uvnitř nosíte emocionální bolest, hněv, vhodnou volbou může být dechové cvičení, meditace, malování, tvoření, tanec, jóga, silové cvičení, běh, spojení s přírodou.....

Děkujme vám, že jste součástí této neuvěřitelné doby. V této době Vzestupu existuje neuvěřitelná vděčnost za vše, čím přispíváte k obnově Nové Země. Zůstaňte ve Světle svého srdce. Poděkování a mnoho Lásky.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

© Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com 16/3/18
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu.


TZOLKIN 16.3.2018 4 CHUEN kin 251

Chuen – Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita,
inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce.

Stejně jako příroda a Vesmír mají svoji posvátnou geometrii, tak i my, lidské bytosti. Lidské tělo je jedním z nejpozoruhodnějších výtvorů přírodního designu a inženýrství a lidská mysl je jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších souborů živého Vědomí. Respektujte a ctěte své tělo a mysl, jídlo, které jíte, myšlenky, které myslíte, cviky, které cvičíte, klid, který si dovolíte, a lidé vás rádi uvítají ve svém životě. To všechno jsou rozhodující vyrovnávací základní prvky, které ve svém životě potřebujete k naprosté harmonii. A tedy pokud je vaše tělo a mysl přírodní umělecké dílo – vy jste umělec! Ctěte umělce ve vaší duši.

CHUEN, TO JE TKADLEC NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO VAŠÍ REALITY.
ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO VAŠEHO ŽIVOTA.

Dnes je skvělý den začít cokoliv NOVÉHO. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.

Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších – šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři, všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a „zlaté ruce“, ale někdy i velké ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.

***

Zdravíme vás, Milovaní! Jak se pomalu dostáváme k závěru cyklu Tzolkinu, těšíme se a doufáme, že budete pokračovat v dalším novém. V každém cyklu jdete stále hlouběji do sebe, máte více a více odvahy čelit zraněním a bolesti, které blokují energie přicházející přímo ze Zdroje.

To se stává, jakmile máte pocit oddělenosti od Boha a narážíte na nízkoenergetické emoce jako hněv, strach, deprese, opuštění. Kdykoliv vnímáte vyklouznutí z radosti a míru, je čas obrátit se dovnitř sebe, dýchat a relaxovat, dokud nejste opět v rovnováze.

Existuje mnoho způsobů, jak se připojit vědomě ke Zdroji. Ačkoliv nejste ve skutečnosti nikdy od Zdroje odděleni, nízkofrekvenční emoce způsobují, jako by tomu tak bylo. Vyzkoušejte různé způsoby a metody, až přijdete na tu, která vám okamžitě znovu připomene, že jste krásná duchovní bytost, která prožívá na krátkou dobu lidství v pozemské rovině.

Jeden ze způsobů, jak se znovu spojit, je zůstat v tichu. Zaměřte se na věci, při kterých se cítíte šťastní. Vnímejte pocity vděčnosti a zároveň se zaměřujte na všechna požehnání. Jakmile vstoupí negativní myšlenka do vaší mysli, vyměňte ji za jinou, radostnější. Skrze vděčnost se projevuje Láska. Jakmile projevujete Lásku, dveře pro přijímání Lásky se otevřou a umožní přívalu vysokofrekvenčních energií proniknout do celé vaší bytosti.

Meditujte denně byť jen 10 minut. Buďte aktivním meditujícím zaměřeným na všechno, co vám přináší radost a milující okamžiky plné klidu. Na Zemi je mnoho Avatarů, kteří této úrovně existence dosáhli. Už pro ně není dřina práce, kterou kdysi pohrdali. Těší se výbornému zdraví, vybírají si jen potraviny, které zvyšují prosperitu jejich těla. Umožňují všem vybírat si a dělat to, co si vyberou a zasahují pouze v případě, pokud jsou požádáni. Této úrovně dosáhli pochopením, že vše je vždy v pořádku. Bez ohledu na to, co se kolem nich děje, jsou schopní soustředit se na krásu každé zkušenosti.

Praktikujte každým okamžikem život jako Avatar, dokud se jím nestanete. Každý má schopnost udělat to, ale mnozí jsou zablokováni kvůli starým přesvědčením, víře či chování. Podívejte se každý den hluboko do svého nitra a najděte odvahu čelit svým vnitřním Stínům. Osvěcujte je a přijměte vše, co se kolem vás děje, tím uvolníte veškeré nízké energie.

Jakmile stisknete vypínač světla, tma zmizí. Jakmile světlo vypnete, tma se vrátí. To samé se děje ve vašem elektrickém systému. Nemůže být tma, když svítí světlo, zároveň to nejde. Váš obvod je navržen pro Světelný tok skrze každou buňku. Jakmile se zaměřujete na temnotu uvnitř sebe i druhých, budete tuto energii k sobě přitahovat.

Chcete-li žít život plný Lásky a radosti, věnujte tomu svou pozornost. Každým okamžikem, kdy se soustředíte na Stíny, budete je k sobě přitahovat. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné najít oblasti, které blokují váš obvod, přijmout nezbytná opatření a zapnout vypínač pro světlo.

Najděte si čas podívat se na své Stíny a požehnejte jim. Uvolněte je, protože už vám neslouží. Zapněte Světlo ve svém srdci a užívejte si každý moment se srdcem naplněným Láskou a vděčností. Nejenom, že to změní váš život, ale bude to také mít vliv na ostatní duše ve Vesmíru, neboť všichni jsme spojeni. Mír s vámi!

4. TÓN – TVAR A MÍRA – SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaši tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s Časem i Prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny, v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů, se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.

ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.

Copyright © 2018 www.mayskykalendar.blogspot.com.

čtvrtek 15. března 2018

TZOLKIN 15.3.2018 3 OC kin 250

Oc – Pes. Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání.

Energie trojky zpochybňuje cokoliv, co dnes zahrnuje vaší osobní autoritu, zákon, nebo hledání spravedlnosti v jakémkoliv slova smyslu. Takže bez ohledu na to, jak jste zkušení, vyhýbejte se právním záležitostem a nesnažte se používat svoji autoritu způsobem, který ovlivňuje nebo dopadá na ostatní. Nezačínejte nic nového, neprovádějte jakékoliv změny v životě. Místo toho se zaměřte na identifikaci, oddělenost a uvolnění veškerých špatných návyků, negativního myšlení nebo vlastních neřestí a udělejte energetický prostor pro hojnost a prosperitu.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI – cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.

Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „smečce“, mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.

***

Zdravíme vás Drazí. Cítíte ve vzduchu vzrušení, jakmile se rozhodujete správně? Přemýšleli jste někdy, odkud ten pocit pochází? Proč jsou některá rozhodnutí správná, zatímco jindy se objevuje ve vaší mysli bitva? Jak tedy vybrat nejlepší výsledek situace? Často se stává, že něco cítíte správně a to proto, že jste nastavili jasný záměr. V takových chvílích jdete s proudem Stvoření. Víte, co chcete, víte co dělat a víte, co chcete získat. Bez ohledu na to, co vám někdo jiný říká, víte, že se pohybujete vpřed, protože přijímáte nezbytná opatření k dosažení cíle.

Jakmile máte tuto jistotu, můžeme vám my na Druhé Straně pomoci zhmotnit vysněnou realitu. Je to něco jako mít pracovní postup, jak přesně to má být. Vidíme váš požadavek, který je jasným záměrem a je-li poháněn vášní, začíná se formovat a my vás můžeme vést k cíli.

Velmi často se však stává, že člověk se vzdá a spadne do osidel pochybnosti, nehodnosti, úzkosti a strachu. Je často podporován dobrými úmysly rodiny či přátel, kteří mají obavy. V případě, že se člověk rozhodne vytrvale pokračovat ke svému cíli, můžeme před něj pokládat možnosti, aby se pohyboval po své cestě. Tyto synchronicity budou pokračovat, dokud nedojde k cíli. Nicméně vám chceme připomenout, že i když máte malé obavy, může to bránit pokroku, takže se obraťte dovnitř sebe a hledejte kódy přesvědčení negativního myšlení, které brání schopnosti posunout se ke svým snům.

Rádi bychom vám připomněli slovo obezřetnost. I když vaše záměry mohou být dobře míněny, můžete váhat v rozhodování a přijmout nevhodnou radu. Nikdo ale nemůže znát touhy druhého člověka přesně. Takže se může snažit zabránit druhému, aby neudělal chybu nebo je jeho přáním ovládat, protože váš sen není v zákrytu s jeho touhami.

Je nezbytné nutné, aby každý člověk věnoval pozornost svým vlastním myšlenkám ještě před tím, než se stanou slovy nebo činy. Ujistěte se, že v žádném případě nebráníte druhým, aby byli v souladu se svými sny. Můžete vyslovit svou pravdu s tím, že se jedná pouze o váš názor. Nenuťte vaše přání druhým, protože jinak byste mohli potlačit jejich vášeň i životní sílu, která je pohonnou hmotou samotné podstaty. Byli byste rádi, kdyby někdo udusával vaši vášeň?

Dávejte pozor, abyste nespadli do této pasti, a to zejména pod záminkou „Já jen chci pro tebe to nejlepší“. Nechte všechny bytosti, aby si vybíraly svá rozhodnutí, co je pro ně nejlepší. Dokonce i malým dětem by to mělo být umožněno, aby v menších záležitostech dělaly svá vlastní rozhodnutí. Toto je základ a podstata svobodné vůle a zkušeností a také hlavní důvod, proč jste se inkarnovali na úroveň této existence.

Loučíme se pro dnešek s těmito myšlenkami. Přemýšlejte o nich a integrujte ty, které jsou pro vás pravdou. Váš nejlepší zájem nám leží na srdci, proto tato Poselství sdílíme a víme, že každý kráčí jedinečnou cestou, takže ne každé Poselství bude pochopeno, oceněno nebo relevantní. Chceme se prostě podělit o mnoho možných řešení problémů s těmi, kdo je chtějí řešit.

Milujeme vás nade všechno a těšíme se na dobu, kdy spolu budeme hovořit způsobem, kde není třeba psaných slov. Během meditace volejte naše jméno. Budeme vás podporovat a povzbuzovat, protože všichni jsme Bratři a Sestry z jednoho Zdroje a všichni se k němu vrátíme ve správný čas.

Vybírejte Mír, Lásku a Radost!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Pocity, loajalita, přátelství….
Dny s energií PSA pronikají do celého našeho emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKY. PES vyvolává otázky Lásky v partnerství, prosvěcuje pole pocitů v rodinném kruhu i v mezilidských vztazích. Jak dlouho Vědomí člověka nechápe lásku vyšší pravdy, tak dlouho se bude potýkat s milostnými závody a s hlubokým rozčarováním. Pokud se Vědomí člověka opírá o moudrost srdce, může brát i dávat lásku – miluje a je milován. Setkává se se souhlasem vnějšího světa, chce obejmout svět kolem ramen, je vysoce tolerantní, každý problém zkoumá z pozitivního pohledu znalostí. Jeho život se ubírá šťastně, přijímajíc všechny, nejen ty příznivé situace. Nicméně každé rozčílení či ustavičné negace jsou důsledkem nedostatku Lásky. Komu je toto pole energie blízké, měl by pečlivě zvážit zkušenosti zaregistrované v den OC. Dovolte spojit se se Světelným světem PSA. Otevřete se radosti!

3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.

DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU

Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

Tón TŘI. AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru, udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.

Copyright © 2018 www.mayskykalendar.blogspot.com

středa 14. března 2018

TZOKIN 14.3.2018 2 MULUC kin 249

Muluc – Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí.

Pro dosažení skutečné rovnováhy musíte jít na zlatou čáru, která leží přesně uprostřed dvou extrémů. Koncept je jednoduchý, ale praxe je něco jiného. Je zde vždy světlá strana a temná strana, jing a jang polarita, správné a špatné. Naším životním úkolem je dosáhnout rovnováhy mezi těmito dvěma náboji, zejména v tom, co souvisí v našem životě s osobní karmou, a to bez ega, souzení a touhy po pomstě. Teprve pak můžete vstoupit do stavu milosti, míru a hojnosti. Použijte Muluc a Ka (2) k vyrovnání energií, harmonizaci života a vyrovnání všeho, co ještě čeká na vyřízení.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

MULUC v yucatanském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.

Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví, co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na energii MULUC.

Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.

Buďte dnes v blízkosti jadeitu, je to posvátný kámen, který je spojen s energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.

***

Vítejte v čase našeho shromáždění. Děkujeme vám, že jste aktivní součástí Vzestupu Země i obyvatel. Bez vaší pomoci by bylo ve vašem světě mnohem více hustoty. Každý, kdo přináší Světlo do tohoto světa, tomuto procesu velmi pomáhá. Ačkoliv by nebylo nic špatného na tom, kdyby se svět zhroutil ještě dnes, ale mnozí z vás chtějí udělat víc, než je ve vašich silách, aby zachránili planetu před zničením.

Možná se i vy ptáte: “Co mohu udělat já pro pomoc při Vzestupu?“ Jednou z hlavních věcí, kterou můžete udělat je zvýšit vibraci Lásky. Pokud by to udělal každý, zmizely by všechny války, hlad a přestaly by existovat nemoci. V ten moment by se objevila utopie.

Je mnoho lidí, kteří bojují proti válkám a jejich cílem je mír. Mnozí míroví aktivisté nesoucí zbraně nutí svou cestu druhým. I když tato opatření mohou mít Lásku a mír ve svých kořenech, stále vytvářejí v energetickém prostředí mnoho neklidu a úzkosti.

Žádáme vás, abyste udělali vše, co můžete pro sdílení vašich snů, cílů, vizí, činů s ostatními klidným a harmonickým způsobem. Vesmír tato opatření podpoří, neboť je harmonické. Jakmile je člověk rozzlobený, potřebuje klid, protože v jeho energetickém poli je disharmonie. Hněv a mír nemohou existovat ve stejném poli. Existuje něco jako spravedlivý hněv, ale stále je to vztek. Pokud člověk může změnit hněv na stav přijetí, a to i v případě, že nesouhlasí s tím, co dělají ostatní, bude to mnohem více efektivní.

Například se mnoho aktivistů podílí na záchraně mořského života. To je velmi ušlechtilá a spravedlivá věc, protože mnoho druhů mořských živočichů umírá zbytečně. Když je ale aktivista naštvaný, prostupuje to celé jeho energetické pole. Hněv je agresivní emoce a může být základem pro dosažení mnoha věcí. To znamená důležitost vyjádření hněvu a internalizovat člověka, aby pochopil.

Rozzlobený člověk může dosáhnout hodně, když používá hněv jako palivo k řešení problému. V případě, že hněv je vstřebán a není projeven, může hnisat v těle a oslabovat člověka. Když se hněv používá k řešení situací, může být použit v jednom ze dvou způsobů: negativní cestou, jako jsou násilné akce poškozování těch, kteří ničí ekosystém, místo aby jej chránili. V tomto případě je aktivista zapojen do stejné hry, jako agresor proti zvířatům. Hněv plodí nenávist vedoucí k násilí. To není nejlepší způsob, jak vytvořit klidný Vesmír.

Druhý způsob: aktivista může být naštvaný a použít tuto emoci jako palivo pro pozitivní řešení. Možná místo toho, aby terorizoval útočníky, se pokusí vychovávat je. Živobytí soupeře možná závisí na úlovku z oceánu, takže by jeho nutkání mělo být zváženo stejným způsobem. Korporace by měly lépe řešit právní předpisy přijmutím opatření ke změnám zákonů na záchranu oceánů a jejich obyvatel.

Vidíte ten rozdíl? Když je Láska používána jako základ pro provádění změn, vždycky zvítězí. Když se pro změny používá hněv a strach, jen to problémy přidává. Ve většině případů je kontrola, hněv, chamtivost a moc palivem pro ty, kteří ničí životní prostředí a mír na Zemi.

Prosíme vás, najděte v sobě způsoby, jak můžete obohatit planetu i její obyvatele prostřednictvím používání vysoce energetických frekvencí založených na Lásce, spíš než na strachu a nenávisti. Lze to udělat a máte mnoho příkladů lidí, kteří to dělají jen tímto způsobem. Je to vznešená věc, udělat všechno pro zvýšení vnitřních vibrací Lásky. Jestli nemáte v životě co dělat, uděláte dobře, když se připojíte ke Zdroji a budete vyzařovat Lásku 24 hodin každý den. K tomu nepotřebujete peníze, vzdělání, fyzické schopnosti, nic jiného než vůli to dělat. Je to vaše volba. Vybírejte moudře!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Očištění, probuzení….
Spolu se Znamením MULUC vchází do života energie prolamující blokády. MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení energií a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC ukončující parádu Stínů, v nás může vyvolat vzpouru nebo přinést nepříjemné vzpomínky. To ale bude velmi prospěšné našemu procesu růstu. MULUC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády ega, které nám na základě nepochopení minulosti dává pocit oběti nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem. Kdo je ve shodě se svým srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost. Život takového člověka běží hladce, všechno je v pořádku jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví, co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na energii MULUC. Napětí a vlny klidu proložené chvilkami zklamání je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost konkrétnímu dopadu těchto sil, jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací a pesimismu vidět svět černě, ještě, než MĚSÍC vstoupí do pole oprav.

2. TÓN VÝZVY – SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla, kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete své pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.

Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

Dny s energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní energií, např. přes kin narození.

DRUHÝ Tón – POLARITA. Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování. Vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.